"reduction" translation into Finnish

EN

"reduction" in Finnish

EN reduction
volume_up
{noun}

reduction (also: deduction, subtraction)
A reduction in resources means a reduction in political ambitions.
Resurssien vähentäminen merkitsee poliittisten tavoitteiden vähentämistä.
A reduction in the amounts for the international fisheries agreements is also justified.
Myös kansainvälisen kalastustoiminnan määrärahojen vähentäminen on perusteltua.
The replacement, reduction and refinement of animal tests are a question of civilisation.
Eläinkokeiden korvaaminen, vähentäminen ja kehittäminen on sivistyskysymys.
reduction (also: abatement, cut, cutback, deduction)
That is a huge decrease and comes on top of the reduction in the Structural Funds.
Vähennys on valtava, ja sen lisäksi leikkaukset kohdistuvat myös rakennerahastoihin.
The reduction is applied to both structural funds and to Community initiatives.
Vähennys koskee sekä rakennerahastoja että yhteisöaloitteita.
Taking into account inflation, I can calculate that there is a reduction of 20%.
Inflaation huomioon ottaen voin laskea, että vähennys on 20 prosenttia.
reduction (also: abandonment, rebate, refund, return)
reduction
reduction
reduction

Synonyms (English) for "reduction":

reduction

Context sentences for "reduction" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIs it true that this proposition means a substantial reduction in regional funds?
Onko totta, että tämä ehdotus tarkoittaa huomattavaa vähennystä aluerahastoihin?
EnglishWe want a reduction in the actual impact, based on a scientific risk evaluation.
Haluamme vähentää todellisia vaikutuksia riskien tieteellisen arvioinnin pohjalta.
EnglishAre diesel cars not urgently needed to bring about a reduction in CO2 emissions?
Eikö dieselautoja tarvita kiireesti, jotta voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä?
EnglishBut how can they be sustained if we recommend a general reduction in activity?
Mutta miten ne voivat säilyä ennallaan, jos ennustamme toiminnan yleistä laskua?
EnglishThe important thing is for the reduction targets to be met as quickly as possible.
Vähennystavoitteissa on tärkeää se, että ne saavutetaan mahdollisimman nopeasti.
EnglishIn fact the Commission proposals represent a reduction on existing grant rates.
Komission ehdotus merkitsee itse asiassa olemassa olevien avustusten vähentämistä.
EnglishThe International Day for Natural Disaster Reduction is a good example of this.
Kansainvälinen luonnononnettomuuksien torjunnan päivä on hyvä esimerkki tästä.
EnglishThe Council of Ministers finally opted for a reduction of 20 % in three stages.
Neuvosto päätyi loppujen lopuksi 20 %: n hinnanalennukseen kolmessa eri vaiheessa.
EnglishOf course, as I have said before, this reduction strategy dates back to 1995.
Tietenkin kuten aiemmin totesin, vähentämisstrategia on peräisin vuodelta 1995.
EnglishIn these situations of fragility, there are major obstacles to poverty reduction.
Nämä epävakaat tilanteet muodostavat suuria esteitä köyhyyden vähentämiselle.
EnglishSo a reduction in consumption is added to the effects of exhaust after treatment.
Pakokaasujen jälkikäsittelyn vaikutusten lisäksi säästetään siis myös kulutuksessa.
EnglishOne need only think of the reduction in stocks or the dematerialisation of products.
Ajatellaanpa varastojen pienentymistä ja suuntausta kohti aineettomia tuotteita.
EnglishAll the measures point in one direction: a reduction in the number of vessels.
Kaikki toimenpiteet viittaavat yhteen suuntaan: alusten määrän vähentämiseen.
EnglishIt was not achieved but the reduction in the number of deaths was substantial.
Tavoitetta ei saavutettu, mutta kuolemantapausten määrä väheni huomattavasti.
EnglishSecondly, a reduction in the economic and social divergences in the Member States.
Toiseksi taloudellisten ja sosiaalisten erojen pienentäminen jäsenvaltioissa.
EnglishThis reduction is linked to the success of the National Plan to Fight Tuberculosis.
Vähentyminen on tulosta kansallisen tuberkuloosin torjuntaohjelman onnistumisesta.
EnglishI call on the Commission to develop a plan for the reduction of meat consumption.
Kehotan komissiota kehittämään suunnitelman lihankulutuksen vähentämiseksi.
EnglishTheir effect is the substantial, mostly irreversible, reduction of biodiversity.
Hakkuut vähentävät merkittävästi ja usein peruuttamattomasti luonnon monimuotoisuutta.
EnglishWe stand alongside all those who are resolutely promoting the reduction of emissions.
Seisomme kaikkien niiden rinnalla, jotka päättäväisesti ajavat päästövähennyksiä.
EnglishSo far there has been no reduction of the potential for conflict in the region.
Toistaiseksi selkkauksen mahdollisuutta alueella ei ole saatu vähennetyksi.