"release" translation into Finnish

EN

"release" in Finnish

EN

release {noun}

volume_up
release (also: novelty)
release (also: publication)
(2) The individual processes whereby national governments reach decisions may also be undermined by removing consent required to release documents transmitted to EU institutions, and
(2) Myös EU:n toimielimille toimitettavien asiakirjojen julkistamiseen vaadittavan yksimielisyyden poistaminen voi heikentää kansallisten hallitusten yksittäisiä päätöksentekomenettelyjä.
Uncontrolled release of free nanoparticles into the environment may be hazardous to health.
Nanohiukkasten kontrolloimaton vapautuminen ympäristöön saattaa olla vaarallista terveydelle.
Releasing carbon dioxide from the earth's strata can cause the death of living beings as well as tectonic movements and earthquakes.
Hiilidioksidin vapautuminen maakerroksista voi tappaa eläimiä sekä aiheuttaa tektonisia liikkeitä ja maanjäristyksiä.
After their release from prison, women must be offered all possible assistance in order to facilitate problem-free reintegration into society.
Vankilasta vapautumisen jälkeen naisille on tarjottava kaikki mahdollinen apu, jotta he voivat sopeutua ongelmitta uudelleen yhteiskuntaan.

Context sentences for "release" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOccasionally a manufacturer might release a faulty driver for one of its devices.
Toisinaan valmistajat saattavat julkaista viallisen ohjaimen jollekin laitteelle.
EnglishI can only confirm our resolve to release the funds that have been allocated.
Voin vain vakuuttaa, että haluamme toimittaa apua sovittujen määrien mukaisesti.
EnglishWe need everyone’s contribution so that Europe can release its full potential.
Tarvitsemme kaikkien panoksen, jotta Euroopan unioni voi toimia täydellä teholla.
EnglishWe must release all our existing energies and harness our resources to the full.
Meidän on käytettävä koko nykyinen energiamme ja valjastettava kaikki voimavaramme.
EnglishThe first involves Amendment No 3, relating to release from the transit system.
Ensimmäinen niistä on tarkistus 3, joka koskee passitusmenettelyn päättämistä.
EnglishBurma - conduct of elections and the release of opposition leader Aung San Suu Kyi
Burma - vaalien järjestäminen ja oppositiojohtaja Aung San Suu Kyin vapauttaminen
EnglishWe will try to release more money for ECHO this year from the emergency reserve.
Yritämme myöntää tänä vuonna ECHOlle lisärahoitusta hätäapuun tehdyistä varauksista.
EnglishMr Gollnisch publicly took a stand in support of an outrageous press release.
Jäsen Gollnisch antoi julkisesti tukensa pöyristyttävälle lehdistötiedotteelle.
EnglishPrivate education initiatives are needed to release the country from its rigidity.
Yksityisiä koulutusaloitteita tarvitaan valtion jäykkien rakenteiden muuttamiseksi.
EnglishI call upon the Burmese authorities to release Dr Salai Tun Than immediately.
Pyydän Burman viranomaisia vapauttamaan tohtori Salai Tun Thanin välittömästi.
EnglishThe resulting shake-up of the world would release the forces of evil everywhere.
Maailmanrauhan järkkyminen vapauttaisi pahan voimat kaikkialla maan päällä.
EnglishA press release announcing this decision was published today on the ECB’s website.
EKP:n verkkosivuilla on tänään julkaistu päätöksestä kertova lehdistötiedote.
EnglishA press release was published on the same day and is available on the ECB’s website.
EKP:n verkkosivuilla julkaistiin samana päivänä aiheesta kertova lehdistötiedote.
EnglishIt is therefore vital that they call for the immediate release of those detained.
Siksi on ratkaisevaa, että ne vaativat vangittujen välitöntä vapauttamista.
EnglishThe Council continues to demand of Cuba that it release all political detainees.
Neuvosto vaatii jatkossakin Kuubaa vapauttamaan kaikki poliittiset vangit.
EnglishThe report, together with a related press release, is available on the ECB’s website.
Raportti ja sitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.
EnglishA related press release was published on the ECB’s website on 15 June 2012.
EKP:n verkkosivuilla julkaistiin aihetta käsittelevä lehdistötiedote 15.6.2012.
EnglishFinally, I would like to add my voice in calling for the release of the judge.
Lopuksi haluan lisätä ääneni niiden joukkoon, jotka vaativat tuomarin vapauttamista.
EnglishWe have to demand Dawit Isaak's immediate release in exchange for financial aid.
Meidän on vaadittava Dawit Isaakin välitöntä vapauttamista taloudellista apua vastaan.
EnglishThe recent release of political prisoners therefore presents us with an opportunity.
Näin ollen poliittisten vankien äskettäinen vapauttaminen antaa meille tilaisuuden.