EN port
volume_up
{noun}

1. general

port (also: harbor, harbour)
volume_up
satama {noun}
We have a port, a shipyard, shipowners, fishermen and a maritime administration.
Meillä on satama, telakka, laivanomistajia, kalastajia ja merenkulkuhallinto.
Let us make it very clear that a port of refuge is not just any port.
Haluan tehdä selväksi, että hätäsatama ei ole mikä tahansa satama.
Ireland is seldom the first port of call for prospective asylum seekers.
Irlanti on harvoin ensimmäinen satama, johon mahdolliset turvapaikanhakijat poikkeavat.
port (also: entrance, entry, gate, portal)
volume_up
portti {noun}
100 MB Hard Drive USB port Microsoft IntelliPoint software version 8.2
100 Mt kiintolevytilaa USB-portti Microsoft IntelliPoint -ohjelmiston versio 8.2
A port stays open all the time, so be sure to close ports that you don't need open anymore.
Portti on avoinna aina, eli kannattaa muistaa sulkea portit, joita et enää tarvitse.
USB port 2 AAA alkaline batteries required (included)
USB-portti Kaksi AAA-alkaliparistoa (toimitetaan mukana)
port (also: port wine)
Port wine and Roquefort cheese are European products that set the standard around the world.
Portviini ja roquefortjuusto ovat eurooppalaisia tuotteita, joita käytetään vertailukohtina ympäri maailmaa.
I should like to refer to just one example, which you will appreciate is very close to my heart, namely that of Port wine.
Haluan kertoa vain yhden esimerkin, jonka huomaatte olevan hyvin lähellä sydäntäni, ja se on portviini.
I would be pleased if those historical links did not stop with the Methuen Treaty, but continued with present-day port.
Ja toivoisin, että tuosta historiasta ei jäisi jäljelle ainoastaan Methuenin sopimus, vaan että siitä voisi jäädä jäljelle yhä edelleen myös portviini.
port (also: seaport)
I have, however, read today's newspaper and apparently the management of the port of Umm Qasar has been awarded to a United States company.
Olen kuitenkin lukenut tämän päivän sanomalehden, ja Umm Qasrin satamakaupunki on ilmeisesti annettu Yhdysvaltojen komppanian hallintaan.
In fact, there has been a slight mistake: my last meeting was in Rotterdam, in a port city, and I met there with all the representatives of the port unions.
Itse asiassa, sanoin kyllä väärin, viimeisin tapaamiseni oli Rotterdamissa, joka myös on satamakaupunki, ja tapasin siellä kaikkien satamien ammattiliittojen edustajia.
The port or port town that has the strictest requirements regarding safety, environment, quality of work and working conditions loses the competition, and the worst port is the winner.
Satama tai satamakaupunki, jossa noudatetaan tiukimpia turvallisuutta, ympäristönsuojelua, työn laatua ja työolosuhteita koskevia normeja häviää kilpailussa, ja huonoin satama voittaa.
port (also: clip, connector, joiner, coupler)
volume_up
liitin {noun}
Plug the USB connector into a different USB port on your computer.
Kytke USB-liitin toiseen saman tietokoneen USB-porttiin.
And some USB devices, such as USB flash drives, have an integrated USB connector that allows them to be plugged directly into a USB port on your computer without a cable.
Ja joissakin USB-laitteissa, kuten USB-muistitikuissa, on integroitu USB-liitin, jonka ansiosta ne voidaan liittää suoraan tietokoneen USB-porttiin ilman kaapelia.

2. nautical science

port

3. IT

port
port
port
port

Synonyms (English) for "port":

port

Context sentences for "port" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(Cameras and most other removable devices are usually connected to a USB port.)
(Kamerat ja useimmat muut siirrettävät laitteet kytketään yleensä USB-porttiin.)
EnglishThe sin recorded against their names is that of inadequate port State control.
Heidän syntilistaansa on merkitty satamavaltioiden riittämättömät tarkastukset.
EnglishA moment ago, Mrs Langenhagen said that port inspectors have a lot of work to do.
Hetki sitten jäsen Langenhagen sanoi, että satamien tarkastajilla on paljon työtä.
EnglishThe numbers of port operators should not be restricted except for compelling reasons.
Satamaoperaattorien määrää ei pitäisi rajoittaa muuten kuin pakottavista syistä.
EnglishWhat happens if it then results in a serious incident, closing a major port?
Entäpä jos tämä johtaa vakavaan vaaratilanteeseen ja tärkeän sataman sulkemiseen?
EnglishOne of the worst aspects has been the effects of port blockades which cause delays.
Yksi epäkohdista on ollut viivästyksiä aiheuttavien satamasulkujen vaikutus.
EnglishInstall the LifeCam software and connect the LifeCam webcam to a USB port.
Asenna LifeCam-ohjelmisto ja kytke LifeCam-verkkokamera tietokoneen USB-porttiin.
EnglishThe implementation of the Port Services Directive would not lead to big changes for us.
Satamapalveludirektiivin täytäntöönpano ei merkitsisi maassamme suuria muutoksia.
English   The Port Services Directive constitutes an example of superfluous EU legislation.
   Satamapalveludirektiivi on esimerkki tarpeettomasta EU:n lainsäädännöstä.
EnglishYou can use any USB port when plugging in a device that you've previously installed.
Voit liittää aikaisemmin asennetun laitteen mihin tahansa tietokoneen USB-porteista.
EnglishNever create an exception or open a port for a program that you do not recognize.
Älä koskaan luo poikkeusta tai avaa porttia ohjelmalle, jota et tunnista.
EnglishAnd how will vessels that pass through our waters without docking into port be inspected?
Ja miten niitä aluksia valvotaan, jotka kulkevat sataman ohi poikkeamatta sinne?
EnglishYou might need an adapter to plug a DVI cable into a VGA port or vice versa.
Saatat tarvita sovittimen, jos haluat kytkeä DVI-johdon VGA-porttiin tai päinvastoin.
EnglishErnest Hemingway noted that one could find an Estonian in every port in the world.
Ernest Hemingway totesi, että virolaisia on kaikissa maailman satamissa.
EnglishWe will also start up investment projects, for instance with the sea port.
Käynnistämme myös investointihankkeita, esimerkiksi merisatamaan liittyvän hankkeen.
EnglishFirstly, this means tightening up the present system of port state control.
Ensinnäkin satamavaltioiden nykyistä valvontajärjestelmää on tiukennettava.
EnglishHere we are talking about also introducing competition into port services in large ports.
Nyt keskustelemme kilpailun tuomisesta myös suurten satamien satamapalveluihin.
EnglishIn the Name box, type a name that will help you remember what the port is used for.
Kirjoita Nimi-kohtaan nimi, jonka perusteella portin käyttötarkoitus on helppo muistaa.
English("Scope" refers to the set of computers that can use this port opening.)
("Alue" viittaa niiden tietokoneiden joukkoon, jotka voivat käyttää tätä porttia.)
EnglishHowever, the real challenge does not come from the neighbouring port, but from the roads.
Hyvät kollegat, todellisen haasteen muodostavat maantiet, eivät naapurisatamat.