"religious" translation into Finnish

EN

"religious" in Finnish

EN religious
volume_up
{adjective}

religious (also: sacred)
There is a quasi-religious belief in the infinite benefits of immigration.
Usko maahanmuuton lukemattomiin etuihin on hänelle lähes uskonnollinen vakaumus.
Religious fanaticism there is recruiting numerous reserves of fighters.
Uskonnollinen fanatismi kerää valtavia taistelijareservejä.
Ethnic and religious feuds are now the order of the day across the country.
Etninen ja uskonnollinen kauna kuuluu jo kaikkialla maassa päiväjärjestykseen.
religious (also: fanatical)
Our European integration model must be so strong that neither fanatical nationalism nor religious fanaticism can be a threat to peace and stability in Europe.
Euroopan yhdentymismallimme on oltava niin vahva, etteivät fanaattinen kansallismielisyys tai uskonnollinen fanaattisuus voi uhata Euroopan rauhaa ja tasapainoa.
religious (also: committed, constant, loyal, staunch)
Minulla on uskollinen vakaumukseni.

Synonyms (English) for "religious":

religious
English

Context sentences for "religious" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe first issue is that of religious minorities, the second is that of prisoners.
Kysymyksistä ensimmäinen koskee uskonnollisia vähemmistöjä, toinen taas vankeja.
EnglishMinority religious rights, in particular Christian, also give cause for concern.
Vähemmistöjen ja etenkin kristittyjen uskonnolliset oikeudet ovat myös huolenaihe.
EnglishThe whole world wants peace, and people want freedom, including religious freedom.
Koko maailma haluaa rauhaa, ja ihmiset haluavat vapautta, myös uskonnonvapautta.
EnglishMy position is not rooted in any type of ideological or religious fundamentalism.
Kantani ei perustu mihinkään ideologiseen tai uskonnolliseen fundamentalismiin.
EnglishWe therefore maintain that India is a model of cultural and religious pluralism.
Vakuutamme siis, että Intia on kulttuurisen ja uskonnollisen moniarvoisuuden esikuva.
English   Mr President, religious freedom is one of Europe’s important fundamental values.
   Arvoisa puhemies, uskonnonvapaus on yksi Euroopan tärkeistä perusarvoista.
EnglishThere are worrying restrictions on human rights, especially religious freedom.
Ihmisoikeuksia ja erityisesti uskonnonvapautta rajoitetaan huolestuttavalla tavalla.
EnglishIran continues to persecute religious minorities, including the Baha’i Community.
Iranissa vainotaan edelleen uskonnollisia vähemmistöjä, esimerkiksi Baha'in yhteisöä.
EnglishAnd so I ask you: what does 'normalisation' mean with regard to religious freedom?
Siispä kysyn teiltä, mitä "normalisointi" tarkoittaa uskonnonvapaudesta puhuttaessa.
EnglishRegrettably, its regime has become a force for evil masquerading in religious garb.
Valitettavasti sen hallinnosta on tullut uskonnon varjolla pahuutta edistävä voima.
EnglishReligious minorities, namely Hindus and Christians, are living in danger.
Uskonnolliset vähemmistöt, erityisesti hindut ja kristityt, ovat hengenvaarassa.
EnglishThe report makes clear statements about the necessary progress in religious freedom.
Mietinnössä todetaan selkeästi, että Turkin on edistyttävä uskonnonvapauden alalla.
EnglishThat is to say, there are many quarters where religious values are not respected.
Toisin sanoen on monia tahoja, jotka eivät kunnioita uskonnollisia arvoja.
EnglishWe also have in mind the trade unions and persecution of religious minorities.
Tarkoitamme myös ammattiyhdistyksiä ja uskonnollisten vähemmistöjen vainoa.
EnglishHowever, conflicts based on religious fanaticism have never stopped occurring in India.
Kaikesta huolimatta Intiassa on aina ollut kiihkouskonnollisia väkivaltaisuuksia.
EnglishMr President, religious freedom is a natural human right for each and every person.
Arvoisa puhemies, uskonnonvapaus on jok'ikisen ihmisyksilön luonnollinen ihmisoikeus.
EnglishWe must make sure that no one is forced to leave their country for religious reasons.
Meidän on varmistettava, että ketään ei pakoteta lähtemään maastaan uskonnon takia.
EnglishIt's "glorious," a word we usually reserve for something like a religious experience.
Vaan "autuaallinen", sana, jota tavallisesti käytetään uskonnollisesta kokemuksesta
EnglishFirstly, the status of religious minorities is becoming ever more intolerable.
Ensinnäkin uskonnollisten vähemmistöjen asema käy yhä sietämättömämmäksi.
EnglishIn Asia, the problem of maternity comes up against religious and caste obstacles.
Aasiassa äitiyden ongelmat törmäävät uskonnon ja kastijärjestelmän asettamiin esteisiin.