"released" translation into Finnish

EN

"released" in Finnish

EN released
volume_up
{adjective}

released
A broadly released fix for a product-specific security-related vulnerability.
Laajasti julkaistu tuotekohtaisen suojausongelman korjaus. Suojauksen heikentyminen luokitellaan tilanteen vakavuuden mukaan.
All of the films by the Lumière brothers have been restored by the French Film Archive and have recently been released on DVD.
Kaikki Lumièren veljesten elokuvat on restauroitu Ranskan elokuva-arkistossa ja ne on hiljattain julkaistu DVD:llä.
. ~~~ A broadly released fix for a product-specific security-related vulnerability.
. ~~~ Laajasti julkaistu tuotekohtaisen suojausongelman korjaus. ~~~ Suojauksen heikentyminen luokitellaan tilanteen vakavuuden mukaan.

Context sentences for "released" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA considerable number of high-profile activists were released in 2005 and 2006.
Merkittävä määrä korkean profiilin aktivisteja vapautettiin vuosina 2005 ja 2006.
EnglishIn our view, the civil rights campaigner, Hu Jia, must be released immediately.
Mielestämme ihmisoikeuksien puolustaja Hu Jia olisi vapautettava välittömästi.
EnglishThe imprisoned members of parliament and other innocent detainees must be released.
Vangitut parlamentin jäsenet ja muut viattomat pidätetyt henkilöt on vapautettava.
English30 million is now being released in payment appropriations, but we need 50 million.
Nyt maksumäärärahoihin vapautetaan 30 miljoonaa, mutta me tarvitsemme 50 miljoonaa.
EnglishHe should be released now, and I ask the Commission to intervene in this case.
Hänet olisi vapautettava nyt, ja pyydän komissiota puuttumaan tähän asiaan.
EnglishWhen a sex offender is released the police are informed of his place of residence.
Kun seksuaalirikollinen pääsee vapaaksi, poliisille ilmoitetaan hänen asuinpaikkansa.
EnglishThe fact that some of them were recently released is obviously welcome news.
Se, että eräät heistä on viime aikoina vapautettu, on tietysti tervetullutta.
EnglishLeyla Zana and all the other political prisoners in Turkey must also be released.
Leyla Zana ja kaikki muut Turkin poliittiset vangit on myös vapautettava.
EnglishThese five Cuban patriots must be released and their convictions overturned.
Nämä viisi kuubalaismiestä on vapautettava ja heidän tuomionsa on kumottava.
EnglishEven after two days of proceedings, there is no prospect of Mrs Zana being released.
Kahdenkaan oikeudenkäyntipäivän jälkeen ei ole mitään toiveita Zanan vapauttamisesta.
EnglishWe have the opportunity to reduce the amount of poisons released into our water systems.
Meillä on mahdollisuus vähentää vesijärjestelmäämme pääsevien myrkkyjen määrää.
EnglishThere is, in fact, no urgency because the money would be released for August.
Asia ei ole todellakaan kiireellinen, koska rahat ovat irrotettavissa vasta elokuussa.
EnglishA radical revision is urgently needed, before these materials are released.
Direktiiviä on muutettava huomattavasti, ennen kuin nämä aineet vapautetaan.
EnglishShe has since been released, but the tight restrictions on women simply continue.
Hänet on vapautettu, mutta naisille asetetaan yhä tiukkoja rajoituksia.
EnglishThe opposition leaders and all other political prisoners must be released immediately.
Oppositiojohtajat ja kaikki muutkin poliittiset vangit on vapautettava välittömästi.
EnglishAbout 8 000 have now been released, but an unknown number still remain in custody.
Heistä noin 8 000 on vapautettu, mutta kukaan ei tiedä, kuinka moni on vielä vangittuna.
EnglishI did ask Commissioner Špidla for the impact assessments to be released.
Kysyin komission jäseneltä Špidlalta julkaistavista vaikutustenarvioinneista.
EnglishThe Group released their opinion in January 2008 and the Authority in July 2008.
Työryhmä antoi lausuntonsa tammikuussa 2008 ja EFSA heinäkuussa 2008.
EnglishThis ended only recently with them all being released, virtually without exception.
Se päättyi vasta äskettäin, kun käytännössä kaikki päästettiin vapaaksi.
EnglishAt the same time, we express our belief and our desire that this person will be released.
Samalla ilmaisemme uskovamme ja toivovamme, että kyseinen henkilö vapautetaan.