"to organize" translation into Finnish

EN

"to organize" in Finnish

EN to organize
volume_up
[organized|organized] {verb}

This is how we are to organize the forthcoming intergovernmental conferences.
Se liittyy siihen, miten järjestää seuraavat hallitusten väliset konferenssit.
In the Player Library, you can access and organize your digital media collection.
Playerin kirjastossa voit käyttää ja järjestää digitaalisia mediakokoelmiasi.
Folders are a convenient way to store and organize files on your computer.
Kansiot ovat kätevä tapa tallentaa ja järjestää tietokoneessa olevat tiedostot.
That way we could organize this debate as a coherent whole instead of in little bits.
Siten voisimme organisoida tämän keskustelun yhtenäiseksi kokonaisuudeksi eikä yksittäisiksi paloiksi.
We have so much information, we don't even know how to begin to organize it.
Tietoa on niin paljon, ettemme tiedä, miten organisoida sitä.
One of the things which should be done at European level is to organize joint research into the development of forestry resources and the health of forests.
Eurooppalaisella tasolla pitäisi organisoida mm. yhteinen tutkimus metsävarojen kehityksestä ja metsien terveydestä.
You can preview, delete, and organize messages directly on the e‑mail server.
Voit esikatsella, poistaa ja järjestellä viestejä suoraan sähköpostipalvelimessa.
You can organize your gadgets in any of several ways:
Voit järjestellä pienoisohjelmat monella tavalla:
Knowing how to find and organize your files and folders is essential for using your computer successfully.
Tietokoneen käytössä on tärkeää osata etsiä ja järjestellä tiedostoja ja kansioita.

Context sentences for "to organize" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOrganize the home page list in the order you prefer by cutting and pasting.
Järjestä kotisivuluettelo haluamaasi järjestykseen leikkaa- ja liitä-toiminnoilla.
EnglishIn the Player Library, click Organize, click Options, and then click the Privacy tab.
Valitse Player-kirjastossa Järjestä > Asetukset > Tietosuoja-välilehti.
EnglishIn the Player Library, click Organize, and then click Customize navigation pane.
Valitse Playerin kirjastossa Järjestä ja sitten Mukauta siirtymisruutua.
EnglishClick Review, organize, and group items to import or Import all new items now.
Valitse Tarkastele, järjestä ja ryhmitä tuotavia kohteita tai Tuo kaikki uudet kohteet.
EnglishIf you organize your gadgets this way, you might want to close Sidebar.
Jos järjestelet pienoisohjelmat tällä tavalla, voit halutessasi sulkea sivupalkin.
EnglishSelect either Review, organize and group items to import or Import all new items now.
Valitse Tarkastele, järjestä ja ryhmitä tuotavia kohteita tai Tuo kaikki uudet kohteet.
EnglishNow let's take a look at the other messages in your Inbox and how you can organize them.
Nyt tarkastellaan muita Saapuneet-kansiossa olevia viestejä ja niiden järjestämistä.
EnglishIn the Player Library, click Organize, click Options, and then click the Privacy tab.
Valitse Player-kirjastossa Järjestä > Asetukset > Tietosuoja-välilehti.
EnglishClick Review, organize and group items to import, and then click Next.
Valitse Tarkastele, järjestä ja ryhmitä tuotavia kohteita ja valitse sitten Seuraava.
EnglishProperties are descriptive pieces of information that help you to find and organize files.
Ominaisuudet ovat tietoja, jotka auttavat tiedostojen etsimisessä ja järjestämisessä.
EnglishIn the Player Library, click Organize, click Options, and then click the Player tab.
Valitse Playerin kirjastossa Järjestä, valitse Asetukset ja valitse sitten Player-välilehti.
EnglishTo do so, click Organize, point to Layout, and then select Show menu bar.
Valitse Järjestä, valitse Asettelu ja valitse sitten Näytä valikkorivi.
EnglishMove selected item up in the Favorites list in the Organize Favorites dialog box
Siirrä valittu kohde Suosikit-kansion järjestäminen -valintaikkunan Suosikit-luettelossa ylöspäin
EnglishOn the Home tab, in the Organize group, click Batch people tag.
Valitse Aloitus-välilehden Järjestä-ryhmässä Henkilöiden merkintä erätoimintona.
EnglishIn the Player Library, click Organize, point to Layout, and then select Show menu bar.
Valitse Playerin kirjastossa Järjestä, valitse Asettelu ja valitse sitten Näytä valikkorivi.
EnglishIn the Player Library, tap or click Organize, and then tap or click Options.
Valitse Playerin kirjastossa Järjestä ja valitse sitten Asetukset.
EnglishThe Union could take the initiative and organize an international conference on the issue.
Unioni voisi tehdä aloitteen kansainvälisen konferenssin järjestämiseksi tästä aiheesta.
EnglishMove selected item down in the Favorites list in the Organize Favorites dialog box
Siirrä valittu kohde Suosikit-kansion järjestäminen -valintaikkunan Suosikit-luettelossa alaspäin
EnglishIn the Player Library, click Organize, click Options, and then click the Library tab.
Valitse Playerin kirjastossa Järjestä, valitse Asetukset ja valitse sitten Kirjasto-välilehti.
EnglishFor more information, see Add to, view, and organize favorites.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Suosikkien lisääminen, tarkasteleminen ja järjestäminen.