"patriotic" translation into Finnish

EN

"patriotic" in Finnish

EN

patriotic {adjective}

volume_up
This is being carried out by every single political group, apart from the patriotic Attack party.
Toimintaa harjoittavat kaikki muut poliittiset ryhmät paitsi isänmaallinen Attack-puolue.
Saying all this is not to say one is an enemy of the United States, but it is being patriotic and concerned for one’s own country.
Vaikka sanoo näin, ei välttämättä ole Yhdysvaltojen vihollinen vaan isänmaallinen ja huolissaan omasta kotimaastaan.
I am also certain that someone as patriotic as Mr Klaus would not want to see his country engulfed in an internal constitutional crisis.
Olen myös varma, ettei niin isänmaallinen henkilö kuin Václav Klaus halua nähdä maansa ajautuvan sisäiseen perustuslailliseen kriisiin.

Synonyms (English) for "patriotic":

patriotic
English
patriot

Context sentences for "patriotic" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI should just like to make one patriotic comment in this multinational Chamber.
Haluaisin vain esittää yhden patrioottisen huomautuksen tässä monikansallisessa salissa.
EnglishThis might be a rash of patriotic enthusiasm or the flag might be just hanging out to dry.
Kyseessä voi olla harkitsematon isänmaallisuuden ilmaus, tai voi olla, että lippu on vain ripustettu kuivumaan.
EnglishHis death resulted from his interrogation by cadres of the campaign for so-called ‘patriotic education’.
Hänen kuolemansa oli seurausta niin kutsutun isänmaallisen koulutuksen kampanjaa toteuttavien sotilaiden kuulusteluista.
EnglishThousands have sustained injuries as a result of physical violence used in the process of patriotic re-education.
Tuhannet ovat saaneet vammoja, kun heihin on kohdistettu fyysistä väkivaltaa isänmaallisen uudelleenkoulutuksen aikana.
EnglishThey are members of one of the most ancient Christian communities in the world and are, at the same time, patriotic Persians.
He kuuluvat yhteen maailman vanhimmista kristityistä yhteisöistä ja ovat samalla isänmaallisia persialaisia.
EnglishOnce again we are here, this time to seek to highlight the ‘patriotic education’ campaign conducted in Tibetan monasteries.
Nyt käsittelemme taas Tiibetin tilannetta, tällä kertaa "isänmaallisen koulutuksen" kampanjaa, jota Kiina harjoittaa Tiibetin luostareissa.
EnglishMy fellow Members are obviously guided by high-minded patriotic ideas of doing as much damage to the Bulgarian Government as possible.
Kollegoitani ohjaavat selvästi ylevät isänmaalliset ajatukset mahdollisimman suuren vahingon aiheuttamisesta Bulgarian hallitukselle.
EnglishThat would encourage patriotic feeling on the part of the Iranians, and they would rally to the support of the hated regime and its nuclear weapons, if any.
Se kannustaisi iranilaisia isänmaallisiin tunteisiin, ja he kokoontuisivat tukemaan vihattua hallintoa ja sen mahdollisia ydinaseita.
English. - (DE) For years now, the nationalistic and patriotic forces in the EU have been warning of the consequences of unchecked mass immigration.
kirjallinen. - (DE) Vuosien ajan kansallismieliset ja isänmaalliset voimat ovat varoitelleet EU:ssa hallitsemattoman maahanmuuton seurauksista.
EnglishWe need to know in particular what happened to the young Tibetan monk Ngawang Jangchub, who died in October during a ‘patriotic education’ session.
Meidän on erityisesti saatava tietää, mitä tapahtui nuorelle tiibetiläismunkille Ngawang Jangchubille, joka kuoli lokakuussa "isänmaallisen koulutuksen" aikana.
EnglishPerhaps what our compatriots are guilty of is being anti-Communist and patriotic, just as we members of the Lega Nord are anti-Communist and patriotic.
Ehkäpä maanmiehemme syyllistyvät kommunismin vastaisuuteen ja kansallishenkisyyteen, aivan kuten me Lega Nordin jäsenet olemme kommunismin vastaisia ja kansallishenkisiä.
EnglishThe nationalistic, patriotic discourses of those men degenerated into language with genocide overtones, and it is regrettable that other candidates adopted it as well.
Näiden miesten nationalistiset ja patrioottiset puheet alenivat kansanmurha-sävyisen kielenkäytön tasolle, ja on surullista, että muutkin ehdokkaat omaksuivat sen.
EnglishNow, the violence in the north, as well as in the cocoa belt, and the abuses by the so-called patriotic forces are leading to ever-increasing human rights violations.
Väkivaltaisuudet maan pohjoisosassa ja kaakaon tuotantoalueella sekä niin sanottujen isänmaallisten joukkojen väärinkäytökset lisäävät edelleen ihmisoikeusloukkausten määrää.