"pivot" translation into Finnish

EN

"pivot" in Finnish

FI

EN pivot
volume_up
{noun}

pivot (also: cleat, peg, pin, spigot)
volume_up
tappi {noun}

Synonyms (English) for "pivot":

pivot

Context sentences for "pivot" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe European Union is now a pivot in the field of the prevention and management of financial crises.
Unionilla on nykyään olennainen tehtävä rahoituskriisien ehkäisemisessä ja hallinnassa.
EnglishIt cannot be delayed; it is the fulcrum and pivot of the whole strategy.
Sitä ei saa viivästyttää. Se on koko strategian ydin.
EnglishNor is it acceptable to have to choose a pivot language, which would naturally be English, or rather, American English.
Ei myöskään voida hyväksyä sitä, että valittaisiin yksi rele-kieli, joka tietenkin olisi englanti tai paremminkin amerikanenglanti.
EnglishTo you, President Barroso, I gladly trust the difficult, but also central, role of the pivot of this process.
Arvoisa puheenjohtaja Barroso, uskon mielihyvin teidän hoidettavaksenne vaikean mutta myös keskeisen tehtävän toimia tämän prosessin kokoavana voimana.
EnglishSince the start of the Lisbon procedure the Council, together with the Commission, has become the pivot of a number of coordination procedures.
Lissabonin menettelyn käyttöönoton jälkeen on neuvostosta tullut yhdessä komission kanssa useiden koordinointimenettelyjen keskeinen tekijä.
EnglishOnly in this way does it appear possible to create peace, welfare and justice with the UN as central, vital and decisive pivot.
Vain sillä tavoin, YK:n toimiessa keskeisessä, erittäin tärkeässä ja ratkaisevassa asemassa näyttäisi olevan mahdollista luoda rauhaa, hyvinvointia ja oikeudenmukaisuutta.