"poverty line" translation into Finnish

EN

"poverty line" in Finnish

EN poverty line
volume_up
{noun}

poverty line
In the five years from 2001 to 2005, the poverty line in the Union countries as a whole remained static at 16%.
Vuosien 2001-2005 välisenä viiden vuoden ajanjaksona köyhyysraja pysyi kaikkien unionin maiden osalta 16 prosentissa.
That means that 60 million Europeans, or 18% of the population, are still below the poverty line, the line that is defined as 50% of the average income of the Member States.
Tämä köyhyysraja on 50 prosenttia valtioiden tulomediaanista.

Synonyms (English) for "poverty line":

poverty line

Similar translations for "poverty line" in Finnish

poverty noun
line noun
to line verb

Context sentences for "poverty line" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs a reminder, 80 million people are living below the poverty line in Europe.
On muistettava, että 80 miljoonaa henkeä elää köyhyysrajan alapuolella Euroopassa.
EnglishThere are 290 million people living below the poverty line in sub-Saharan Africa.
Köyhyysrajan alapuolella elää 290 miljoonaa ihmistä Saharan eteläpuolisessa Afrikassa.
EnglishIn Greece and Portugal, 22% of the population are living below the poverty line.
Kreikassa ja Portugalissa 22 prosenttia väestöstä jää köyhyysrajan alle.
EnglishWe cannot accept that families should still be living below the poverty line today.
Emme voi hyväksyä sitä, että edelleenkin osa perheistä elää köyhyysrajan alapuolella.
EnglishMost of the 60 million people living beneath the poverty line in the EU are women.
Suurin osa 60 miljoonasta EU:n määrittämän köyhyysrajan alapuolella elävistä on naisia.
EnglishOver 85 000 people are currently living below the poverty line in the European Union.
Yli 85 000 henkilöä elää tällä hetkellä köyhyysrajan alapuolella Euroopan unionissa.
EnglishIn addition, nearly 80% of people from minority groups live below the poverty line.
Lisäksi lähes 80 prosenttia vähemmistöryhmiin kuuluvista elää köyhyysrajan alapuolella.
EnglishOne in six Europeans, or 17% of the population, live below the poverty line.
Joka kuudes eurooppalainen, eli 17 prosenttia väestöstä, elää köyhyysrajan alapuolella.
EnglishIn Bolivia, for example, approximately 60% of the population live below the poverty line.
Esimerkiksi Boliviassa noin 60 prosenttia väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella.
EnglishHalf the population of Nepal is unemployed, and 42% of it lives below the poverty line.
Puolet Nepalin väestöstä on työttömiä, ja 42 prosenttia elää köyhyysrajan alapuolella.
EnglishHowever, at the same time, the number of citizens living below the poverty line also rises.
Samaan aikaan köyhyysrajan alapuolella elävien kansalaisten määrä kuitenkin kasvaa.
EnglishIt is also one of the poorest, since 46 % of the population live below the poverty line.
Se on myös yksi köyhimmistä maista, sillä 46 % väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella.
EnglishOf the approximately 1.5 billion people who live under the poverty line, 70% are women.
Noin 1,5 miljardista köyhyysrajan alapuolella elävästä ihmisestä 70 prosenttia on naisia.
EnglishDiscrepancies in income have grown wildly and half the population lives below the poverty line.
Tuloerot ovat kasvaneet huimasti ja puolet väestöstä on köyhyysrajan alapuolella.
EnglishAs of the end of 2008, 85 million people were living below the poverty line throughout the EU.
Vuoden 2008 lopussa 85 miljoonaa henkilöä eli köyhyysrajan alapuolella EU:ssa.
EnglishMany jobs are still insecure and 60 million people are living below the poverty line.
Monet työpaikoista ovat tilapäisiä, ja 60 miljoonaa henkilöä elää köyhyysrajan alapuolella.
EnglishEighty per cent of the population also live below the poverty line!
Kahdeksankymmentä prosenttia maan asukkaista elää köyhyysrajan alapuolella!
EnglishAt the same time, a very large sector of the population continues to live below the poverty line.
Samaan aikaan hyvin suuri osa väestöstä elää edelleen köyhyysrajan alapuolella.
EnglishIs that the average standard of living which is used to calculate the poverty line?
Käytetäänkö keskimääräistä elintasoa laskettaessa köyhyysrajaa?
EnglishThey mean that one in six citizens is now living below the poverty line - one in six!
Ne tarkoittavat, että yksi kuudesta kansalaisesta elää nyt köyhyysrajan alapuolella - kuudesosa!