"relinquishment" translation into Finnish

EN

"relinquishment" in Finnish

EN

relinquishment {noun}

volume_up
1. law
relinquishment
The third point is the relinquishment of the rights of this Parliament in a Council regulation.
Kolmas seikka on luopuminen parlamentin oikeuksista neuvoston asetuksella.
I believe that the relinquishment of power in certain respects will be inevitable to remove the final barriers to the internal market as soon as possible.
Uskon, että tietyiltä osin vallasta luopuminen on väistämätöntä sisämarkkinoiden viimeistenkin esteiden poistamiseksi mahdollisimman pian.

Synonyms (English) for "relinquishment":

relinquishment

Context sentences for "relinquishment" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThat is a serious relinquishment of parliamentary rights.
Tämä on huomattavaa parlamentaarisista oikeuksista luopumista.