"relic" translation into Finnish

EN

"relic" in Finnish

Synonyms (English) for "relic":

relic

Context sentences for "relic" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe exemption from competition rules for liner conferences is a relic of the past.
Linjakonferensseille myönnetty poikkeus kilpailusäännöistä on menneisyyden jäänne.
EnglishMr President, the death penalty is in fact a repugnant relic of a vanished age.
Arvoisa puhemies, kuolemantuomio on vastemielinen jäännös menneiltä ajoilta.
English(SK) The Democratic People's Republic of Korea is perhaps the last surviving relic of the Second World War.
(SK) Korean demokraattinen kansantasavalta on ehkä toisen maailmansodan viimeinen jäänne.
EnglishHowever, I am afraid it is rather simplistic to describe the death penalty as a relic of the Middle Ages.
Pelkään kuitenkin pahoin, että on liian yksinkertaistettua todeta kuolemantuomion olevan jäänne keskiajalta.
EnglishI thought I would take it out and take it home as a relic.
Ajattelin, että otan ja vien sen kotiin muistona.
EnglishIt must not be a relic from the Cold War, merely issuing recommendations that do not lead to any measures being taken.
Se ei saa olla kylmän sodan jäänne, joka vain antaa suosituksia, jotka eivät johda mihinkään toimenpiteisiin.
EnglishTextiles are not a mere relic of the past.
Tekstiiliteollisuus ei ole menneisyyden jäänne.
EnglishFor example, you told a meeting of the Temporary Committee that the agriculture policy was a relic of the nineteenth century.
Te esimerkiksi sanoitte väliaikaisen valiokunnan kokouksessa, että maatalouspolitiikka on jäänne 1800-luvulta.
EnglishSince Milosevic fell from power, Mr Lukashenko has in fact come across as a relic of an age which has - thank God - come to an end.
Milo?evi?in kukistumisen jälkeen Lukashenko vaikuttaa - kaikeksi onneksi - taakse jääneen aikakauden muistomerkiltä.
EnglishOf course, opposition is as much a part of the present as the labour camps and the death penalty are a relic of the past.
On itsestään selvää, että mielipide-erot kuuluvat nykyaikaan siinä missä työleirit ja kuolemanrangaistukset kuuluvat menneisyyteen.
EnglishThe division between financial control and policy management was a relic of a time when Europe still had a very small budget.
Varainhoihon valvonnan ja politiikan johtamisen välinen jako oli jäänne ajalta, jolloin yhteisön talousarvio oli vielä hyvin vaatimaton.
EnglishThe Sheridan Expressway is an underutilized relic of the Robert Moses era, built with no regard for the neighborhoods that were divided by it.
Sheridanin moottoritie on alikäytetty jäänne Rober Mosesin ajoilta, rakennettu ilman mitään huolta sen jakamista asuntoalueista.
EnglishThe railway companies are still very much a relic of the past, and their standards of service are poor and inflexible when it comes to freight transport.
Vieläkin rautatieyhtiöt ovat paljolti menneisyyden jäänne, niiden palvelutaso on heikkoa ja joustamatonta tavarakuljetusten osalta.
EnglishIn particular, the trafficking of young women for use in the sex trade is a relic of Europe's fragmented past and must become an aspect of European history.
Nuorten naisten kauppaaminen seksipalveluiden myymistä varten on etenkin jäänne Euroopan pirstaleisesta menneisyydestä ja sen on jäätävä historiaan.
EnglishThe policy flies in the face of our common Western principles and is being conducted in a cynically chosen area which is a relic of colonial times.
Kyseinen politiikka on ristiriidassa yhteisten länsimaisten periaatteidemme kanssa, ja sitä harjoitetaan kyynisesti valitulla alueella, joka on jäänne siirtomaa-ajoilta.
EnglishThis was a relic of a time when the budget was still small and its role was negligible.
Varainhoidon alalla meillä oli keskeinen päätäntävalta maksusitoumuksista ja maksuista, mikä oli jäänne ajalta, jolloin talousarvio oli vielä pieni ja sen merkitys vähäinen.
EnglishSocial security is not a relic from the past but the model for the future, a model through which the people of Europe can begin once more to trust and accept the European institutions.
Se ei ole mikään muinaisjäännös, vaan malli tulevaisuutta varten, jotta kansalaiset voivat taas suhtautua luottavaisesti ja hyväksyvästi Euroopan unionin toimielimiin.