"remembrance" translation into Finnish

EN

"remembrance" in Finnish

EN remembrance
volume_up
{noun}

remembrance (also: recollection, retention)
Remembrance is as painful as it is necessary.
Muistaminen on yhtä tuskallista kuin se on tarpeellista.
Remembrance of the victims and knowledge of the disease may contribute to a reduction in new cases in the future.
Uhrien muistaminen ja tietoisuus sairaudesta voivat auttaa vähentämään uusia sairaustapauksia tulevaisuudessa.
It is necessary to counter the selective remembrance of those who remain in denial, until this day, about what really took place.
Se on tarpeen. jotta torjutaan niiden henkilöiden valikoiva muistaminen, jotka torjuvat vieläkin sen, mitä todella tapahtui.
remembrance (also: keepsake, memento, memory, recollection)
volume_up
muisto {noun}
The remembrance of the events of August 1980 enriches this word with meaning and emotion.
Vuoden 1980 elokuun tapahtumien muisto lataa tähän sanaan lisää merkitystä ja tunnetta.
A moment's silence, please, in remembrance of our deceased colleague.
Pyydän teitä hiljentymään edesmenneiden kollegojemme muistoksi.
Every memory, every day of remembrance, every name that we read out, is a victory over the criminals who wanted nothing to remain.
Jokainen muisto, jokainen muistopäivä, jokainen nimi, jonka luemme ääneen, on voitto näistä rikollisista, jotka halusivat, ettei mitään jää jäljelle.
remembrance (also: flashback, image, memory, recollection)
remembrance (also: monument, memorial)
remembrance (also: memory, recall, recollection)
volume_up
muisti {noun}
remembrance (also: note)

Synonyms (English) for "remembrance":

remembrance

Context sentences for "remembrance" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe recognition of the Roma genocide is therefore a genuine act of remembrance.
Romanien kansanmurhan tunnustaminen on siksi osoitus aidosta muistamisesta.
EnglishI would ask you to rise for a minute's silence in remembrance of the dead.
Pyydän teitä viettämään minuutin hiljaisuuden kunnioittaaksemme vainajien muistoa.
EnglishThe Durban Conference, however, was much more than an exercise in the duty of remembrance.
Durbanin konferenssi oli kuitenkin paljon enemmän kuin pakollinen muistiharjoitus.
EnglishNinthly, it requires policies of remembrance so that the victims are not forgotten.
Yhdeksänneksi se edellyttää muistamiseen perustuvaa politiikkaa, niin että uhreja ei unohdeta.
EnglishI am also saying this on a special day for Italians, because today is the Day of Remembrance.
Totean tämän italialaisille erityisenä päivänä, koska tänään on muistopäivä.
EnglishIn remembrance of the victims, I would ask you now to observe a minute's silence.
Pyydän teitä nyt hiljentymään minuutin ajaksi uhrien muistoksi.
EnglishIt appears that not every genocide is entitled to our remembrance.
Vaikuttaa siltä, etteivät kaikki kansanmurhat ansaitse tulla muistetuiksi.
EnglishAction 4 is ‘Active European remembrance throughout Europe’.
Neljäntenä toimena on aktiivisen muistiperinnön säilyttäminen Euroopan laajuisesti.
EnglishIn remembrance of him we ask the Committee that in paragraph 13 ...
Hänen muistoaan kunnioittaaksemme pyydämme 13 artiklan komiteaa...
EnglishThat is why our remembrance – my remembrance – is paved with horrors.
Siksi muistomme – minun muistoni – on päällystetty kauhukuvilla.
EnglishCommemorating 11 July as a day of remembrance for the victims of the massacre in Srebrenica (vote)
Heinäkuun 11. päivän nimeäminen Srebrenican joukkomurhan uhrien muistopäiväksi (äänestys)
EnglishA moment's silence, please, in remembrance of our deceased colleague.
Pyydän teitä hiljentymään edesmenneiden kollegojemme muistoksi.
EnglishToday, 10 February, is the second time that a day of remembrance has been celebrated in our country.
Tänään 10. helmikuuta kotimaassani vietetään toista kertaa muistopäivää.
EnglishCommemorating 11 July as a day of remembrance for the victims of the massacre in Srebrenica (debate)
Heinäkuun 11. päivän nimeäminen Srebrenican joukkomurhan uhrien muistopäiväksi (keskustelu)
EnglishI would ask you to stand with them in observing a minute's silence in remembrance of our colleague.
Pyytäisin teitä nousemaan heidän kanssaan ylös pitämään minuutin hiljaisuuden kollegamme muistoksi.
EnglishI would ask you to rise from your seats in silent remembrance.
Pyydän teitä nousemaan ja viettämään hiljaisen muistohetken.
EnglishPlease agree that 'truth' be inserted: reconciliation with truth and remembrance.
Suosittelen teitä hyväksymään sen, että tekstiin lisätään "totuus": sovintoa ei voi syntyä ilman totuutta ja muistamista.
EnglishThey mainly relate to Action 4, active remembrance.
Ne koskevat lähinnä tätä aktiivista muistiperintöä, tointa neljä.
EnglishA fourth area of action was added to the programme, and this is the preservation of Active European Remembrance.
Ohjelmaan lisättiin neljäs toimi, joka on aktiivisen muistiperinnön säilyttäminen Euroopan laajuisesti.
EnglishWith a pitiful quid pro quo they are proposing a joint European Day of Remembrance for perpetrators and the victims.
Säälittävänä vastineena ne ehdottavat rikollisille ja uhreille yhteistä eurooppalaista muistopäivää.