"new hope" translation into Finnish

EN

"new hope" in Finnish

See the example sentences for the use of "new hope" in context.

Similar translations for "new hope" in Finnish

new adjective
Finnish
hope noun
Finnish
to hope verb
Finnish

Context sentences for "new hope" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt brought new hope as well that innocent civilian lives would be spared.
Ne toivat uutta toivoa ja niiden avulla säästetään viattomien siviilien henkiä.
EnglishI want to say a word about the new Commissioner and I hope it does not embarrass her.
Haluan sanoa jotain uudesta komission jäsenestä ja toivon, ettei se hämmennä häntä.
EnglishIt brought new hope as well as addressing the need to spare civilian innocent lives.
Se toi uutta toivoa ja sillä vastattiin tarpeeseen säästää viattomien siviilien henki.
EnglishVery real challenges lie ahead, but Annapolis has created a new spark of hope.
Olemme todellisten haasteiden edessä, mutta Annapolis on virittänyt uuden toivon kipinän.
EnglishThe Commission has promised to draw up a new standard and I hope that it will keep its word.
Komissio on luvannut laatia uuden standardin, ja toivon, että se pitää sanansa.
EnglishThey deserve the efforts of all involved to breathe new life into the hope for peace.
Väestö ansaitsee sen, että toivo rauhasta puhalletaan uudelleen henkiin.
EnglishPolitical will is needed for this and, I hope, not new disasters.
Tähän tarvitaan poliittista tahtoa, eikä toivon mukaan enää uutta katastrofia.
EnglishThis measure will give them some new hope of earlier treatment.
Tämä toimenpide tuo heille uutta toivoa hoidon saamisesta aiemmassa vaiheessa.
EnglishI hope the new Commission will put forward some proposals in this area.
Toivon, että uusi komissio voi tehdä tällä alalla joitakin ehdotuksia.
EnglishIn America, after one year under President Obama's leadership, there is new hope for the world.
Yhdysvallat on toiminut vuoden ajan presidentti Obaman johdolla. Maailmalla on uutta toivoa.
EnglishThere is new hope in the air now that his son has become president.
Uusi toivo elää nyt, kun hänen pojastaan on tullut presidentti.
EnglishHowever, a new kind of hope emerged from the rubble of World War Two.
Toisen maailmansodan raunioista nousi kuitenkin uusi toivo.
EnglishIn this area I really do hope new rules the Commission has announced will increase predictability.
Toivon todella, että komission ilmoittamat uudet säännöt lisäisivät ennustettavuutta tässä asiassa.
EnglishNonetheless, we are all united in the common cause of boosting the rail sector and of giving it new hope.
Kaikkien yhteisenä tavoitteena on kuitenkin edistää rautatiealaa ja antaa sille uutta toivoa.
EnglishSo we feel that we should back this new approach and hope that it will really come about.
Näin ollen katsomme, että meidän tulisi tukea tätä uutta lähestymistapaa, ja toivomme, että se todella toteutuu.
EnglishIn anticipation of this, we want to put our own House in order with, as I hope, the new countries by our side.
Tässä toivossa haluamme järjestää omat asiamme toivottavasti uusien valtioiden avustuksella.
EnglishWe hope the new expanded European Commission will ensure all countries receive equal treatment.
Toivomme, että uusi, laajentunut Euroopan komissio varmistaa, että kaikkia maita kohdellaan tasa-arvoisesti.
EnglishThis is what I hope this new agency will be able to accomplish.
Toivon uuden viraston saavuttavan nämä tavoitteet.
EnglishI hope this signals a new era of hope for Cyprus.
Toivon, että tämä merkitsee Kyprokselle uutta toivon aikakautta.
EnglishHowever, we have a new government and new hope in Ireland.
Irlannissa on kuitenkin uusi hallitus ja uutta toivoa.

Other dictionary words

English
  • new hope

Translations into more languages in the bab.la Swedish-English dictionary.