EN points
volume_up
{noun}

1. British English

points
volume_up
vaihde {noun} (junaradalla)

Context sentences for "points" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThere are two significant points on which we disagree with the Council, however.
On kuitenkin kaksi oleellista kohtaa, joista olemme neuvoston kanssa eri mieltä.
EnglishI should like you to clarify these two points for us with frankness and honesty.
Haluaisin, että selkeyttäisitte näitä asioita meille avoimesti ja vilpittömästi.
EnglishOn the motion for a resolution itself I would like to make a few specific points.
Haluaisin ottaa esille muutaman erityisen kohdan itse päätöslauselmaesityksestä.
EnglishShe also raised a number of points into which I would like to go in more depth.
Hän viittasi myös muutamiin kohtiin, joista yhtä haluaisin tarkastella lähemmin.
EnglishMy group will therefore be voting against many of the amendments on these points.
Minunkin ryhmäni aikoo äänestää useita tätä asiaa koskevia tarkistuksia vastaan.
EnglishThese are the major issues, on which all of you have made very valuable points.
Nämä ovat keskeisiä kysymyksiä, joista olette esittäneet arvokkaita kommentteja.
EnglishWe have brought forward a number of points and I will focus on two of them only.
Olemme tuoneet esiin muutamia näkökohtia, joista tarkastelen lähemmin vain kahta.
EnglishGlobalism is the belief in a single idea that excludes alternative points of view.
Globalisaatio on usko yhteen ideaan, joka sulkee pois vaihtoehtoisia näkemyksiä.
EnglishI wish to highlight two points, however, to which I attach particular importance.
Haluaisin kuitenkin korostaa kahta kohtaa, jotka ovat minulle erityisen tärkeitä.
English. - (SV) The motion for a resolution contains a number of vague points.
kirjallinen. - (SV) Päätöslauselmaesitys sisältää useita ympäripyöreitä kohtia.
EnglishMany other points are emphasised in this report, and I cannot go over them all.
Mietinnössä korostetaan monia muitakin asioita, joita kaikkia en voi käsitellä.
EnglishThe main points I would like to raise on behalf of the PSE Group are as follows:
Keskeisimmät seikat, jotka haluan tuoda esiin PSE-ryhmän puolesta, ovat seuraavat:
EnglishShe points out that any support should be limited in time and gradually reduced.
Hän toteaa, että tukia on rajoitettava ajallisesti ja vähennettävä asteittain.
EnglishI hope you will allow me to comment very briefly on some of the points raised.
Sallinette minun kommentoida hyvin lyhyesti joitakin esiin nousseita näkökohtia.
EnglishA great many points are addressed in the report that you presented this morning.
Tänä aamuna antamassanne julkilausumassa käsitellään todella monia näkökohtia.
EnglishI thought that Mr Linkohr made some extremely pertinent and challenging points.
Jäsen Linkohr otti puheeksi mielestäni erittäin olennaisia ja haastavia seikkoja.
EnglishAll the points that we put forward in the second energy review are still there.
Kaikki toisessa energiakatsauksessa esittämämme näkökohdat ovat siinä edelleen.
EnglishI should like to raise a few minor points regarding the implementation itself.
Haluan ottaa esiin muutaman pienen asian, jotka liittyvät itse täytäntöönpanoon.
EnglishThe annual accounts for 2009 have been declared reliable on all essential points.
Varainhoitovuoden 2009 tilien on ilmoitettu olevan olennaisin osin luotettavat.
EnglishI want to take this opportunity to respond directly to two points in the report.
Haluan käyttää tämän tilaisuuden vastatakseni suoraan kahteen kohtaan mietinnössä.