"poison" translation into Finnish

EN

"poison" in Finnish

FI

EN poison
volume_up
{noun}

poison (also: venom, counterpoison)
volume_up
myrkky {noun}
It is a poison and even small quantities affect health.
Se on myrkky, ja jo pienetkin määrät aiheuttavat haittaa terveydelle.
This is the type of poison which he spouts here.
Tämä on suurin piirtein se myrkky, jota hän levittää täällä ympäriinsä.
With plant protection, as with many other things in life, it is the dose that makes the poison.
Kuten monien muidenkin asioiden suhteen elämässä, kasvinsuojelussa myrkky syntyy käytetystä annoksesta.

Synonyms (English) for "poison":

poison

Context sentences for "poison" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPoison of that kind should never have left the EU in the first place.
Tämänkaltaista myrkkyä ei olisi alun alkaen koskaan pitänyt viedä pois EU:sta.
EnglishNevertheless, any religious or ideological fundamentalism is poison for democracy.
Kaikenlainen uskonnollinen tai ideologinen fundamentalismi on kuitenkin myrkkyä demokratialle.
EnglishInstead, the sustainable use of pesticides gives the green light to the spreading of poison.
Torjunta-aineiden jatkuvalla käytöllä pikemminkin sallitaan myrkkyjen levittäminen s.
EnglishWill the euro not poison Franco-German relations over the years to come?
Pilaako euro Ranskan ja Saksan väliset suhteet tulevien vuosien aikana?
EnglishThere is still much uncertainty as to what will happen with the poison and the contaminated crew.
Epävarmuutta on yhä siitä, mitä tapahtuu myrkylle ja saastuneelle miehistölle.
EnglishThese national ritualistic chants that we have at Summit meetings pour poison on our plans.
Kaavamaiset kansallislaulut, joita huippukokouksissa kuulemme, myrkyttävät suunnitelmamme.
EnglishFinally, I would like to point out that the dose makes the poison.
Haluaisin lopuksi huomauttaa, että aineiden myrkyllisyys riippuu käytetyistä annoksista.
EnglishSigned with poison pens, it is the root of our problems today.
Myrkyllisin kynin kirjoitetut allekirjoitukset ovat tämänpäiväisten ongelmiemme syy.
EnglishBut there's nevertheless a clear distinction between food and poison.
On selvästi roppakaupalla aineita, joista terveellinen ruoka koostuu.
EnglishOn that we agree: the radicals must not be allowed to continue spreading poison.
Olemme tästä asiasta samaa mieltä: ääriliikkeiden edustajien ei pidä antaa jatkaa suhteiden myrkyttämistä.
EnglishEconomic factors should not be used as a reason for maintaining this poison in common use.
Taloudellisia tekijöitä ei voi käyttää perusteluna tämän myrkyn säilyttämiselle yleisessä käytössä.
EnglishThe culprit, a poison called hydrogen sulfide, may have an interesting application in medicine.
Pääkonnalla, myrkyllä nimeltä vetysulfidi, voi olla myös mielenkiintoista käyttöä lääketieteessä.
EnglishFor us, it therefore seems wrong to allow poison in groundwater.
Meidän mielestämme on siksi väärin päästää myrkkyä pohjaveteen.
EnglishIn this way the whole euro zone may be brought into crisis, because a delay would be poison at present.
Tällä tavalla voidaan saada koko euro-alue kriisiin, koska vitkuttelu on myrkkyä tällä hetkellä.
EnglishIf they flow into the seas or the oceans, they will poison the whole globe; and this is what is happening over time.
Jos ne valuvat meriin ja valtameriin, ne pilaavat ajan myötä koko maapallon.
EnglishPoison does not belong in children's hands, even in minute quantities.
Pieninkään määrä myrkkyä ei kuulu lasten käsiin.
EnglishWe consumers have the right to a life without poison!
Meillä kuluttajilla on nimittäin oikeus myrkyttömään elämään!
EnglishI was prevented from becoming a pensioner by being forced to drink hemlock, the poison I was given in prison.
Minä en päässyt eläkkeelle, koska minun oli juotava keisoa, myrkkyä, jota minulle annettiin vankilassa.
EnglishThese countries are exerting strong pressure to permit the continued use of this poison for a longer transition period.
Nämä maat vaativat voimakkaasti tämän myrkyn käytön jatkamista pitemmän siirtymäjakson aikana.
EnglishA great deal of poison will be released into the environment.
Ympäristöön päästetään suuria määriä myrkkyjä.