"page" translation into Finnish

EN

"page" in Finnish

FI

EN page
volume_up
{noun}

page (also: flank, leaf, side, sideline)
volume_up
sivu {noun}
The Current Page option allows you to print only the currently displayed page.
Nykyinen sivu -vaihtoehdolla voit tulostaa vain näytössä näkyvän sivun.
Current Page prints only the currently displayed page.
Kun Nykyinen sivu -asetusta käytetään, vain nykyinen näkyvissä oleva sivu tulostetaan.
If the page still doesn't work correctly, contact the website's administrator.
Jos sivu ei vieläkään toimi oikein, ota yhteyttä sivuston järjestelmänvalvojaan.

Synonyms (English) for "page":

page

Context sentences for "page" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPlease visit this page to see detailed eligibility requirements for your country.
Saat lisätietoja oman maasi kelpoisuusehdoista tältä sivulta (vain englanniksi).
EnglishSo we're going from machine to machine, from page to page, and now data to data.
Ensin menimme koneesta koneeseen, sitten sivulta sivulle, ja nyt tiedosta tietoon.
EnglishThe option to create a picture password appears on the Users page in PC settings.
Kuvasalasanan luontimahdollisuus näkyy tietokoneen asetuksissa Käyttäjät-sivulla.
EnglishOn the Change Settings for the plan page, click Change advanced power settings.
Valitse Muuta suunnitelman asetuksia -sivulla Muuta virranhallinnan lisäasetuksia.
EnglishOn the Choose a network printer page, click The printer that I want isn't listed.
Valitse Valitse verkkotulostin -sivulta Haluamani tulostin ei ole luettelossa.
EnglishOn the How to adjust brightness page, look at the sample images, and click Next.
Katso Kirkkauden säätämisen ohjeet -sivun esimerkkikuvia ja valitse Seuraava.
EnglishIndeed, this is hinted at in the section on page 16, on fostering competitiveness.
Tästä todellakin vihjataan sivulla 16 otsakkeella "kilpailukyvyn parantaminen".
EnglishMr President, I refer to page 31 of yesterday's Minutes - the Fontaine report.
Arvoisa puhemies, viittaan eilisen pöytäkirjan sivulle 31 - Fontainen mietintöön.
EnglishOn your account page, under Password and security info, click Edit security info.
Valitse tilisivusi Salasana- ja suojaustiedot -osassa Muokkaa suojaustietoja.
EnglishThis page provides late-breaking or other information about Windows Essentials 2012.
Tällä sivulla on uutta tietoa tai muita tietoja Windowsin peruspaketti 2012:sta.
EnglishFor information about moving from Messenger to Skype, visit the About Skype page.
Lisätietoja siirtymisestä Messengeristä Skypeen on Tietoja Skypestä -sivulla.
EnglishEnergy efficiency is now attracting attention but has not yet made the front page.
Energiatehokkuus kiinnittää nyt huomiota, mutta se ei ole vielä päässyt etusivulle.
English   Mr President, I have been told that the page must be turned. I am turning it.
   Arvoisa puhemies, minulle on sanottu, että on aika kääntää lehteä, joten teen sen.
EnglishThis category page shows a list of Help topics and links to additional categories.
Luokan tällä sivulla on luettelo Ohjeen aiheista ja linkkejä muihin luokkiin.
EnglishIf you know the URL for a page, you can type it directly into Internet Explorer:
Jos tiedät WWW-sivun URL-osoitteen, voit kirjoittaa sen suoraan Internet Exploreriin:
EnglishIf you prefer that your home page appear when you open a new tab, follow these steps:
Jos haluat sen sijaan kotisivun avautuvan uuteen välilehteen, toimi seuraavasti:
EnglishThe promises of the last G8 and G20 summits ultimately never made it off the page.
Viimeisimpien G8- ja G20-huippukokousten lupaukset ovat jääneet toteutumatta.
EnglishDevice Stage is like a home page for select compatible devices and printers.
Device Stage on kuin tiettyjen yhteensopivien laitteiden ja tulostinten kotisivu.
EnglishZoom enlarges or reduces everything on the page, including text and images.
Zoomaus suurentaa tai pienentää kaikkia sivun objekteja, niin tekstiä kuin kuvia.
EnglishNow each time you open a new tab, Internet Explorer will display your home page.
Kun nyt avaat uuden välilehden, kotisivu näkyy aina Internet Explorerissa.