"relieved" translation into Finnish

EN

"relieved" in Finnish

EN relieved
volume_up
{adjective}

relieved
See the faces; notice ... their relieved sense of calm.
Katsokaa kasvoja ja huomatkaa... niiden huojentunut ilme, joka kuvastaa rauhaa.
I was quite relieved to begin with when I saw that my friend Mr Barton was not here.
Olin ensin huojentunut huomatessani, että ystäväni Barton, ei ollut paikalla.
He said he was very relieved to hear that and would now get on with it.
Hän sanoi olevansa hyvin huojentunut sen kuullessaan ja ryhtyvänsä toimiin asian eteenpäin viemiseksi.

Synonyms (English) for "relieved":

relieved

Context sentences for "relieved" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt involves the EU's lawmaking being relieved of the burden of technical details.
Siihen kuuluu, että unionin lainsäädäntöä ei kuormiteta teknisillä yksityiskohdilla.
English(DE) Mr President, ladies and gentlemen, the majority is happy and relieved.
(DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, enemmistö on tyytyväinen ja helpottunut.
EnglishThe EU environment ministers were relieved with the result which was achieved.
EU: n ympäristöministerit olivat helpottuneita saavutetun neuvottelutuloksen suhteen.
EnglishI am immensely relieved that he appears not to be as ill as he appeared at the beginning.
Olen suunnattoman helpottunut siitä, ettei hän vaikuta yhtä sairaalta kuin alussa.
EnglishMr President, like many people, we are just relieved that there is good news.
(EN) Arvoisa puhemies, kuten monet muut, me olemme vain helpottuneita hyvistä uutisista.
EnglishFirst of all, I am mightily relieved that we have got the vote through.
Aivan ensiksi, olen valtavan helpottunut siitä, että äänestys on saatu toimitettua.
EnglishWe are relieved in this matter by news of the freeing of the hostages.
Panttivankien vapauttamista koskeva uutinen huojentaa meitä tässä asiassa.
EnglishThe pressure on Canada should not be relieved, but, on the contrary, should rather be increased.
Kanadan painostamista ei pitäisi hellittää, vaan päinvastoin, sitä pitäisi lisätä.
EnglishAnd my pain is being relieved." OK? And then I said, "Close your eyes."
Kipukin lievittyy." Sitten sanoin: "Sulje silmäsi." Hän sulkee silmänsä.
EnglishI am therefore relieved that my amendments have been accepted.
Olen näin ollen helpottunut siitä, että esittämäni tarkistukset hyväksyttiin.
EnglishThe man behind this revelation is Skuratov, the Public Prosecutor, whom Yeltsin relieved of his office.
Tämän paljastuksen teki yleinen syyttäjä Skuratov, jonka Jeltsin pani viralta.
English   Mr President, the Commissioner will be relieved that we are getting very close to the end.
   Arvoisa puhemies, komission jäsen on varmasti helpottunut siitä, että keskustelumme lähenee loppuaan.
EnglishYou will be very relieved, no doubt, to hear that I cannot recall ever having agreed with you.
Olette epäilemättä hyvin helpottunut, kun kerron, etten muista milloinkaan olleeni yhtä mieltä kanssanne.
EnglishSome Member States may have been relieved when France and the Netherlands voted ‘no’.
Jotkin jäsenvaltiot olivat varmasti helpottuneita, kun Ranska ja Alankomaat äänestivät perustuslakisopimusta vastaan.
EnglishIf only I could move it, maybe the pain will be relieved."
Voisinpa liikuttaa sitä, niin kivut saattaisivat helpottua.
EnglishEven now, many Member States would be relieved if the directive died out due to Parliament's fault.
Jopa nyt monet jäsenvaltiot olisivat helpottuneita, jos direktiivi katoaisi parlamentin heikkouden takia.
EnglishMr President, I am pleased and relieved to have an opportunity to speak in favour of the joint resolution.
Arvoisa puhemies, olen tyytyväinen ja helpottunut voidessani puhua yhteisen päätöslauselman puolesta.
EnglishI am certain that the guests in Parliament this afternoon will be very relieved to have my assurance on that.
Olen varma, että parlamentin tämäniltaiset vieraat ovat helpottuneita saatuaan vakuutukseni asiasta.
EnglishI am sure you will be relieved to hear that as well.
Olen varma, että senkin kuuleminen on teistä helpottavaa.
EnglishWe are relieved today, but a page has been turned.
Olemme tänään helpottuneita, mutta uusi sivu on käännetty.