"program" translation into Finnish

EN

"program" in Finnish

EN program
volume_up
{noun}

program (also: script, show, position paper, programme)
If the program you want doesn't appear in the list, click Browse to locate the program.
Jos haluamasi ohjelma ei näy luettelossa, etsi ohjelma valitsemalla Selaa.
To have a program open automatically each time, select the program.
Jos haluat ohjelman avautuvan aina automaattisesti, valitse ohjelma.
For example, the program collects personal information or changes settings.
Ohjelma esimerkiksi kerää henkilökohtaisia tietoja tai muuttaa asetuksia.
program (also: blueprint, design, draft, plan)
program

Context sentences for "program" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor more information, see the documentation supplied by that antispyware program.
Lisätietoja on kyseisen vakoiluohjelmien torjuntaohjelman toimittamissa ohjeissa.
EnglishUninstalling the program also permanently removes the program from your computer.
Ohjelman asennuksen poistaminen poistaa myös ohjelman pysyvästi tietokoneesta.
EnglishIt enters a computer hidden inside a legitimate program, such as a screen saver.
Se pääsee tietokoneeseen kätkeytymällä oikeisiin ohjelmiin, kuten näytönsäästäjiin.
EnglishThe Size column in Programs and Features shows how much space each program uses.
Ohjelmat ja toiminnot -kohdan Koko-sarakkeessa näkyy kunkin ohjelman käyttämä tila.
EnglishYou can also repartition hard disks with a third-party partitioning program.
Voit osioida kiintolevyjä uudelleen myös kolmannen osapuolen osiointiohjelmalla.
EnglishTo make a program fill the entire screen, you click this button to maximize it.
Voit suurentaa ikkunan koko näytön kokoiseksi napsauttamalla tätä painiketta.
EnglishAdjustments to the Program Compatibility Wizard can be made by using Group Policy.
Muutoksia Ohjelman yhteensopivuusapuohjelmaan voi tehdä ryhmäkäytännön avulla.
English(On the start screen, scroll to Online Media, and then click program library.
(Siirry aloitusnäytössä kohtaan Online-media ja valitse sitten ohjelmakirjasto.
EnglishIf you are alerted that the firewall is blocking the program, click Unblock.
Jos näyttöön tulee varoitus siitä, että palomuuri estää ohjelman, valitse Salli.
EnglishIn Afghanistan, people go to extraordinary lengths to be able to watch this program.
Afganistanissa ihmiset tekevät vaikka mitä pystyäkseen katsomaan tätä ohjelmaa.
EnglishSelect the check box next to the program you want to allow, and then click OK.
Valitse sen ohjelman valintaruutu, jonka haluat sallia, ja valitse sitten OK.
EnglishSometimes your computer will show no symptoms, even if a spyware program is running.
Toisinaan tietokoneesta ei ole huomattavissa, että siinä toimii vakoiluohjelma.
EnglishWordPad is a text-editing program you can use to create and edit documents.
WordPad on tekstinkäsittelyohjelma asiakirjojen luomista ja muokkaamista varten.
EnglishFor more information, see Allow a program to communicate through Windows Firewall.
Lisätietoja on ohjeaiheessa Ohjelman toiminnan salliminen Windowsin palomuurin läpi.
EnglishTo print using a program, open the document, picture, or file that you want to print.
Jos haluat tulostaa ohjelmasta, avaa tulostettava asiakirja, kuva tai tiedosto.
EnglishAnd in this program, people present policy platforms that are then voted on.
Tässä ohjelmassa ihmiset esittävät poliittisia ideoita, joista sitten äänestetään.
EnglishIf you don't want to wait, you can end the program yourself by using Task Manager.
Ellet halua odottaa, Tehtävienhallinnan avulla voit lopettaa ohjelman itse.
EnglishPaint is a drawing program you can use to create drawings or edit digital pictures.
Paint on piirrosohjelma, jolla voit luoda piirroksia tai muokata digitaalisia kuvia.
EnglishA Trojan horse is a malicious software program that hides inside other programs.
Troijan hevonen on haittaohjelma, joka kätkeytyy muiden ohjelmien sisään.
EnglishIf the program file has been changed, the digital signature will be invalid.
Jos ohjelmatiedostoa on muutettu, digitaalinen allekirjoitus on virheellinen.