"police" translation into Finnish

EN

"police" in Finnish

FI
FI
EN

police {noun}

volume_up
Tapes on human rights infringements have been confiscated by the Tunisian police.
Tunisian poliisi on takavarikoinut nauhoja ihmisoikeuksien loukkauksista.
It is therefore regrettable if the police are assisting in stifling the debate.
Siten on valitettavaa, jos poliisi avustaa keskustelun tukahduttamisessa.
The police also systematically made video recordings of peaceful demonstrators.
Poliisi myös videoi järjestelmällisesti rauhallisia mielenosoittajia.

Synonyms (English) for "police":

police

Context sentences for "police" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe police and military must prevent and combat violence instead of fuelling it.
Poliisin ja armeijan on ehkäistävä ja torjuttava väkivaltaa eikä lietsottava sitä.
EnglishLikewise the necessity for training of police officers and others in authority.
Sama pätee poliisivoimien ja muiden viranomaisten koulutuksen tarpeellisuuteen.
EnglishThe alleged perpetrator has turned himself in to the police and is awaiting trial.
Väitetty rikoksentekijä on ilmoittautunut poliisille ja odottaa oikeudenkäyntiä.
EnglishMismanagement, corruption, nepotism, police regimes - these are the Pudelskern.
Huono hallinto, korruptio, nepotismi, poliisihallinto ovat kaikki ongelman ydintä.
EnglishTherefore, what you said about the police mission in the report is very important.
Sen vuoksi poliisioperaatioista mietinnössä ilmaisemanne kanta on hyvin tärkeä.
EnglishThe Commission has funded two programmes to support the South African police force.
Komissio on rahoittanut kahta ohjelmaa Etelä-Afrikan poliisivoimien tukemiseksi.
EnglishThere are still strange cases of people committing suicide while in police custody.
Vieläkin kuulee poliisin huostassa olleiden ihmisten merkillisistä itsemurhista.
EnglishA police state is a suspicious and insecure society in which no one wants to live.
Poliisivaltio on epäilyttävä ja turvaton yhteiskunta, jossa kukaan ei halua elää.
EnglishIt is not true that from 2006 Slovak police will be overseen by the military.
Ei pidä paikkaansa, että vuodesta 2006 alkaen Slovakian poliisia johtaa armeija.
EnglishYou need only go to your local police station or hospital to see the evidence.
Jokainen näkee todisteet tästä paikallisella poliisiasemallaan tai sairaalassa.
EnglishSubject: Police treatment of Sonia Esmeralda Gomez Guevara and Carmen Velasquez
Aihe: Poliisien tapa kohdella Sonia Esmeralda Gomez Guevaraa ja Carmen Velasquezia
EnglishPresident Kikwete has been using the police to try and locate albinos in hiding.
Presidentti Kikwete on käyttänyt poliisia paikallistaakseen piileskeleviä albiinoja.
EnglishI very much hope that the police would also increase the level of checks they made.
Toivon hartaasti, että poliisiviranomaiset lisäävät myös tarkastustensa määrää.
EnglishThis man is still under house arrest and must report to the police every day.
Hän on edelleen kotiarestissa ja hänen on ilmoittauduttava poliisille päivittäin.
EnglishLet us recall that he was the head of a police state, which we do not want either.
Muistakaamme, että Metternich johti poliisivaltiota, jota emme myöskään halua.
EnglishThis should be handed over to the national police or other appropriate authority.
Se pitäisi jättää kansallisen poliisin tai vastaavan järjestyksenvalvojan huoleksi.
EnglishThe first European Union Police Mission in Bosnia and Herzegovina is inaugurated.
Ensimmäinen Euroopan unionin poliisioperaatio Bosnia ja Hertsegovinassa aloitetaan.
EnglishA special police task force and the independent Melo Commission were set up.
Tämän johdosta perustettiin poliisin erikoisryhmä ja riippumaton Melon komitea.
EnglishIn that context, the Commission will take over the WEU police mission in Albania.
Niissä puitteissa komissio ottaa itselleen WEU:n poliisitehtävät Albaniassa.
EnglishIt also requires cooperation between the judicial authorities and the police.
Siinä on muun muassa kyse myös oikeuslaitoksen ja poliisin välisestä yhteistyöstä.