"podium" translation into Finnish

EN

"podium" in Finnish

EN podium
volume_up
{noun}

podium
volume_up
koroke {noun}
podium (also: pedestal, step, plinth, ambo)

Synonyms (English) for "podium":

podium

Context sentences for "podium" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhich are the three countries that come out best, the three countries on the podium?
Mitkä kolme maata ovat selvinneet parhaiten ja vallanneet kärkipaikat?
EnglishToday is the third time I have stood on this podium in order to speak on the Stability Pact.
Tämä on kolmas kerta, kun seison täällä puhujakorokkeella puhumassa vakaussopimuksesta.
EnglishI am glad that we are able to welcome another woman to the podium.
Olen iloinen siitä, että saamme toistamiseen naisen puhujakorokkeelle.
EnglishIt is with deep emotion that I stand here on this podium today.
Olen syvästi liikuttunut seisoessani tänään tällä korokkeella.
EnglishThis place is in the middle of this Chamber, behind the podium, because you are the Council, the Commission and also Parliament.
Kyseinen paikka on tämän salin keskellä, puhujakorokkeen takana, koska te olette neuvosto, komissio ja myös parlamentti.
English. - (FR) I understand that my big mistake, Mr Watson, was to have spoken from this podium.
neuvoston puheenjohtaja. - (FR) Ymmärrän, hyvä Graham Watson, että suuri erehdykseni oli puheenvuoron käyttäminen tältä korokkeelta.
EnglishIt would not take up much room, in fact it would fit in the space here in front of the podium - it corresponds to a volume of 10 cubic metres.
Se ei veisi paljoa tilaa, itse asiassa se mahtuisi tänne puhujankorokkeen eteen - määrä vastaa noin kymmentä kuutiometriä.
EnglishNow I would like to invite my colleagues and the Vice-President of the Commission to join me in front of the podium for the signing of the document.
Haluaisin kutsua kollegani ja komission varapuheenjohtajan puhujakorokkeen eteen allekirjoittamaan kanssani asiakirjan.
EnglishIf you only have that to reproach me for, I can make amends, because the last time I was here, I spoke from this podium and I was not Head of State.
Jos se on ainoa perusteenne moittia minua, voin korjata asian, sillä kun viimeksi puhuin tällä korokkeella, en ollut valtion päämies.
English(Applause)It is a very personal privilege for me to share this very important European podium this morning with Abu Ala.
(Suosionosoituksia)Minulle itselleni on henkilökohtainen kunnia olla tänä aamuna tällä erittäin tärkeällä eurooppalaisella puhujankorokkeella Ahmed Qurien kanssa.
EnglishAnd even away from the podium, when you called him to say hello, he would often end the conversation prematurely for fear that he was taking up too much of your time.
Saarnastuolin ulkopuolellakin kuulumisia vaihdettaessa hän usein keskeytti keskustelun pelätessään vievänsä liikaa ihmisten aikaa.
EnglishTo conclude, I shall refer to the thought that inspired the campaign that brings me today to this podium to receive the Sakharov Prize: help Angola to live!
Lopuksi haluan tuoda uudestaan esille ajatuksen, joka oli minut tänne Saharov-palkinnon jakoon tuoneen kampanjan mottona: auttakaa Angolaa elämään!
EnglishI fear though that the size of the podium in this chamber will require strengthening and extension so that it can fit in Valerie Giscard d' Estaing and his entourage.
Pelkään kuitenkin, että Euroopan parlamentin puhujakoroketta on vahvistettava ja laajennettava, jotta Valérie Giscard d' Estaing ja hänen seurueensa mahtuvat sille.
English. - Mr President, I am a little surprised by the President-in-Office's speech tonight, as indeed I am by its delivery from the podium d'honneur.
ALDE-ryhmän puolesta. - (EN) Arvoisa puhemies, olen hieman yllättynyt neuvoston puheenjohtajan tämäniltaisesta puheesta, sekä siitä, että hän lausuu sen arvokkaalta puhujakorokkeelta.
EnglishThis is the only alternative, as has been pointed out by courageous people like the Speaker of the Knesset, Avraham Burg, whom we all recall speaking from that podium a year or so ago.
Se on ainoa vaihtoehto, kuten ovat korostaneet ne knessetin puhemiehen Avraham Burgin kaltaiset rohkeat ihmiset, joiden muistamme noin vuosi sitten seisoneen puhumassa tuolla puhujanpaikalla.