"regions" translation into Finnish

EN

"regions" in Finnish

FI

EN regions
volume_up
{plural}

regions (also: areas, zones, districts, loci)
The frontline border regions are the regions of our European integration process.
Etulinjan raja-alueet ovat osa eurooppalaisen yhdentymisprosessimme alueita.
These would include mountain regions, remote islands and sparsely populated regions.
Käsite kattaisi vuoristoalueet, syrjäiset saaret ja harvaan asutut alueet.
All regions in Europe continue to need European Community initiatives.
Euroopan kaikki alueet tarvitsevat edelleenkin eurooppalaisia yhteisöaloitteita.

Synonyms (English) for "region":

region

Context sentences for "regions" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishRegions where humans and animals have suffered from the foot-and-mouth epidemic.
Näillä alueilla ovat ihmiset ja eläimet kärsineet suu- ja sorkkataudin kourissa.
EnglishLet me return now to the concentration of aid on the most disadvantaged regions.
Vielä kerran tukitoimien keskittämisestä heikoimmassa asemassa oleville alueille.
EnglishDemand for services provided by regions and individuals will certainly increase.
Kuitenkin alueellisten ja henkilökohtaisten palvelujen kysyntä tulee kasvamaan.
EnglishThey are regions which, especially in winter, face special problems of isolation.
Ne ovat alueita, jotka erityisesti talvisin kärsivät eristyneisyyden ongelmista.
EnglishNaturally, the Member States supply arms to crisis and conflict regions as well.
Jäsenvaltiot toimittavat aseita luonnollisesti myös kriisi- ja konfliktialueille.
EnglishHowever, we cannot hope for a strong Greece unless we safeguard strong regions.
Emme voi kuitenkaan toivoa vahvaa Kreikkaa, ellemme varmista alueiden vahvuutta.
EnglishWe need to bear in mind the special geographical features of the coastal regions.
Meidän on otettava huomioon rannikkoalueiden erityiset maantieteelliset piirteet.
EnglishElsewhere, entire regions have been devastated since July due to thunderstorms.
Toisaalla taas ukkosmyrskyt ovat heinäkuusta alkaen tuhonneet kokonaisia alueita.
EnglishThis proposal destroys people's lives and their communities in remote regions.
Ehdotuksella tuhotaan syrjäisillä alueilla asuvien ihmisten elämiä ja yhteisöjä.
EnglishThe sudden removal of subsidies after 2013 would be devastating for these regions.
Tukien äkillinen poistaminen vuoden 2013 jälkeen olisi tuhoisaa näille alueille.
EnglishOn the other hand, many small farms in disadvantaged regions are having to close.
Toisaalta monet syrjäseutujen pientilat ovat joutuneet lopettamaan toimintansa.
EnglishAnother point relates to the strengthening of sub-regions within the ACP area.
Toinen näkökohta koskee alueita pienempien yksiköiden vahvistamista AKT-maissa.
EnglishThat is essential for the economic sustainability of these peripheral regions.
Se on olennaista näiden syrjäisten alueiden taloudellisen kestävyyden kannalta.
EnglishAll of us want to see disparities between the regions reduced as much as possible.
Me kaikki haluamme nähdä erojen vähenevän alueiden välillä mahdollisimman paljon.
EnglishIndeed, a major role is given to boosting the regions' competitiveness globally.
Alueiden kilpailukyvyn edistäminen maailmanlaajuisesti on tärkeässä asemassa.
EnglishWe must ensure that this does not turn into a disastrous trend for certain regions.
Meidän on pidettävä varamme, että tämä ei käy kohtalokkaaksi tietyillä alueilla.
EnglishCo-operatives are perfectly suited to particularly those regions lacking capital.
Osuuskunnat sopivat erinomaisesti varsinkin pääomaköyhien alueiden yritysmuodoksi.
EnglishIt is not the States that we want to support, however, but disadvantaged regions.
Me emme kuitenkaan halua tukea valtioita vaan heikoimmin kehittyneitä alueita.
EnglishAre you prepared, in this connection, to give the regions more room to experiment?
Oletteko tässä yhteydessä valmis antamaan alueille enemmän valtuuksia kokeiluihin?
EnglishWe have to bear in mind that significant differences also exist within regions.
Meidän on muistettava, että alueiden sisällä esiintyy myös merkittäviä eroja.