"needless" translation into Finnish

EN

"needless" in Finnish

EN needless
volume_up
{adjective}

MEPs bear the brunt of public blame, but it is the overinflated bureaucracy, needless excesses and the redundant buildings which cost the money.
Euroopan parlamentin jäsenet kärsivät eniten kansalaisten syytöksistä, mutta ylipaisunut byrokratia, tarpeeton liikakulutus ja turhat kiinteistöt maksavat eniten.
volume_up
turha {adj.}
Needless to say, the Communist Party of Greece will be voting against the report.
Turha sanoakaan, että Kreikan kommunistinen puolue äänestää mietintöä vastaan.
Needless to say, I was, despite the outcome, very disappointed about that.
Lienee turha sanoakaan, että lopputuloksesta huolimatta olin tähän hyvin pettynyt.
His presence, needless to say, is sorely missed in this House.
On turha sanoakaan, että hänen läsnäoloaan kaivataan parlamentissa kovasti.

Synonyms (English) for "needless":

needless

Context sentences for "needless" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNeedless to say, it is not just about a joint candidate, but also about policy.
Kyse ei luonnollisestikaan ole vain yhteisestä ehdokkaasta vaan myös politiikasta.
EnglishNeedless to say, the Communist Party of Greece will be voting against the report.
Turha sanoakaan, että Kreikan kommunistinen puolue äänestää mietintöä vastaan.
EnglishThe many minutes of needless silence here cost further millions, and so it goes on.
Monet turhat hiljaiset minuutit täällä maksavat taas miljoonia, ja niin edelleen.
EnglishThe increasingly bitter political stalemate has resulted in four needless deaths.
Jatkuvasti paheneva poliittinen pattitilanne on johtanut neljään turhaan kuolemaan.
EnglishNeedless to say, the new Convention cannot provide answers to all those questions.
Uusi valmistelukunta ei tietenkään voi antaa vastausta kaikkiin näihin kysymyksiin.
EnglishNeedless to say, the Commission will continue to consider these orientations.
On sanomattakin selvää, että komissio jatkaa kyseisten suuntausten tutkimista.
EnglishNeedless to say, we must make the conditions attractive for these people to come.
Meidän on luonnollisesti tehtävä näiden ihmisten saapumisesta miellyttävää.
EnglishNeedless to say, I was, despite the outcome, very disappointed about that.
Lienee turha sanoakaan, että lopputuloksesta huolimatta olin tähän hyvin pettynyt.
EnglishNeedless to say, it is up to those countries what they do with this information.
Nämä valtiot saavat tietenkin päättää itse siitä, miten ne haluavat tätä tietoa käyttää.
EnglishNeedless to say, the situation in Mitrovica is very dangerous and we all know why.
Mitrovican tilanne on luonnollisesti vaarallinen, ja me kaikki tiedämme, miksi niin on.
EnglishThis results in needless movement of vehicles and in higher purchase prices for them.
Tämä aiheuttaa ylimääräistä liikennettä ja korottaa ajoneuvojen ostohintoja.
EnglishNeedless to say, the Council bears a share of responsibility in this situation.
On sanomattakin selvää, että neuvostolla on osavastuu tästä tilanteesta.
EnglishNeedless to say, Parliament needs to keep a critical eye on the Commission.
Parlamentin tulee tietenkin seurata edelleen komission toimia kriittisesti.
EnglishNeedless to say, this is not about whether or not the Bush diplomacy has scored a victory.
Tässä ei ole luonnollisestikaan kysymys siitä, onko Bushin diplomatia voittanut.
EnglishNeedless to say, the events of last Tuesday were a kind of wake-up call for Europe.
On itsestään selvää, että viime tiistain tapahtumat ovat ikään kuin herätys Euroopalle.
EnglishIf the pipelines go through Poland, Belarus and Ukraine there will be needless waste.
Jos putket kulkevat Puolan, Valko-Venäjän ja Ukrainan kautta, syntyy turhaa hävikkiä.
EnglishNeedless to say, religions will also lobby for their interests and their ideals.
Tietenkin myös eri uskontojen pitää puolustaa etujaan ja ihanteitaan.
EnglishNeedless to say, this tax should not add any extra cost to the European citizen.
Tämä vero ei tietenkään saa aiheuttaa kustannuksia kansalaisillemme.
EnglishNeedless to say, the Greens will support all amendments to improve the proposal.
Vihreät kannattavat tietenkin kaikkia tarkistuksia, joilla pyritään ehdotuksen parantamiseen.
EnglishSuch actions will, needless to say, also cover instruments in the family law area.
Sellaiset toimet kattavat tietenkin myös perheoikeuden alan välineet.