"out of bounds" translation into Finnish

EN

"out of bounds" in Finnish

EN out of bounds
volume_up
[example]

out of bounds (also: do not enter, no entry)
What is more, the situation is being treated as a state secret, since these areas have been declared out of bounds and it is impossible to gain any access to information on what is happening there.
Lisäksi asiaa käsitellään kuin valtionsalaisuutta, koska näille alueille on pääsy kielletty eikä siitä, mitä niillä tapahtuu, ole mahdollista saada tietoa.
out of bounds

Synonyms (English) for "out of bounds":

out of bounds
English

Similar translations for "out of bounds" in Finnish

out noun
out adjective
out adverb
out preposition
to out verb
Finnish
of preposition
Finnish
to bound verb
bound noun
bound adjective

Context sentences for "out of bounds" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Russian and Japanese markets are also out of bounds.
Myös Venäjän ja Japanin markkinat ovat sulkeutuneet.
EnglishGiven that this area of law is out of bounds for integration measures, such interference is unacceptable.
Niihin puuttumista ei voida hyväksyä, sillä perhelainsäädäntö kuuluu yhtenäistämistoimenpiteiden ulkopuolelle.
EnglishEurope is ready to negotiate further; we have indicated our flexibility, and no sector is out of bounds to us.
Euroopan unioni on valmis neuvottelemaan lisää; olemme ilmaisseet joustavuutemme eikä mikään ala ole meiltä poissuljettu.
EnglishThe public will give the green light to biotechnology and gene technology only if they have information and transparency with clearly marked out ethical bounds.
Vain informaatio ja läpinäkyvyys sekä bio- ja geenitekniikan täysin selkeästi asetetut eettiset rajat saavat kansan näyttämään vihreää valoa.
EnglishDemocracy was ruled out of bounds by EU leaders for some of the most important developments made by the Treaty, especially in the area of justice and home affairs.
EU-johtajat pyyhkäisivät pois demokratian muutaman perustamissopimuksen tärkeimmän edistysaskeleen osalta, etenkin oikeus- ja sisäasioissa.