EN

out {noun}

volume_up
1. general
I also support Mr Tannock's idea that 'any way out is a good way out'.
Tuen myös Charles Tannockin ajatusta, että "mikä tahansa ulospääsytie on hyvä ulospääsytie".
Are we now simply to bring the process to an end, or is there a way out of the situation?
Pitääkö meidän nyt yksinkertaisesti päättää perustuslakiprosessi, vai onko tästä tilanteesta jokin ulospääsytie?
We do not accept that single-minded austerity is the way out.
Emme hyväksy sitä, että suorasukainen säästäminen olisi ulospääsytie.
2. sports
The fire appears to have been put out, but the foundations of our financial system are still shaky.
Näyttää siltä, että palo on sammutettu, mutta rahoitusjärjestelmämme perustat horjuvat edelleen.
The attack carried out on Djerba, which was aimed at tourists, shows us how close the flames have already got to our front doors.
Djerbassa turisteja vastaan suunnattu isku osoittaa, miten lähelle meitä tämä palo on jo edennyt.

Context sentences for "out" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishClaude Turmes and Bernhard Rapkay have carried out significant work to this end.
Claude Turmesin ja Bernhard Rapkayn tämänsuuntaiset ponnistelut ovat todellisia.
EnglishI would also like to point out that North-South integration alone is not enough.
Lisäksi haluan tähdentää, että pelkkä pohjoisen ja etelän yhdentyminen ei riitä.
EnglishThe report also lays out a large number of principles and jointly agreed routes.
Mietinnössä esitetään monia periaatteita ja yhteisesti sovittuja toimintatapoja.
EnglishDo you know that we unequivocally ruled out the option of a division of Kosovo?
Tiedättekö, että olemme selvästi sulkeneet pois vaihtoehdon Kosovon jakamisesta?
EnglishThat is why Commissioner Louis Michel went out to the region to see for himself.
Komission jäsen Louis Michel matkusti siksi alueelle ottamaan tilanteesta selvää.
EnglishThe death penalty is still carried out in democracies such as the United States.
Kuolemanrangaistuksia pannaan yhä täytäntöön demokratioissa kuten Yhdysvalloissa.
EnglishI unreservedly condemn the atrocities carried out by both sides in this conflict.
Tuomitsen varauksetta molempien osapuolten tässä konfliktissa tekemät hirmuteot.
EnglishI should like to point out that these ten Member States also have great wealth.
Haluan korostaa, että myös näissä kymmenessä jäsenvaltiossa on paljon vaurautta.
EnglishWhere State aid is introduced, renewal and transformation go out of the window.
Kun valtiontuki otetaan käyttöön, uudistukset ja muutokset lentävät romukoppaan.
EnglishPerhaps you can sort this matter out later in a discussion with the Commissioner.
Voitte kenties käsitellä asiaa myöhemmin keskustelussa komission jäsenen kanssa.
EnglishWe hope that we might be able to work out satisfactory action plans by next year.
Toivomme saavamme aikaan tyydyttävät toimintasuunnitelmat ensi vuoteen mennessä.
EnglishI consider refusing to carry out a freshly taken democratic decision to be wrong.
Minusta on väärin kieltäytyä toteuttamasta juuri tehtyä demokraattista päätöstä.
EnglishIn April 1999, this Parliament found out about this scandalous state of affairs.
Parlamentille selvisi huhtikuussa 1999, millainen tämä häpeällinen tilanne oli.
EnglishOut of loyalty, we have decided to support the bulk of the PSE Group's proposals.
Uskollisuussyistä olemme päättäneet pääasiassa tukea sosialistiryhmän ehdotusta.
EnglishI believe that together, we will succeed in setting out the next budget process.
Uskon, että yhdessä onnistumme seuraavan talousarvioprosessin käynnistämisessä.
EnglishOccasional news leaks come out from defectors and the reality is truly horrific.
Satunnaiset uutisvuodot tulevat loikkareilta, ja todellisuus on todella hirveä.
EnglishThat is the common theme set out in Parliament's proposal for next year's budget.
Se on yleinen aihe Euroopan parlamentin ehdotuksessa ensi vuoden talousarvioksi.
EnglishWe considered it opportune to carry out this alignment as proposed by Parliament.
Me katsoimme asianmukaiseksi toteuttaa tämän parlamentin ehdottaman mukautuksen.
EnglishFurthermore, Serbia must continue with reforms under way and carry out new ones.
Serbian on lisäksi jatkettava käynnissä olevia uudistuksia ja toteutettava uusia.
EnglishI am sure this will bring the citizens of Europe cheering out on to the streets.
Olen varma siitä, että tämä saa Euroopan kansalaiset puhkeamaan hurraa-huutoihin.