"ray" translation into Finnish

EN

"ray" in Finnish

volume_up
ray {noun}

EN ray
volume_up
{noun}

1. general

ray (also: beam, radius)
volume_up
säde {noun}
At a terrible time, in which fear and apocalyptic concerns prevail, East Timor represents a ray of light and hope.
Tänä murheellisena aikana, joka on pelkojen ja apokalyptisten levottomuuksien kuormittama, Itä-Timor on valon ja toivon säde.
'Nelson Mandela's continuing fight and charitable work to defeat HIV/AIDS means that he remains a ray of hope for millions of people around the world.
Se, että Nelson Mandela jatkaa taistelua ja hyväntekeväisyystyötä hiv/aidsin torjumiseksi, merkitsee, että hän on edelleen toivon säde miljoonille ihmisille ympäri maailman.
ray (also: trifle, whit)
ray (also: skate)
volume_up
rausku {noun}

2. zoology

ray
volume_up
piikki {noun}
ray
volume_up
ruoto {noun}

Context sentences for "ray" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWhile on the subject, I do see a small ray of hope in my own country, Germany.
Näen kuitenkin pienen valonpilkahduksen omassa maassani, Saksan liittotasavallassa.
EnglishIt is the last ray of hope offering the prospect of a healthier, fuller life.
Ne ovat viimeinen toivonhiven tulevasta terveemmästä ja täydemmästä elämästä.
EnglishThe only objective view would be to take an x-ray of Parliament from the outside.
Ainoa puolueeton näkemys saadaan tarkastelemalla parlamenttia ulkoapäin.
EnglishAmid all this gloom, perhaps we can take comfort from one ray of hope.
Kaiken tämän synkkyyden keskellä voimme ehkä saada lohtua yhdestä toivonsäteestä.
EnglishIn fact, they are like an x-ray of a society at a precise moment in time.
Itse asiassa ne ovat kuin röntgenkuva yhteiskunnasta tiettynä ajankohtana.
EnglishIn Windows Explorer, click the CD, DVD, or Blu‑ray Disc burner icon.
Napsauta Windowsin Resurssienhallinnassa CD-, DVD- tai Blu-ray-levyn tallennuskuvaketta.
EnglishRay MacSharry has already very effectively refuted criticisms made of him by the committee.
Ray MacSharry on jo varsin tehokkaasti kumonnut valiokunnan häneen kohdistaman arvostelun.
EnglishHowever, there is a ray of hope in the Irish media this morning.
Irlannin tiedotusvälineissä esitettiin tänään kuitenkin toivon pilkahdus.
EnglishInsert a recordable CD, DVD, or Blu‑ray Disc into your disc burner.
Aseta tallennettava CD-, DVD- tai Blu-ray-levy tallentavaan asemaan.
EnglishDespite these criticisms the report is still a ray of light in the darkness of dogmatism.
Näistä huomautuksista huolimatta mietintö on kuitenkin valonpilkahdus dogmaattisuuden pimeydessä.
EnglishHe wouldn't lend him the money, and of course six months later Ray Croc had exactly the same idea.
Hän ei suostunut lainaan, ja tietysti puoli vuotta myöhemmin Ray Croc sai juuri saman idean.
EnglishWe x-ray his chest to see if he has a heart of stone.
Me kuvaamme hänen rintakehänsä, jotta näkisimme, onko hänellä kivisydän.
EnglishYou can search online to find an application to play Blu‑ray Discs.
Voit etsiä Blu-ray-levyjä toistavan sovelluksen verkosta.
EnglishInsert a recordable or rewritable disc into your computer's CD, DVD, or Blu‑ray Disc burner.
Aseta tallentava tai uudelleenkirjoitettava levy tietokoneesi tallentavaan CD-, DVD- tai Blu-ray-asemaan.
EnglishIt turns out people do eat hamburgers, and Ray Croc, for a while, became the richest man in America.
Kävi ilmi, että hampurilaisia kyllä syödään, ja Ray Crocista tuli hetkeksi Amerikan rikkain mies.
EnglishA third ray of hope is the religious reconciliation initiatives at local and provincial levels.
Kolmas toivonkipinä ovat paikallis- ja maakuntatasolla tehdyt uskonnollista sovintoa koskevat aloitteet.
EnglishAnd this is an X-ray showing you the patent, functional blood vessel.
Tässä on röntgenkuva tuosta toimivasta verisuonesta.
EnglishThe Blu‑ray Disc format is not supported in Windows Media Player.
Blu-ray-levyjä ei tueta Windows Media Media Playerissa.
EnglishThere are two basic types of monitors: CRT (cathode ray tube) monitors and LCD (liquid crystal display) monitors.
Näyttöjä on pääasiassa kahdenlaisia: kuvaputkinäyttöjä (CTR) ja nestekidenäyttöjä (LCD).
EnglishAdditionally, you can now record data to Blu‑ray Disc media.
Lisäksi voit nyt tallentaa tietoja Blu-ray Disc -levyille.