"partitioning" translation into Finnish

EN

"partitioning" in Finnish

EN partitioning
volume_up
{noun}

partitioning

Synonyms (English) for "partitioning":

partitioning

Context sentences for "partitioning" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou can also repartition hard disks with a third-party partitioning program.
Voit osioida kiintolevyjä uudelleen myös kolmannen osapuolen osiointiohjelmalla.
EnglishI hope that further partitioning of the market will not be upheld by the Commission.
Toivottavasti komissio ei hyväksy enää laajempaa markkinoiden jakamista.
EnglishEurope can never consent to a new partitioning of the continent, to a new Yalta Agreement.
Eurooppa ei voi koskaan sallia maanosan uutta jakoa, uutta Jaltan sopimusta.
EnglishAs already discussed, I am not interested in partitioning off Europe.
Kuten jo sanoin, en ole kiinnostunut eristämään EU:ta muusta maailmasta.
EnglishSome disk partitioning software allows you to keep your information.
Joissakin osiointiohjelmissa levyllä olevat tiedot voidaan säilyttää.
EnglishTo create unallocated space, you can shrink a volume, or use a third-party partitioning tool.
Jos haluat luoda varaamatonta tilaa, voit pienentää asemaa tai käyttää kolmannen osapuolen osiointityökalua.
EnglishThis enabling of a militaristic Europe is accompanied by repressive partitioning off of the external borders.
Sotilaallisen Euroopan mahdollistamiseen liittyy myös ulkoisten rajojen sortava erottaminen.
EnglishAt the same time this must not lead to partitioning and protectionism because mobility should be guaranteed.
Se ei saa kuitenkaan samaan aikaan johtaa jakaantumiseen ja protektionismiin, koska liikkuvuus on taattava.
EnglishPartitioning of the markets would still exist if the importer were only able to sell the product in parts of his market.
Markkinoiden eristämiseen myötävaikuttaisi myös se, jos tuojan olisi mahdollista myydä tuotetta ainoastaan osassa markkinoita.
EnglishI am a great advocate of transmutation and partitioning and welcome any support that can be given to those technologies.
Kannatan ehdottomasti transmutaatiota ja osittamista ja suhtaudun myönteisesti kaikkiin tukiin, joita kyseisille tekniikoille voidaan antaa.
EnglishPartitioning a hard disk into several smaller partitions is not required, but it can be useful for organizing data on your hard disk.
Kiintolevyä ei tarvitse osioida useiksi pienemmiksi osioiksi, mutta siitä voi olla hyötyä kiintolevyllä olevien tietojen järjestämisessä.
EnglishWith the partitioning off that is being practised, especially when Parliament is involved, the Council is doing itself a disservice.
Tällä linnoittautumisella, jota tässä tehdään, neuvosto tekee kylläkin itselleen karhunpalveluksen erityisesti parlamentin osallistumisen kohdalla.
EnglishWe must get away from the absurdity of partitioning European discourse and, more importantly, from the absurdity of instrumentalising European discourse.
Meidän on päästävä eroon tästä mielettömyydestä, jossa eurooppalaista julkista keskustelua lokeroidaan ja, mikä tärkeämpää, välineellistetään.
EnglishWe are taking every opportunity to contact the parties involved in order, as you know, to try to promote a political solution to the partitioning of the island.
Tutkimme kaikkia mahdollisuuksia yhteydenpitoon asianosaisten kanssa edistääksemme - kuten tiedätte - poliittisen ratkaisun löytämistä saaren kahtiajakoon.
EnglishThis revealing decision proves that the integration of Cyprus into the ΕU is being used for the essential acceptance of the direct or indirect partitioning of the island.
Tämä paljonpuhuva päätös osoittaa, että Kyproksen integroitumista EU:hun käytetään tarvittavan hyväksynnän saamiseen saaren suoralle tai epäsuoralle jakamiselle.
EnglishGiven the fact that the final decision on ITER has not been taken yet, the flexibility in partitioning funds between ITER and other fusion activities is an important element of the proposal.
Koska lopullista päätöstä ITERistä ei ole vielä tehty, joustavuus varojen jakamisessa ITERin ja muiden fuusiotoimien välillä on merkittävä osa ehdotusta.
EnglishIf you are running a previous version of Windows and want to partition your hard disk without reformatting it, use disk partitioning software, which is available from various manufacturers.
Jos käytät Windowsin aiempaa versiota ja haluat osioida kiintolevyn alustamatta sitä uudelleen, käytä osiointiohjelmaa (niitä tarjoavat monet valmistajat).
EnglishA future is not built by partitioning a country: it is built by rebuilding its economy, with mutual recognition of different communities and cultures and application of the rule of law.
Maan tulevaisuutta ei rakenneta jakamalla se osiin, vaan rakentamalla sen talous uudelleen, tunnustamalla vastavuoroisesti sen eri yhteisöt ja kulttuurit ja kunnioittamalla oikeusvaltioperiaatetta.