"religion" translation into Finnish

EN

"religion" in Finnish

FI
EN

religion {noun}

volume_up
religion (also: creed)
A cancer that is fed, not by religion, but by greed, hate, envy and ignorance.
Syöpä, jota ruokkii ahneus, viha, kateus ja tietämättömyys, eikä uskonto.
Do not use religion for killing; religion is for peace and life.
Uskonto on olemassa rauhaa ja elämää varten.
We have to ensure absolutely the separation of religion and politics.
Meidän on ehdottomasti varmistettava, että uskonto ja politiikka pysyvät erillään.

Synonyms (English) for "religion":

religion

Context sentences for "religion" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCulture, religion and tradition should not be used to justify acts of violence.
Kulttuuria, uskontoa ja perinnettä ei pitäisi käyttää oikeutuksena väkivallalle.
EnglishIn dealing with this matter, understanding and respect for religion are required.
Tässä asiassa olisi pitänyt ymmärtää uskonnon syvin olemus ja kunnioittaa sitä.
EnglishIn Turkey, for example, a change of religion must be notified to the government.
Esimerkiksi Turkissa toiseen uskontoon kääntymisestä on ilmoitettava hallitukselle.
EnglishI would, in any case, have acted the same if this concerned any other religion.
Olisin joka tapauksessa toiminut samalla tavoin, jos kyse olisi muusta uskonnosta.
EnglishThe rules and laws in the EU should be the same for all, irrespective of religion.
EU:ssa sääntöjen ja lakien olisi oltava kaikille samat uskonnosta riippumatta.
EnglishIt clearly lays down the right to full freedom of thought, conscience and religion.
Sillä säädetään selvästi täydestä ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaudesta.
EnglishAs a non-religious person, I have no intention of upsetting any religion or creed.
En ole uskonnollinen, enkä halua missään nimessä loukata mitään uskontoa tai uskoa.
EnglishSurely freedom of religion should not be a matter for Lukashenko and the Orthodox?
Uskonnonvapauden ei pitäisi olla Lukashenkoa tai ortodokseja häiritsevä asia.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, what does freedom of religion actually mean?
Arvoisa puhemies, hyvät kuulijat, mitä uskonnonvapaus itse asiassa tarkoittaa?
EnglishNigerian Christians and Nigerian Muslims differ not only with respect to religion.
Nigerian kristityt ja Nigerian muslimit eivät eroa toisistaan vain uskonnon vuoksi.
EnglishIn Pakistan people are being sentenced to death for belonging to a religion.
Pakistanissa ihmisiä tuomitaan kuolemaan kuulumisesta tiettyyn uskontokuntaan.
EnglishChurch schools will not be able to select teachers on the basis of their religion.
Uskonnolliset koulut eivät voi valita opettajia näiden uskonnon perusteella.
EnglishThen we should see an end to the exploitation of religion for very secular aims.
Silloin tehtäisiin loppu uskonnon hyväksikäyttämisestä hyvin maallisiin tarkoituksiin.
EnglishI think they're right that evolution is fundamentally hostile to religion.
Minusta he ovat oikeassa siinä, että evoluutio on pohjimmiltaan uhka uskonnolle.
EnglishIn no Member State is the religion of an identity card holder mentioned on the card.
Missään jäsenvaltiossa henkilötodistuksessa ei mainita sen haltijan uskontoa.
EnglishThe ability to practise one's religion freely in China is strictly limited.
Mahdollisuus harjoittaa uskontoa vapaasti on Kiinassa voimakkaasti rajoitettu.
EnglishEgypt's Constitution provides for freedom of belief and free practice of religion.
Egyptin perustuslaissa säädetään uskonnon ja sen harjoittamisen vapaudesta.
EnglishThe resolution rightly urges freedom of religion and freedom of expression.
Päätöslauselmassa vaaditaan aivan oikein uskonnonvapautta ja ilmaisunvapautta.
English(FI) Mr President, freedom of religion is one of the fundamental human rights.
(FI) Arvoisa puhemies, uskonnonvapaus on yksi perustavanlaatuisista ihmisoikeuksista.
EnglishThis is that in Islamic societies there is no separation of religion and state.
Islamilaisissa yhteiskunnissa uskontoa ja valtiota ei eroteta toisistaan.