"to run out of steam" translation into Finnish

EN

"to run out of steam" in Finnish

EN to run out of steam
volume_up
{verb}

1. figurative

to run out of steam (also: to droop)
This, therefore, is not the time to run out of steam or to throw in the towel.
Siksi nyt ei ole aika väsähtää tai heittää pyyhettä kehään.

Context sentences for "to run out of steam" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWithout growth, however, the boldest structural measures run out of steam.
Ilman kasvua rohkeimmatkin rakenneuudistukset kuitenkin menettävät voimansa.
EnglishWithout social progress, economic progress will run out of steam sooner or later.
Ilman sosiaalista edistystä taloudelliselta edistykseltä loppuu virta ennemmin tai myöhemmin.
EnglishYet liberal Europe's project and activities have also run out of steam, and spectacularly so.
Liberaalin Euroopan hanke ja toimet ovat myös hiipuneet ja silmiinpistävästi niin.
EnglishThe EU should not run out of steam now that the euro is to be introduced.
EU: n tarmokkuus ei saa kuitenkaan loppua euron käyttöönottoon.
EnglishIn a more open world than that of 1929, any national action will quickly run out of steam.
Vuoden 1929 maailmaa avoimemmassa maailmassa kaikista kansallisista toimista loppuu pian puhti.
EnglishI am asking you to understand, at last, that the current model of European integration has run out of steam.
Toivoisin teidän vihdoinkin ymmärtävän, että Euroopan yhdentymisen nykymallista on loppunut voima.
EnglishHe is the messenger for a presidency that has run out of ideas, run out of steam and is rapidly running out of time.
Hän tuo viestin puheenjohtajavaltiolta, jolta ovat loppuneet ajatukset ja puhti ja jolta pian loppuu myös aika.
EnglishMany commentators and participants shared the fear that this movement would run out of steam, but that has not been the case.
Monet asiaa kommentoineet henkilöt ja kokoukseen osallistujat pelkäsivät sitä, että tältä liikkeeltä loppuu puhti, mutta näin ei käynyt.
English(FR) Mr President, ladies and gentlemen, you will not admit it, but the reality is blatantly obvious: the idea or, at least, the myth of a liberal Europe has run out of steam.
(FR) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, ette halua myöntää sitä, mutta todellisuus on räikeän ilmeinen: ajatus, tai uskomus liberaalista Euroopasta on hiipunut.

Other dictionary words