EN pounds
volume_up
{plural}

pounds
There was a lingua franca but no monetary union, and so on his return his honestly earned pounds sterling were confiscated from him.
Tuolloin oli yhteinen kieli, mutta ei yhteistä rahaa, mistä syystä paluumatkalla häneltä takavarikoitiin hänen rehellisesti ansaitsemansa punnat.

Context sentences for "pounds" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(Laughter) (Applause) There you can see, it's weighing in at 27 and a half pounds.
NauruaSuosionosoituksia Tuosta voitte nähdä, se painaa noin 12 ja puoli kiloa.
EnglishPer annum we are now paying as much as £600 - £700 million pounds into this fund.
Vuosittain maksamme nyt niinkin paljon kuin 600-700 miljoonaa puntaa tähän rahastoon.
EnglishThe Scottish Government will commit 100 000 Scottish pounds to help this event take place.
Skotlannin hallitus myöntää 100 000 Skotlannin puntaa tapahtuman toteuttamiseen.
EnglishBillions of pounds are spent caring for workers who have been injured or become ill.
Loukkaantuneiden tai sairastuneiden työntekijöiden hoitoon käytetään miljardeja puntia.
EnglishAn Ecstasy tablet costs 20-25p to produce yet is sold for between five to ten pounds.
Yhden ecstasy-pillerin valmistaminen maksaa 20-25 penceä, mutta se myydään 5-10 punnalla.
EnglishThe British exchequer loses several hundred million pounds a year on this trade.
Britannian valtionkassa menettää useita satoja miljoonia puntia vuodessa verottomassa kaupassa.
EnglishLess than a hundred pounds, ten minutes on the phone and you can do business anywhere.
Liiketoiminnan harjoittamiseksi missä tahansa tarvitaan alle sata puntaa ja puhelinsoitto.
EnglishCustoms will convert the price paid in pounds sterling to euros.
Tulli laskee punnan arvon euroina ostokuittiin merkityn päivän kurssia käyttäen.
EnglishIn, the UK they even had a million pounds to spare for the Labour Party.
Se pystyi Yhdistyneessä kuningaskunnassa antamaan Labour-puolueelle peräti miljoona puntaa.
EnglishThey're not allowed to put more than 10 pounds of sand in a 50-gallon plastic bag.
He saavat panna vain 5 kg hiekkaa 200 litran muovipussiin.
EnglishBillions of pounds are lost every year across the European Union due to money laundering and fraud.
Euroopan unionissa menetetään vuosittain miljardeja puntia rahanpesun ja petosten takia.
EnglishIf they do so at the appropriate time, the black box lights up and a panda bear pounds a drum.
Jos vauva tekee niin oikealla hetkellä, mustaan laatikkoon syttyy valo ja pandakarhu rummuttaa.
EnglishNow I eat whenever I'm hungry, and I've lost 10 pounds.
Nykyisin syön, kun minulla on nälkä, ja olen laihtunut melkein viisi kiloa.
EnglishThe extra taxes we must pay to make up for these losses runs to several billion pounds annually.
Näiden tappioiden kattamiseksi meidän on maksettava veroina useita miljardia puntia vuosittain.
EnglishRobert Maxwell was responsible for stealing millions of pounds of pensioners' funds in my country.
Robert Maxwell varasti miljoonia puntia maani eläkerahastoista.
EnglishThey said, "There's no way you're going to handle a million pounds-worth of University money sitting in Delhi."
He sanoivat: "Et todellakaan hallinnoi miljoonia puntia yliopiston rahoja Delhistä käsin."
EnglishHouses that were being sold five years ago for IEP 80 000 are now selling for IEP 250 000 Irish Pounds.
Talot, jotka maksoivat viisi vuotta sitten 80 000 Irlannin puntaa, maksavat nyt 250 000 Irlannin puntaa.
English(Laughter) I had to drop 50 pounds in three months.
(Naurua) Minun piti laihduttaa 23 kiloa kolmessa kuukaudessa.
EnglishThese disruptions have been going on since 1984 and last year's disruption ran into millions of pounds.
Nämä lakot ovat jatkuneet vuodesta 1984 lähtien, ja viime vuoden lakko aiheutti miljoonien puntien vahingot.
EnglishFor every pound that goes to market, more than 10 pounds, even 100 pounds, may be thrown away as bycatch.
Jokaista myyntiin tulevaa kiloa kohden yli 10 kiloa, jopa 100 kiloa voidaan heittää sivusaaliina yli laidan.