"new direction" translation into Finnish

EN

"new direction" in Finnish

See the example sentences for the use of "new direction" in context.

Similar translations for "new direction" in Finnish

new adjective
Finnish
direction noun

Context sentences for "new direction" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNonetheless, it has succeeded in giving a new direction to some of these dynamics.
Silti se on onnistunut antamaan uuden suunnan joillekin dynamiikan osa-alueille.
EnglishEurope needs a new direction which can again give the Member States more weight.
Eurooppa tarvitsee uuden tien, joka antaa jäsenvaltioille jälleen enemmän painoarvoa.
EnglishWe therefore welcome the new direction which has been developed by President Barroso.
Tämän vuoksi kannatamme komission puheenjohtajan Barroson ottamaa uutta suuntaa.
EnglishThe broad outlines of this new direction have already been outlined by the House.
Parlamenttimme on jo käsitellyt uudelleen suuntaamiseen liittyviä asioita.
EnglishWe need a new direction and the truth is that the Treaty of Lisbon does not provide it.
Tarvitsemme uuden suunnan, ja totuus on se, että Lissabonin sopimus ei sitä tarjoa.
EnglishThe report clearly outlines a new direction - agricultural greening.
Mietinnössä hahmotellaan selkeästi uusi suunta - maatalouden viherryttäminen.
EnglishNot only should the CAP be maintained and reformed, but it should also be given a new direction.
Sen lisäksi, että YMP on säilytettävä ja uudistettava, se on suunnattava uudelleen.
EnglishQuite the contrary, the EU should particularly support the new direction of biomass production.
EU:n pitäisi päinvastoin tukea erityisesti biomassatuotannon uutta suuntaa.
EnglishThe compromise which has been reached brings a new direction in European plant protection policy.
Saavutettu kompromissi tuo uuden suunnan Euroopan unionin kasvinsuojelupolitiikkaan.
EnglishHere we will probably have to follow a new direction if we are to make the necessary headway.
Tässä meidän on varmaan muutettava tapojamme, jotta pääsemme eteenpäin.
EnglishTherefore, we ought to think about the new and different direction currently being taken by the Court.
Siksi meidän pitäisi ajatella tuomioistuimen ottamaa uutta ja erilaista suuntaa.
EnglishAs Mr Prodi said here yesterday, we need a start in a new direction.
Kuten Prodi sanoi täällä eilen, meidän on lähdettävä uuteen suuntaan.
EnglishWe are heading in a wholly new direction, and one which has never been taken anywhere in the world.
Olemme menossa aivan uutta tietä, jota ei ole maailmassa ennen kuljettu.
EnglishThe Agency should therefore provide the impetus for a new direction.
Viraston pitäisi siksi vauhdittaa suunnanmuutosta.
EnglishThe Treaty that was signed in Lisbon on 13 December 2007 takes the European Union in a new direction.
Sopimus, joka allekirjoitettiin Lissabonissa 13. joulukuuta 2007, vie Euroopan unionin uuteen suuntaan.
EnglishI ask you to make this about-turn, and in doing so, give our priorities a new direction.
Pyydän teitä tekemään täyskäännöksen ja viitoittamaan siten uuden suunnan ensisijaisten tavoitteiden saavuttamiselle.
EnglishI speak, Mr President, in my capacity as President of New Direction, the Foundation for European Reform.
Arvoisa puhemies, puhun "New Direction - The Foundation for European Reform" -säätiön puheenjohtajana.
EnglishWhat I am asking you is how we can take a new direction.
Kysynkin teiltä, miten voimme ottaa uuden suunnan.
EnglishA new direction needs to be taken in many areas, not only by the Commission President, but also by us.
Komission puheenjohtaja ei ole suinkaan ainut, jonka on korjattava suuntaansa, vaan sama koskee myös monia meistä.
EnglishI believe in all seriousness, Mr Bangemann, that the Novel Food Regulation is a good first move in this new direction.
Arvoisa Bangemann, uskon aivan tosissani, että uuselintarvikeasetus on hyvä alku tälle uudelle suunnalle.

Other dictionary words

English
  • new direction

Moreover, bab.la provides the English-German dictionary for more translations.