"squirrel" translation into Finnish

EN

"squirrel" in Finnish

FI
volume_up
our {pron.}
FI

EN squirrel
volume_up
{noun}

squirrel (also: red squirrel)
volume_up
orava {noun}

Context sentences for "squirrel" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI hope we have a successful start for our new procedure for the new budget year.
Toivottavasti uutta varainhoitovuotta koskeva uusi menettelymme alkaa mainiosti.
EnglishThanks also go to our friends in the Socialist Group in the European Parliament.
Kiitos myös ystävillemme Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisessa ryhmässä.
EnglishUltimately, however, our group decided not to endorse the compromise resolution.
Lopulta ryhmämme päätti kuitenkin olla kannattamatta kompromissipäätöslauselmaa.
EnglishWe have had our arguments - indeed, we have had some today - but not about this.
Meillä oli tänään joitakin erimielisyyksiä, mutta niihin ei ole tarvetta palata.
EnglishIf we do not seize this opportunity, we will be failing in our historic mission.
Laiminlyömme historiallisen velvollisuutemme, jos emme tartu tähän tilaisuuteen.
EnglishI would ask you to give Mrs Roth-Behrendt our best wishes for a speedy recovery.
Pyydän teitä välittämään jäsen Roth-Behrendille toiveemme hänen paranemisestaan.
EnglishDuring this period can we sacrifice our defence on the altar of unfounded fears?
Voidaanko puolustuksemme uhrata täksi Minun mielestäni ei voida ole sitä mieltä.
EnglishIn the meantime, the fight against terrorism will remain our overriding concern.
Samanaikaisesti terrorismin torjunta pysyy edelleen suurimpana huolenaiheenamme.
EnglishSome of our amendments clarified and strengthened Article 152 as the legal base.
Jotkin tarkistuksistamme selvensivät ja lujittivat 152 artiklaa oikeusperustana.
EnglishAs is well known, our interests can be best served when we speak with one voice.
Kuten hyvin tiedetään, asiaamme palvelee parhaiten, jos puhumme yhdellä äänellä.
EnglishWe can only maintain a competitive edge if our workforce has the right training.
Voimme säilyttää kilpailuedun vain, jos työvoimallamme on oikeanlainen koulutus.
EnglishIn that spirit, let me start by wishing all our citizens in Europe peace of mind.
Tässä hengessä toivotan aluksi kaikille Euroopan kansalaisille rauhaisaa mieltä.
EnglishGalileo will therefore bring tangible results to the daily lives of our citizens.
Galileo vaikuttaa siten kouraantuntuvasti kansalaistemme jokapäiväiseen elämään.
EnglishThis is a burning issue in European society: what is our role and our influence?
Aihe on eurooppalaisen yhteiskunnassa tulenpalava: median rooli ja vaikutusvalta.
EnglishIt is on the sensitive issue of import quotas that our views seriously diverge.
Sitä vastoin olemme hyvin erimielisiä tuontikiintiöiden hankalasta kysymyksestä.
EnglishOur policy will only find acceptance among fishermen if the conditions are fair.
Kalastajat hyväksyvät politiikkamme vain, jos edellytykset ovat oikeudenmukaiset.
EnglishThat needs to be our starting point, regardless of the basic political direction.
Tämän on oltava lähtökohtamme riippumatta perimmäisestä poliittisesta suunnasta.
EnglishThose are the three principles we have in our peace process in Northern Ireland.
Näitä kolmea periaatetta sovelletaan meillä Pohjois-Irlannin rauhanprosessissa.
EnglishWe have seen what this has meant for the transformation of our new Member States.
Olemme havainneet tämän merkityksen uusien jäsenvaltioiden muutosten yhteydessä.
EnglishDuring my term of office, the Court of Auditors has never rejected our accounts.
Virkakauteni aikana tilintarkastustuomioistuin ei koskaan ole hylännyt tilejämme.