"remainder" translation into Finnish

EN

"remainder" in Finnish

EN remainder
volume_up
{noun}

1. general

remainder (also: others)
volume_up
loput {noun}
The remainder will follow in a more detailed report next year.
Loput tulevat sitten yksityiskohtaisemmassa mietinnössä ensi vuonna.
I would like to use the remainder of my speaking time to address Italy.
Käytän loput puheajastani välittääkseni viestin Italialle.
The remainder either tagged along or complained when they were forced to give an opinion.
Loput joko tulivat perässä tai valittivat, kun ne pakotettiin ilmaisemaan kantansa.
remainder (also: remnant)
remainder (also: remnant, residual, residue, vestige)

2. mathematics

remainder

Synonyms (English) for "remainder":

remainder

Context sentences for "remainder" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI wish you every success, Mr President, for the remainder of your term of office.
Arvoisa puhemies, toivon teille menestystä virkakautenne jäljellä olevaksi ajaksi.
EnglishI wish the delegation well for the remainder of their stay in the European Union.
Toivotan kaikkea hyvää valtuuskunnalle, joka jatkaa vierailuaan Euroopan unionissa.
EnglishWe need to integrate the small but difficult remainder of South-Eastern Europe.
Meidän on yhdennettävä pienet, mutta hankalat jäljellä olevat Kaakkois-Euroopan maat.
EnglishWe shall, however, be taking a closer look at this in the remainder of the debate.
Tarkastelemme tätä asiaa kuitenkin lähemmin keskustelun jälkipuoliskolla.
EnglishThe remainder is made up by the verification the Commissioner is called upon to simplify.
Loppu onkin todentamista, jota arvoisan komission jäsenen täytyy yksinkertaistaa.
EnglishThis sum is in fact the remainder of the ninth European Development Fund.
Tämä summa on itse asiassa jäljellä oleva osa yhdeksännestä Euroopan kehitysrahastosta.
EnglishI hope that these points can be examined closely during the remainder of the proceedings.
Toivon, että nämä kohdat voidaan tutkia tarkkaan myöhemmässä käsittelyssä.
EnglishThe early sessions of the UPR are likely to set the tone for the remainder.
Määräaikaistarkastelun ensimmäiset kaudet määrittävät todennäköisesti ilmapiirin lopuille.
EnglishAs far as the remainder is concerned, i.e. categories 2, 3, 5, 6 and 7, nothing has been changed.
Muihin otsakkeisiin - eli otsakkeisiin 2, 3, 5, 6 ja 7 - ei tule mitään muutoksia.
EnglishI wish to conclude on this note, express my thanks and forgo the remainder of my speaking time.
Päätän puheenvuoroni tähän, esitän kiitokseni ja luovun jäljellä olevasta puheajastani.
EnglishI wish the delegation well for the remainder of their stay in the European Union.
Toivotan valtuuskunnalle hyvää jatkoa heidän Euroopan unionissa vierailunsa jäljellä olevalle ajalle.
English(DE) and then the remainder of the text. There would be no other changes to the text.
(DE) Todettakoon, että tekstin muihin osiin ei tehdä muutoksia.
EnglishThere is no reason to have the remainder of the paragraph as it has been suggested.
Kappaleen loppuosaa ei ole syytä muuttaa ehdotetulla tavalla.
EnglishIt is one of the top priorities for the remainder of my mandate.
Se on yksi ensisijaisista tavoitteista jäljellä olevan toimikauteni ajan.
EnglishThe remainder is mired in competition, and there are inequalities in that competition.
Loppuosa on mukana kilpailussa, ja tämä kilpailu on epäreilua.
EnglishHowever, over the remainder of this year, inflation rates are likely to increase again to above 2%.
Loppuvuonna inflaatiovauhti kiihtynee kuitenkin jälleen yli 2 prosenttiin.
EnglishI look forward to listening to the remainder of today’s debate.
Odotan kiinnostuneena tämänpäiväisessä keskustelussa vielä käyttämättä olevia puheenvuoroja.
EnglishThe questioning of the remainder of the Commission is a way of democratising the whole of this process.
Muiden jäsenehdokkaiden kuulustelulla pyritään koko prosessista tekemään demokraattinen.
EnglishThis will receive only the remainder of the subsidies, which cannot be right.
Se saa tuista vain tähteet, mikä ei voi olla oikein.
EnglishWe have therefore abstained in the vote concerning the remainder of the present period of office.
Olemme sen vuoksi jättäneet äänestämättä nykyisen toimikauden loppua koskevassa äänestyksessä.