"religious freedom" translation into Finnish

EN

"religious freedom" in Finnish

EN

religious freedom {noun}

volume_up
1. religion
religious freedom
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, religious freedom is the basis of civilisation.
(IT) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, uskonnonvapaus on sivilisaation perusta.
There is religious freedom in the sense that it is possible for me to decide to be an atheist.
Meillä on uskonnonvapaus siinä mielessä, että voin päättää ryhtyä ateistiksi.
For me, religious freedom is a central concept of our human rights policy.
Uskonnonvapaus on mielestäni ihmisoikeuspolitiikkamme keskeinen käsite.

Similar translations for "religious freedom" in Finnish

religious adjective
freedom noun
Finnish

Context sentences for "religious freedom" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe whole world wants peace, and people want freedom, including religious freedom.
Koko maailma haluaa rauhaa, ja ihmiset haluavat vapautta, myös uskonnonvapautta.
EnglishThere are worrying restrictions on human rights, especially religious freedom.
Ihmisoikeuksia ja erityisesti uskonnonvapautta rajoitetaan huolestuttavalla tavalla.
EnglishAnd so I ask you: what does 'normalisation' mean with regard to religious freedom?
Siispä kysyn teiltä, mitä "normalisointi" tarkoittaa uskonnonvapaudesta puhuttaessa.
EnglishThe report makes clear statements about the necessary progress in religious freedom.
Mietinnössä todetaan selkeästi, että Turkin on edistyttävä uskonnonvapauden alalla.
EnglishThe lip service paid by the European Union to religious freedom is not enough.
Euroopan unionin tyhjät uskonnonvapautta koskevat lupaukset eivät riitä.
EnglishThese issues are freedom of religious persuasion, minority rights and cultural rights.
Kysymyksiä ovat uskontokuntien vapaus, vähemmistöoikeudet ja kulttuurilliset oikeudet.
EnglishMr President, Commissioner, there is no shred of religious freedom in Eritrea.
Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, Eritreassa ei ole hitustakaan uskonnonvapautta.
EnglishThe right to live in dignity is just as important as religious freedom for instance.
Oikeus elää ihmisarvoista elämää on aivan yhtä tärkeä asia kuin esimerkiksi uskonvapaus.
EnglishHowever, I hope that in these negotiations religious freedom will be highlighted.
Toivon kuitenkin, että neuvotteluissa korostetaan uskonnonvapautta.
EnglishThey informed me of the ongoing problem of defending religious freedom.
Heiltä sain tietoa uskonnonvapauden puolustamiseen liittyvästä nykyisestä ongelmasta.
EnglishIn southern Sudan in particular, religious freedom is being suppressed.
Etenkin Etelä-Sudanissa uskonnonvapauteen kohdistuu painostuspolitiikkaa.
EnglishThe right to religious freedom must be respected and guaranteed everywhere, without exception.
Uskonnonvapautta on kunnioitettava ja se on taattava kaikkialla ilman poikkeuksia.
EnglishVietnam is a Communist country in which religious freedom continues to be trampled underfoot.
Vietnam on kommunistinen maa, jossa uskonnonvapautta poljetaan edelleenkin.
EnglishReligious freedom and female genital mutilation have no connection with one another.
Uskonnonvapaudella ja naisten sukupuolielinten silpomisella ei ole mitään tekemistä keskenään.
EnglishNo progress has been made with regard to religious freedom, despite the new Law on Foundations.
Uskonnonvapauden alalla ei ole saavutettu edistystä uudesta säätiölaista huolimatta.
EnglishAt the same time it paid scant attention to current widespread infringement of religious freedom.
Samalla nykyisin yleinen uskonnonvapauden loukkaaminen jäi vähälle huomiolle.
EnglishEuropean civilisation as we know it today would not be possible without religious freedom.
Tuntemamme nykypäivän eurooppalainen sivistys ei olisi mahdollinen ilman uskonnonvapautta.
EnglishIt is wrong to seek to define the exercise of religious freedom as a threat to national security.
On väärin väittää, että uskonnonvapauden harjoittaminen uhkaisi maan turvallisuutta.
EnglishWhat we most often disapprove of is the lack of press freedom, religious freedom and corruption.
Eniten paheksumme lehdistön- ja uskonnonvapauden puutetta sekä korruptiota.
EnglishPersonally, I am worried about Turkey’s failure to respect religious freedom.
Olen henkilökohtaisesti huolestunut siitä, ettei Turkki ole pystynyt noudattamaan uskonnonvapautta.