"out loud" translation into Finnish

EN

"out loud" in Finnish

EN out loud
volume_up
{adverb}

out loud (also: aloud)
That is another truth about European democracy that should be spoken out loud now.
Tämä on toinen totuus eurooppalaisesta demokratiasta, ja siitä olisi puhuttava nyt ääneen.
He has stated out loud what many of his fellow Commissioners are thinking privately.
Hän sanoi ääneen sen, mitä monet hänen kollegoistaan ajattelevat sisimmässään.
The Dutch Party for Freedom has the guts to say that out loud.
Alankomaiden vapauspuolueella on rohkeutta sanoa tämä ääneen.

Synonyms (English) for "out loud":

out loud
English

Similar translations for "out loud" in Finnish

out noun
out adjective
out adverb
out preposition
to out verb
Finnish
loud adjective

Context sentences for "out loud" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI believe that Parliament needs to speak out loud and clear, ladies and gentlemen.
Hyvät kollegat, minusta parlamentin on esitettävä tuomionsa julkisesti ja selvästi.
EnglishAnd there's some ... " And they went through all that we processed out loud.
Ja he vastasivat, " No, se on hienosti suunniteltu ja hän käyttää hyvin värejä.
EnglishIt is neither a Constitution nor a Treaty, and this needs to be said out loud.
On tehtävä selväksi, ettei kehityksen perustana ole perustuslaki eikä perustamissopimus.
EnglishWe want that message to go out loud and clear to all the enlargement candidates.
Haluamme, että tämä sanoma kuuluu lujaa ja selkeästi kaikkiin laajentumisen ehdokasvaltioihin.
EnglishIt wants to be chanted out loud, to sound its music in the ear and on the tongue.
Se haluaa tulla lauletuksi, soida musiikkina korvissa ja kielellä.
EnglishHowever, this whole House should give out the message loud and clear.
Koko parlamentin olisi kuitenkin annettava äänekäs ja selkeä viesti.
EnglishI should like to encourage you to speak out loud and clear: we stand for Europe and our values.
Haluaisin rohkaista teitä, sillä me korotamme äänemme ja sanomme: me seisomme Euroopan ja arvojemme takana.
EnglishI would like to hear not just the Commission but Parliament, too, speak out loud and clear on this matter.
Haluaisin nähdä komission ohella myös parlamentin puuttuvan tähän asiaan kuuluvasti ja selkeästi.
EnglishWe are well aware that nations are quite often complacent even if, out loud, they denounce the Mafia.
Valtiot ovat usein, kuten tiedämme, myötämielisiä mafiaan nähden, vaikka ne antavat ymmärtää vastustavansa sitä.
EnglishDoesn't it feel good to say it out loud? Don't you feel one step closer already, like it's already becoming part of your identity?
Eikö tunnu, että tavoite on jo askeleen lähempänä omaa identiteettiänne?
EnglishWe must speak out loud and clear on the situation in Cambodia now, so that we do not have to do so in the future.
Meidän on puhuttava hyvin selvästi Kambodžan tilanteesta nyt, jotta meidän ei tarvitsisi tehdä sitä myöhemmin.
EnglishNot all species - and this is something we have to say out loud - and not all fishing grounds are in the same state.
Eivät kaikki lajit - ja tämä pitää sanoa hyvin selvästi - eivätkä kaikki kalastuspaikat ole samassa tilassa.
EnglishWe also hope and want to believe that European Union' s voice will ring out loud and clear and help re-establish a spirit of hope.
Toivomme ja haluamme uskoa myös, että Euroopan selkeä ja voimakas ääni auttaa palauttamaan toivon.
EnglishThe reasons have been spelt out loud and clear.
Syyt on myös selitetty selvästi ja selkeästi.
EnglishI will take the liberty of wondering out loud how difficult it will be to effect and conduct proper discussions on the subject.
Otan vapauden ihmetellä sitä, miten vaikea tästä asiasta on aikaansaada ja käydä asiallista keskustelua.
EnglishFor example, I was too shy then, and I'm actually too shy now, to ask anybody to read me out loud sexually explicit material.
Esimerkiksi, olin liian ujo silloin ja itse asiassa nytkin, pyytääkseni ketään lukemaan avoimen seksuaalista materiaalia.
EnglishThe message has to go out loud and clear that it is going to be pursued and dealt with very strongly at European level and at every level.
Tarvitaan selkeää ja vahvaa viestiä siitä, että tällaiseen puututaan kovalla kädellä Euroopan tasolla ja kaikilla tasoilla.
EnglishBoth the Commission and Parliament should work together to ensure that this message rings out loud and clear across Member States.
Sekä komission että parlamentin pitäisi tehdä yhteistyötä varmistaakseen, että tämä viesti kuuluu selkeästi kaikissa jäsenvaltioissa.
EnglishI am just wondering that out loud.
EnglishAt first reading, I and other Members explained why it is necessary for the European Parliament to send out a signal loud and clear.
Ensimmäisessä käsittelyssä minä ja muut parlamentin jäsenet selitimme, miksi Euroopan parlamentin on lähetettävä asiasta selvä ja kuuluva viesti.