"to repay" translation into Finnish

EN

"to repay" in Finnish

EN

to repay [repaid|repaid] {verb}

volume_up
If the state accepts credit that it cannot repay, it is burdening the next generation.
Jos valtio ottaa lainoja, joita se ei voi maksaa takaisin, se rasittaa seuraavaa sukupolvea.
They do not, however, have to repay more than the amount of the aid plus interest.
Niiden ei kuitenkaan tarvitse maksaa takaisin enempää kuin tukisumma korkoineen.
The beneficiaries of EU funding which has been allocated illegally are only required to repay 10%.
Laittomasti myönnettyä EU:n rahoitusta saavien tarvitsee maksaa takaisin vain 10 prosenttia.

Context sentences for "to repay" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishThey do not, however, have to repay more than the amount of the aid plus interest.
Niiden ei kuitenkaan tarvitse maksaa takaisin enempää kuin tukisumma korkoineen.
EnglishFirst of all, I am wholly convinced that the Union has a debt of honour to repay.
Ensinnäkin olen vakuuttunut siitä, että Euroopan unionilla on maksettavanaan kunniavelka.
EnglishHow is North Korea ever supposed to repay the debts it is incurring in this domain?
Kuinka Pohjois-Korean on määrä koskaan maksaa tämän alan velat takaisin?
EnglishThere was a young man in Luxembourg who got the tax authorities there to repay him tax.
Luxemburgissa eräs nuori mies sai verottajan palauttamaan hänelle veroja.
EnglishThen some, and it is a great deal, of the money would again be available to repay debts.
Näin osa, vieläpä huomattava osa rahoista olisi jo käytettävissä velkojen poistamiseen.
EnglishIf the state accepts credit that it cannot repay, it is burdening the next generation.
Jos valtio ottaa lainoja, joita se ei voi maksaa takaisin, se rasittaa seuraavaa sukupolvea.
EnglishThe European Union should repay this friendship and thus support the future of rural areas.
Euroopan unionin pitäisi vastata tähän ystävyyteen ja tukea siten maaseudun tulevaisuutta.
EnglishEuropean governments are affected by falling revenues and the need to repay large debts.
EU:n hallituksiin vaikuttavat vähenevät tulot, ja niiden on maksettava takaisin suuria velkoja.
EnglishWe citizens do have to repay what we owe, but our debts are more than we can afford.
Meidän kansalaisten on maksettava velkamme, mutta ne ovat niin suuret, ettei meillä ole siihen varaa.
EnglishToday, however, it is calling on the workers to pay for the damage and to repay that money.
Nyt se kuitenkin vaatii työläisiä korvaamaan vahingot ja maksamaan uudestaan tämän rahamäärän.
EnglishIn my country, consumers do not receive any compensation if they repay credit early.
Minun maassani kuluttajat eivät saa minkäänlaista hyvitystä, jos he maksavat luoton takaisin etuajassa.
EnglishThe beneficiaries of EU funding which has been allocated illegally are only required to repay 10%.
Laittomasti myönnettyä EU:n rahoitusta saavien tarvitsee maksaa takaisin vain 10 prosenttia.
EnglishThere are public and private debts, which we must repay.
On julkisia ja yksityisiä velkoja, jotka meidän on maksettava takaisin.
EnglishWe wanted the money not merely to be repaid; we wanted it to repay twice the amount.
Halusimme, että rahaa ei pelkästään makseta takaisin, vaan että se lisäksi maksetaan takaisin kaksinkertaisena.
EnglishThe new element is the right to repay the loan early.
Oikeus maksaa laina ennenaikaisesti takaisin on puolestaan uusi asia.
EnglishThe second proposal is this: the amount in aid to Greece could be used to repay our bonds.
Toinen ehdotukseni on tämä: Kreikalle myönnetty tuki voitaisiin käyttää obligaatioidemme takaisin maksamiseksi.
EnglishTo my mind, this point genuinely penalised consumers who decide to repay their loan early.
Mielestäni tällä kohdalla olisi rangaistu kuluttajia, jotka päättävät maksaa lainansa ennenaikaisesti takaisin.
EnglishThe amendment requiring the concession holder to repay the investment illustrates this spirit.
Tarkistus, jossa edellytetään toimiluvan haltijan maksavan investoinnit takaisin, kuvastaa tätä periaatetta.
EnglishI hope I can repay a debt of gratitude and a debt of honour.
Toivon voivani maksaa kiitollisuuden- ja kunniavelkani.
EnglishNow the Commission says that the farmers must repay this money which prevented cruelty to animals.
Nyt komissio sanoo, että maanviljelijöiden täytyy maksaa takaisin nämä rahat, joilla estettiin eläinrääkkäys.

Synonyms (English) for "repayment":

repayment