"passenger" translation into Finnish

EN

"passenger" in Finnish

EN passenger
volume_up
{noun}

passenger (also: fare)
A passenger must be the subject both of the activities of the carrier and of the airport.
Matkustaja joutuu sekä lentoliikenteen harjoittajan että lentoaseman toimien kohteeksi.
Application is extended to include all other passenger ships on domestic routes.
Soveltamista laajennetaan myös kaikkiin muihin matkustaja-aluksiin kotimaisilla reiteillä.
Safety rules and standards for passenger ships (recast) (
Matkustaja-alusten turvallisuussäännöt ja -määräykset (uudelleenlaatiminen) (

Synonyms (English) for "passenger":

passenger
English

Context sentences for "passenger" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishLet me take passenger data and the agreement with the United States as an example.
Tarkastellaanpa esimerkiksi matkustajatietoja ja sopimusta Yhdysvaltojen kanssa.
EnglishThe passenger therefore deserves proper compensation even in those circumstances.
Matkustajat ansaitsevat sen tähden kunnon korvauksen myös näissä olosuhteissa.
EnglishIndeed it can be a great inconvenience for the passenger to be denied boarding.
Lennolle pääsyn epääminen saattaa näet aiheuttaa matkustajalle huomattavaa haittaa.
EnglishWe must not forget that a safe journey is the most important right of any passenger.
On muistettava, että turvallinen matka on kaikkien matkustajien tärkein oikeus.
EnglishThis would allow services to be enhanced with no cost in terms of passenger safety.
Tällöin palveluja voitaisiin lisätä vaarantamatta matkustajien turvallisuutta.
EnglishThe Commission’s strategy to harmonise taxes on passenger cars dates back to 2002.
Komission strategia henkilöautojen verotuksen yhdenmukaistamiseksi on vuodelta 2002.
EnglishThe same conditions must apply to passenger transport as apply to freight transport.
Samojen määräysten on oltava voimassa niin rahti- kuin henkilöliikenteessäkin.
EnglishDuring these years, the emphasis has mainly been on the safety of passenger transport.
Viime vuosina on lisäksi korostettu etenkin matkustajaliikenteen turvallisuutta.
English. - (NL) This is the fourth package on the protection of passenger rights.
kirjallinen. - (NL) Tämä on neljäs paketti matkustajien oikeuksien suojelusta.
EnglishThe Duchoň report was intended to abolish the priority for passenger transport.
Duchoňin mietinnön tarkoituksena oli poistaa matkustajaliikenteen etusija.
EnglishMr Watts rightly reminded us of the passenger ship tragedies of recent years.
Herra Watts oikeaan osuen muistutti meitä viime vuosien matkustajalaivatragedioista.
EnglishOn the contrary, the very highest levels of passenger safety must be achieved.
Päinvastoin matkustajien turvallisuus on saatettava mahdollisimman korkealle tasolle.
EnglishWe all have one common cause - passenger security- so let us get on with it.
Yhteinen tavoitteemme on matkustajien turvallisuus, joten edistäkäämme sitä.
EnglishVery soon passenger locomotives and rolling stock will also be able to cross borders.
Matkustajajunien veturit ja liikkuva kalusto voivat myös pian ylittää rajoja.
EnglishPassenger rights are essential no matter which mode of transport is used.
Matkustajien oikeudet ovat merkittäviä, olipa kyse mistä tahansa liikennemuodosta.
EnglishI am not sure we should address the issue of passenger transport prematurely.
En tiedä, kannattaako meidän käsitellä henkilöliikennettä ennenaikaisesti.
EnglishIt is necessary, however, to distinguish clearly between freight and passenger services.
Tavara- ja henkilöliikennepalvelut on kuitenkin erotettava selvästi toisistaan.
EnglishNo one had conceived of using a fully loaded, large passenger plane as a weapon.
Kenenkään mieleen ei ole tullut käyttää suurta täyteen lastattua matkustajakonetta aseena.
EnglishSubject: Possible replacement of insulating materials in passenger planes
Aihe: Matkustajalentokoneissa käytettävien eristeiden mahdollinen korvaaminen
EnglishFor this reason, Parliament takes the view that passenger networks must be opened up too.
Tästä syystä parlamentti katsoo, että verkot on avattava myös henkilöliikenteelle.