EN out of
volume_up
{preposition}

out of (also: out)
volume_up
ulos {prp.}
Find out more about signing in and out of Windows.
Lue lisätietoja kirjautumisesta Windowsiin ja kirjautumisesta ulos.
Save your changes, and then sign out from your domain registrar.
Tallenna muutokset ja kirjaudu ulos toimialueen rekisteröintipalvelusta.
A man got out of one of the centres where drunkards are taken to sober up.
Mies pääsi ulos keskuksesta, jonne juopuneet viedään selvittämään päänsä.
out of (also: from, in, off)
volume_up
-sta {prp.}
All in all, 10 out of the 16 green/EFA amendments were adopted.
Kaiken kaikkiaan kymmenen 16:sta Verts/EFA-ryhmän tarkistuksesta hyväksyttiin.
Therefore we have to be careful we are not driving the UK out of the EU.
Meidän on siis varottava ajamasta Yhdistynyttä kuningaskuntaa ulos EU:sta.
Six out of thirty-three chapters of the negotiations have so far been opened.
Neuvottelujen luvuista on tähän mennessä avattu kuusi kaikkiaan 33:sta.
out of (also: from, in)
volume_up
-stä {prp.}
The debate calls for negotiations to be carried out within the WTO and not the OECD.
Keskustelu pyydetään siis siirtämään OECD: stä WTO: hon.
It should be pointed out that the Treaty of Lisbon has made the ECB an EU institution.
On huomattava, että Lissabonin sopimuksen myötä EKP:stä on tullut EU:n toimielin.
To date, five Member States out of 27 have ratified the treaty.
Tähän mennessä viisi jäsenvaltiota 27:stä on ratifioinut sopimuksen.
out of
volume_up
ulkona {prp.}
In my opinion, it is normal to wash your dirty laundry at home and not out in the street.
Minun mielestäni on normaalia pestä likapyykki kotona eikä ulkona kadulla.
They create an EU-controlled fortress to keep out immigrants.
Niillä luodaan EU:n johtama linnoitus siirtolaisten pitämiseksi ulkona.
He is never asked what he is doing out at that time or why he is intoxicated.
Häneltä ei koskaan kysytä, mitä hän teki ulkona tuohon aikaan tai miksi hän oli juopunut.
out of
Police in charge of security are also very often out of doors.
Myös turvallisuudesta vastaavat viranomaiset työskentelevät hyvin usein ulkoilmassa.
Sunlight presents a risk to the many people who work out of doors every day.
Auringonvalo muodostaa riskin monille ihmisille, jotka työskentelevät ulkoilmassa päivittäin.
It is important to bear in mind, however, that farmers are engaged in a very specific activity, namely production out in the open that is dependent on climatic conditions.
On kuitenkin tärkeää muistaa, että maanviljelijöiden toiminta on hyvin erityislaatuista, tuotantoa ulkoilmassa ilmasto-olosuhteiden armoilla.

Similar translations for "out of" in Finnish

out noun
out adjective
out adverb
out preposition
to out verb
Finnish
of preposition
Finnish

Context sentences for "out of" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishClaude Turmes and Bernhard Rapkay have carried out significant work to this end.
Claude Turmesin ja Bernhard Rapkayn tämänsuuntaiset ponnistelut ovat todellisia.
EnglishI would also like to point out that North-South integration alone is not enough.
Lisäksi haluan tähdentää, että pelkkä pohjoisen ja etelän yhdentyminen ei riitä.
EnglishThe report also lays out a large number of principles and jointly agreed routes.
Mietinnössä esitetään monia periaatteita ja yhteisesti sovittuja toimintatapoja.
EnglishDo you know that we unequivocally ruled out the option of a division of Kosovo?
Tiedättekö, että olemme selvästi sulkeneet pois vaihtoehdon Kosovon jakamisesta?
EnglishThat is why Commissioner Louis Michel went out to the region to see for himself.
Komission jäsen Louis Michel matkusti siksi alueelle ottamaan tilanteesta selvää.
EnglishThe death penalty is still carried out in democracies such as the United States.
Kuolemanrangaistuksia pannaan yhä täytäntöön demokratioissa kuten Yhdysvalloissa.
EnglishI unreservedly condemn the atrocities carried out by both sides in this conflict.
Tuomitsen varauksetta molempien osapuolten tässä konfliktissa tekemät hirmuteot.
EnglishI should like to point out that these ten Member States also have great wealth.
Haluan korostaa, että myös näissä kymmenessä jäsenvaltiossa on paljon vaurautta.
EnglishWhere State aid is introduced, renewal and transformation go out of the window.
Kun valtiontuki otetaan käyttöön, uudistukset ja muutokset lentävät romukoppaan.
EnglishPerhaps you can sort this matter out later in a discussion with the Commissioner.
Voitte kenties käsitellä asiaa myöhemmin keskustelussa komission jäsenen kanssa.
EnglishWe hope that we might be able to work out satisfactory action plans by next year.
Toivomme saavamme aikaan tyydyttävät toimintasuunnitelmat ensi vuoteen mennessä.
EnglishI consider refusing to carry out a freshly taken democratic decision to be wrong.
Minusta on väärin kieltäytyä toteuttamasta juuri tehtyä demokraattista päätöstä.
EnglishIn April 1999, this Parliament found out about this scandalous state of affairs.
Parlamentille selvisi huhtikuussa 1999, millainen tämä häpeällinen tilanne oli.
EnglishOut of loyalty, we have decided to support the bulk of the PSE Group's proposals.
Uskollisuussyistä olemme päättäneet pääasiassa tukea sosialistiryhmän ehdotusta.
EnglishI believe that together, we will succeed in setting out the next budget process.
Uskon, että yhdessä onnistumme seuraavan talousarvioprosessin käynnistämisessä.
EnglishOccasional news leaks come out from defectors and the reality is truly horrific.
Satunnaiset uutisvuodot tulevat loikkareilta, ja todellisuus on todella hirveä.
EnglishThat is the common theme set out in Parliament's proposal for next year's budget.
Se on yleinen aihe Euroopan parlamentin ehdotuksessa ensi vuoden talousarvioksi.
EnglishWe considered it opportune to carry out this alignment as proposed by Parliament.
Me katsoimme asianmukaiseksi toteuttaa tämän parlamentin ehdottaman mukautuksen.
EnglishFurthermore, Serbia must continue with reforms under way and carry out new ones.
Serbian on lisäksi jatkettava käynnissä olevia uudistuksia ja toteutettava uusia.
EnglishI am sure this will bring the citizens of Europe cheering out on to the streets.
Olen varma siitä, että tämä saa Euroopan kansalaiset puhkeamaan hurraa-huutoihin.