EN parting
volume_up
{noun}

parting (also: part)
volume_up
jakaus {noun}

Context sentences for "parting" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMy parting question is: ' What has happened to the means for our ambitions?'
Lopuksi kysymys, joka jää jäljelle: " Missä ovat nyt varat päämäärämme saavuttamiseksi?"
EnglishThe big question is how we want to achieve that, and that is where we come to a parting of the ways.
Keskeinen kysymys on se, miten me haluamme tämän saavuttaa, ja tässä vaiheessa tiet eroavat.
EnglishIn many respects, the Union is facing a parting of the ways, and the Feira Summit has a vital role to play here.
Unioni on monessa mielessä ratkaisujen edessä. Feiran huippukokouksella on tältä osin suuri merkitys.
EnglishIt is like the parting of the Red Sea, like Mahomet on his mare, or like Jesus returning at Easter.
Tämä on kuin Punaisenmeren jakautuminen, kuten Muhammed ja hänen tammansa tai kuten Jeesuksen paluu pääsiäisen aikaan.
EnglishNow that we are embarking on a more detailed debate on shipbuilding, the waters are parting, for it is very easy to agree on a general plan.
Kun nyt aloitamme yksityiskohtaisemman keskustelun laivanrakennuksesta, tiemme erkanevat, sillä yhteiskeskustelussa on hyvin helppo olla yksimielinen.
EnglishTo use Jacques Delors' parting words to this Parliament, we are dealing with the most important issue for Europe over the next fifteen years.
Käsittelemme parhaillaan - kuten Jacques Delors sanoi jättäessään tämän parlamentin - aihetta, joka on Euroopalle kaikkein tärkein seuraavien viidentoista vuoden aikana.
EnglishThe Commission's proposal assumes that any defect that occurs in the first six months after parting with the product must have been present at the time of sale.
Komission ehdotuksen perusteella lähtökohta on se, että virhe, joka huomataan kuuden ensimmäisen kuukauden aikana tavaran luovuttamisesta, oli tuotteessa jo ostohetkellä.