"remarkably" translation into Finnish

EN

"remarkably" in Finnish

EN remarkably
volume_up
{adverb}

If we get anything better than that and couple it with the much-needed structural reforms that we have talked about, then the situation improves remarkably and rapidly.
Jos kasvu on suurempaa ja jos se kaksinkertaistuu keskustellun ja erittäin tarpeellisen rakennemuutoksen avulla, tilanne helpottuu merkittävästi ja nopeasti.

Synonyms (English) for "remarkably":

remarkably
remark

Context sentences for "remarkably" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHe is a remarkably nice man and obviously a great author – an author of fiction.
Hän on erittäin miellyttävä mies ja ilmeisen hyvä kirjoittaja – fiktion alalla.
EnglishThis is remarkably often the case where senior officials are under investigation.
Näin tapahtuu usein silloin, kun tutkinnan kohteena ovat johtavat virkamiehet.
EnglishYou have done a remarkably good job on what is regarded as a very technical matter.
Olette tehnyt uskomattoman hyvää työtä tämän erittäin teknisen asian parissa.
EnglishThirdly, let me say that the reference to health in this is remarkably thin.
Haluaisin sanoa kolmanneksi, että viittaus terveysasioihin on erityisen puutteellinen.
EnglishI am sure we can count on it being not only successful but also remarkably eloquent.
Voimme luottaa siihen, että kautenne on sekä menestyksekäs että huomattavan kaunopuheinen.
EnglishBecause, in spite of everything, this whole instrument is still remarkably ambiguous.
Koska tämä koko väline on kaikesta huolimatta edelleen erittäin sekava.
EnglishThe number of e-money institutions differs remarkably from one Member State to another.
Sähköisen rahan liikkeeseenlaskijoiden määrä vaihtelee huomattavasti eri jäsenvaltioissa.
EnglishI hope the Commission will bear in mind that Parliament is remarkably united on this dossier.
Toivon komission muistavan, että parlamentti on erittäin yhtenäinen tässä kysymyksessä.
EnglishThe European Parliament has made the democratic threshold remarkably high, too high in fact.
Euroopan parlamentti tekee demokraattisesta kynnyksestä huomattavan korkean, liian korkean.
EnglishThe level of success in recovering unpaid debts is remarkably low.
Maksamattomien velkojen periminen onnistuu nykyisin vain hyvin harvoin.
EnglishThe euro is the currency that has maintained its internal and external stability remarkably well.
Euro on valuutta, joka on säilyttänyt sisäisen ja ulkoisen vakautensa huomattavan hyvin.
EnglishEuropean public opinion is remarkably clear about what it wants.
Yleinen eurooppalainen mielipide, jollainen on vähitellen muodostumassa, on varsin selkeä.
EnglishRemarkably, however, the Commission proposed that a strict check be put on cabotage opportunities.
Uskomatonta kyllä, komissio ehdotti, että kabotaasimahdollisuuksia tarkastetaan tiukasti.
EnglishIs that why the spirits invoked by the Committee on Fisheries have proved so remarkably changeable?
Senkö takia kalatalousvaliokunta on niin hurjan häilyvä mielipiteissään?
EnglishMr President, what is happening in Zimbabwe is remarkably sad and overwhelmingly atrocious.
(EN) Arvoisa puhemies, se mitä tapahtuu Zimbabwessa on erittäin surullista ja hämmentävän julmaa.
EnglishThe total tax revenue has remained remarkably stable, thanks to increased economic activity.
Kokonaisverotulot ovat säilyneet huomattavan vakaina taloudellisen toiminnan lisääntymisen ansiosta.
EnglishWe have been remarkably free in the European Union from foot-and-mouth disease over that period of time.
Euroopan unionissa on esiintynyt suu- ja sorkkatautia huomattavan vähän tänä ajanjaksona.
EnglishIt was remarkably prescient and really repays reading.
Se oli huomattavan kaukonäköinen kirja ja todella palkitsevaa lukemista.
EnglishRemarkably, the present election campaign in this Member State is being fought on tax reduction!
Merkillistä kyllä, tässä jäsenvaltiossa käydään tällä hetkellä vaalitaistelua verojen alentamisesta!
EnglishLet us say so, and say so proudly, the Maastricht method has been remarkably successful.
Myöntäkäämme, että Maastrichtin menetelmä on osoittautunut suureksi menestykseksi, ja olkaamme siitä ylpeitä.