EN partner
volume_up
{noun}

partner (also: associate, companion, date, fellow)
To change an existing partner, first remove the current partner, and then add a new partner.
Jos haluat vaihtaa kumppania, poista ensin nykyinen kumppani ja lisää sitten uusi kumppani.
In the Shopping Cart, under Partner, click Find a partner.
Valitse ostoskärryn Kumppani-kohdassa Etsi kumppani.
The Microsoft Authorized Partner also supplies local knowledge and experience.
Microsoftin valtuutettu kumppani tarjoaa myös paikallista tietoa ja kokemusta.
Selectivity: The EC will be a positive, but demanding multilateral partner.
Valikoivuus: EY aikoo olla myötämielinen, mutta vaativa kahdentasoinen yhteistyökumppani.
He was a frequent visitor here in Strasbourg and an impressive partner to this House.
Hän vieraili usein täällä Strasbourgissa ja oli parlamenttimme merkittävä yhteistyökumppani.
We have to show confidence and be a more realistic partner.
Meidän on osoitettava luottamusta ja oltava realistisempi yhteistyökumppani.
partner (also: couple, mate, pair, dyad)
volume_up
pari {noun}
We are now currently working on the European Investigation Order, a partner to the European Arrest Warrant.
Se on eurooppalaisen pidätysmääräyksen pari.
It never came about because a couple of countries took it into their heads that Russia should be our strategic partner.
Sitä ei koskaan toteutettu, sillä pari jäsenvaltiota sai päähänsä, että Venäjästä pitäisi tulla strateginen kumppanimme.
There were one million divorces granted in the EU during 2007, 13% of which involved couples consisting of partners of different nationalities.
EU:ssa myönnettiin miljoona avioeroa vuonna 2007; 13 prosentissa niistä pari muodostui kahdesta eri kansallisuudesta.
partner (also: consort, spouse)
You and your former partner may seek a mutual agreement on this.
Voit yrittää päästä yhteiseen sopimukseen entisen puolisosi kanssa.
This is true whether or not your partner is an EU national.
Tämä pätee riippumatta siitä, onko puolisosi EU-kansalainen.
the children of one of the spouses or partners are covered, on condition that the latter have actual custody and responsibility;
vain toisen avio- tai avopuolison lapset edellyttäen, että tämä puoliso on lasten huoltaja;
partner (also: associate, proprietor)
In Europe, an important partner for us is the Council of Europe, whose expertise we should be able to exploit more effectively.
Euroopassa Euroopan neuvosto on meille merkittävä partneri, jonka asiantuntemusta meidän pitää hyödyntää paremmin.
partner
partner
It is urgent, in particular, because violence affects one in five women across Europe and 50 % of women that are murdered are killed by their husband or partner.
Ongelma on ratkaistava mahdollisimman nopeasti, koska väkivalta kohdistuu yhteen viidestä naisesta Euroopassa ja aviomies tai avomies on surmannut 50 % surmatuista naisista.
partner (also: domestic partner)
I am talking about the condition under which the unmarried partner of a European official may claim equal treatment.
Tarkoitan ehtoa, jonka mukaisesti Euroopan unionin virkamiehen avopuoliso voi vaatia tasa-arvoista kohtelua.

Synonyms (English) for "partner":

partner

Context sentences for "partner" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn spite of this, whether or not we want to, we must deal with Russia as a partner.
Siitä huolimatta, halusimmepa tai emme, meidän on kohdeltava Venäjää kumppanina.
EnglishConsider adding a partner during the checkout process, or contact one directly:
Voit valita kumppanin oston yhteydessä tai ottaa suoraan yhteyttä kumppaniin:
EnglishWe also talk about ownership in our partner countries as being a major problem.
Käsittelemme myös omistusoikeutta, joka on suuri ongelma kumppanuusmaissamme.
EnglishI am disappointed in the way our partner, Turkey, has behaved in this respect.
Olen pettynyt siihen, miten uusi kumppanimme Turkki on käyttäytynyt tässä asiassa.
EnglishIf they want to be partner countries of the EU, they must respect its values.
Jos ne haluavat olla EU:n kumppanuusmaita, niiden on kunnioitettava sen arvoja.
EnglishDid you know that you can deploy Exchange Online over 20% faster with a partner?
Tiesitkö, että Exchange Onlinen käyttöönotto on 20 % nopeampaa, kun käytät kumppania?
EnglishAs stressed in the report, the EU is Canada's second most important trade partner.
Kuten mietinnössä korostetaan, EU on Kanadan toiseksi tärkein kauppakumppani.
EnglishAny lack of consistency will only be interpreted as weakness by our eastern partner.
Itäinen kumppanimme tulkitsee johdonmukaisuuden puuttumisen vain heikkoudeksi.
EnglishWe consider Ukraine a key and valuable partner in our neighbourhood strategy.
Pidämme Ukrainaa kumppanuusstrategiassamme tärkeänä ja arvokkaana kumppanina.
English(ES) Firstly, I would like to address the honourable Members from our partner, Spain.
(ES) Puhun ensin kumppaniamme Espanjaa edustaville kunnianarvoisille jäsenille.
EnglishBut that is not down to us, it is down to the partner countries themselves.
Sehän ei riipu sitten kuitenkaan meistä, vaan se riippuu itse kumppanivaltioista.
EnglishThe entire international community needs a noteworthy party as its partner.
Koko kansainvälinen yhteisö tarvitsee varteenotettavan osapuolen kumppanikseen.
EnglishThe EU must treat Ukraine as a genuine partner and give it clear messages.
EU:n on pidettävä Ukrainaa aidosti kumppanina ja annettava sille selviä viestejä.
EnglishWe are an attractive trading partner, and that means that we have influence.
Kiinnostavuus ja houkuttelevuus kauppakumppanina antaa meille vaikutusvaltaa.
EnglishWe all want - and I personally want - Russia as a partner and not as an enemy.
Me kaikki haluamme - ja haluan itse - Venäjästä kumppanin, emme vihollista.
EnglishTake advantage of these partner-specific tools to get started right away:
Hyödyntämällä näitä kumppanikohtaisia työkaluja pääset aloittamaan välittömästi:
EnglishBy failing to do so, Russia has forfeited the right to be deemed Europe's partner.
Koska Venäjä toimii näin, sen voidaan katsoa menettäneen asemansa Euroopan kumppanina.
EnglishIf your partner bids Nil, you'll have to take all the tricks for your team.
Jos kumppanisi tarjoaa nollan, sinun on otettava tikkejä joukkueesi puolesta.
EnglishOne in five women suffers violence at the hands of their spouse or partner.
Yksi viidestä naisesta joutuu aviomiehensä tai kumppaninsa pahoinpitelemäksi.
EnglishIt is an employers' organisation recognised as a European social partner.
Se on työnantajajärjestö, joka on tunnustettu eurooppalainen työmarkkinaosapuoli.