"remedial" translation into Finnish

EN

"remedial" in Finnish

EN remedial
volume_up
{adjective}

remedial (also: curative, vulnerary)
remedial

Synonyms (English) for "remedial":

remedial

Context sentences for "remedial" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn spite of all this, the Commission sees no need to take decisive remedial action.
Tästä huolimatta komissio ei näe tarvetta ryhtyä ratkaiseviin korjaaviin toimiin.
EnglishThe revision concerned both the preventive and the remedial elements of the Pact.
Tarkistus koski sekä ennaltaehkäisyyn että oikaisuun liittyviä sopimuksen määräyksiä.
EnglishToday we are determinedly pressing the Commission to take remedial action.
Painostamme nyt päättäväisesti komissiota ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin.
EnglishRemedial action needs to be taken here and we want to support this process.
Tätä varten on aloitettava korjaavia toimia, ja haluamme tukea tätä prosessia.
EnglishShould any installation fail the test, the question of remedial actions remains open.
Jos joku laitteisto ei läpäise testiä, meidän on tarkasteltava mahdollisia korjaavia toimia.
EnglishShould these serious concerns persist, we would not hesitate to use all our remedial tools.
Jos nämä vakavat huolenaiheet eivät väisty, emme epäröi käyttää kaikkia apuvälineitämme.
EnglishFurther, since pollution is a practical problem, remedial actions must be practical too.
Koska saastuminen on käytännön ongelma, myös korjaavien toimenpiteiden on oltava käytännöllisiä.
EnglishWe will take the necessary measures if matters do not follow a remedial course as soon as possible.
Toteutamme tarvittavat toimet, jos tilanne ei parane mahdollisimman pian.
EnglishThe new legal framework for telecommunications regulation should guarantee some remedial action here.
Uuden televiestinnän sääntelyjärjestelmän on tarkoitus tuoda tähän jonkin verran parannusta.
EnglishThe sovereign public debt crisis shows that the current supervisory and remedial mechanisms are inadequate.
Valtionvelkakriisi osoittaa, että nykyiset valvonta- ja korjausmekanismit ovat riittämättömiä.
EnglishThe debates, for example, on the and disasters led to real remedial legislation.
Esimerkiksi ja -säiliöalusten onnettomuuksista käydyt keskustelut johtivat todellisen korjaavan lainsäädännön laatimiseen.
EnglishThat is why I have focused on this issue as being an important one for examination and remedial action.
Tästä syystä olen korostanut sitä, että tämä asia on tärkeä tutkimuksen ja parannuskeinojen kannalta.
EnglishParliament has criticised all of these things on many occasions and even called for remedial action.
Kaikkia näitä asiakohtia parlamentti on useissakin yhteyksissä kritisoinut ja vaatinut niihin korjauksia.
EnglishIf we see that there are undue pressures on sustainability then we will take the necessary remedial action.
Jos huomaamme, että kestävyys vaarantuu perusteettomasti, toteutamme tarpeellisia korjaavia toimia.
EnglishIf so, what were the causes of this delay and what remedial action has the Commission taken?
Jos vastaus on myönteinen, mitkä syyt aiheuttivat kyseisen viivästymisen ja mihin korjaaviin toimiin komissio ryhtyi?
EnglishThere is a national remedial programme in Hungary, but not a word about consistent implementation of it.
Unkarissa on kansallinen maaperän parannusohjelma, mutta sen johdonmukaisesta toimeenpanosta ei hiiskuta sanaakaan.
EnglishNo remedial action was taken.
Tilanteen korjaamiseksi ei ole ryhdytty minkäänlaisiin toimiin.
EnglishOur contribution reflects the balance between setting the basis for long-term environmental protection and urgent remedial action.
Panoksessamme heijastuu tasapaino pitkäaikaisen ympäristön suojelun ja kiireellisten aputoimien välillä.
EnglishA further mistake was that materials were bought in cheaply, with the resultant expense of remedial work at weekends.
Toinen virhe oli se, että materiaaleja on ostettu halvalla, minkä vuoksi on syntynyt kuluja korjaavista viikonlopputöistä.
EnglishEurope needs an open, effective financial market that also leaves scope for self-regulation and internal remedial measures.
EU tarvitsee avoimet, tehokkaat rahoitusmarkkinat, joilla on myös tilaa itsesääntelylle ja sisäisille korjaustoimille.