"reversion" translation into Finnish

EN

"reversion" in Finnish

EN reversion
volume_up
{noun}

reversion

Context sentences for "reversion" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAny retrograde steps in this area would mean a reversion to barbarism.
Taka-askeleet tässä merkitsisivät taantumista kohti barbariaa.
EnglishWe voted against plans for the division of Kosovo and against any reversion to rule by Belgrade.
Äänestimme Kosovon jakamissuunnitelmia ja kaiken muotoista Belgradin vallan alle palautumista vastaan.
EnglishThere can be no reversion to outdated notions and the use of energy as a weapon, which is even less acceptable.
Se ei voi palata vanhentuneisiin käsitteisiin tai energian käyttämiseen aseena, mikä on vielä vähemmän hyväksyttävää.
EnglishReversion pensions provide for surviving spouses.
Eläkkeet eivät ole rahoitustuotteita.
EnglishTo such an extent has this become the case that we can observe something like a reversion to 'might is right' on an international scale.
Tämä menee niin pitkälle, että saatamme havaita eräänlaisen paluun kansainväliseen omankädenoikeuteen.
EnglishIts failure would mean reversion to a Europe of plots and rancour; it would be the beginning of the end for European unity.
Epäonnistuminen tarkoittaisi paluuta juonittelun ja kaunan täyttämään Eurooppaan, ja se olisi Euroopan yhtenäisyyden lopun alku.
EnglishInstead of learning from that, we now see a reversion to the primitive standpoints of the 19th and early 20th centuries preceding these successes.
Sen sijasta, että tästä otettaisiin opiksi, palataan nyt 1800-luvun ja 1900-luvun alun alkukantaisiin näkemyksiin.
EnglishIn many Member States, including my own, I am aware of a reversion to complacency and a weakening of the will to enact reforms.
Olen tietoinen siitä, että monissa jäsenvaltioissa, myös omassani, on palattu tuohon omahyväisyyden tilaan, ja että halu uudistuksiin on hiipunut.
EnglishThere can be no return to imperialist policy, no repetition of previous actions, and no reversion to the use of force in international relations.
Paluuta imperialistisen politiikkaan ei ole, entisiä toimia ei voi toistaa eikä palata voiman käyttöön kansainvälisissä suhteissa.
EnglishWe have heard that case being put here this morning, with Mr Allister of Northern Ireland arguing for a reversion to 19th century absolute sovereignty.
Olemme saaneet tästä todisteita tänä aamuna, kun pohjoisirlantilainen jäsen Allister puolusti paluuta 1800-luvun ehdottomaan suvereniteettiin.
EnglishAll this shows that what we are dealing with here is a reversion to the worst of the Middle Ages, and we must get the Iranian leadership to see the error of their ways.
Kaikki tämä osoittaa, että Iranissa ollaan palaamassa pimeimpään keskiaikaan, ja meidän on saatava Iranin johto ymmärtämään virheensä.
EnglishThe purpose of Amendments Nos 15 and 16 is to change from committee procedures 2b and 3b to types 1 and 3a respectively, which is almost a reversion to the Commission's original proposal.
Tarkistusten 15 ja 16 tavoitteena on siirtyä komitologiamenettelystä 2 B ja 3 B vastaavasti menettelyyn 1 ja 3 A. Se merkitsee melkeinpä paluuta komission alkuperäiseen ehdotukseen.
EnglishAnd if the renegotiations fail, will the reversion to Article 203 of the Treaty and the application of the maximum rate of increase be carried out under conditions acceptable to Parliament?
Ja jos uudet neuvottelut epäonnistuvat, tapahtuuko paluu perustamissopimuksen 203 artiklan soveltamiseen ja suurimman mahdollisen kasvuvauhdin soveltamiseen parlamentin hyväksymin edellytyksin?