EN serve
volume_up
{noun}

1. general

serve (also: track, serving)

2. sports

serve
volume_up
syöttö {noun} (tenniksessä)

Context sentences for "serve" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishDoes it not mainly serve as an intelligence system to combat unwanted migration?
Eikö se toimi ennen kaikkea tietojärjestelmänä ei-toivottua maahanmuuttoa vastaan?
EnglishIn the end, it is all about us working together to serve the citizens of Europe.
Loppujen lopuksi on kyse siitä, että palvelemme yhdessä Euroopan kansalaisia.
EnglishThis partnership can serve to improve both the EU’s and Russia’s success globally.
Tällä yhteistyöllä voimme parantaa sekä EU:n että Venäjän pärjäämistä maailmassa.
EnglishSlowing down the adoption of cleaner technology will not serve to aid employment.
Jarruttamalla puhtaamman teknologian käyttöönottoa ei työllisyyttä ylläpidetä.
EnglishNo, that would serve no purpose; it would probably be both wrong and impossible.
Ei, siitä ei olisi hyötyä, ja sitä paitsi se olisi vain väärin ja mahdotonta.
EnglishSo they took their money and their projects to others who would serve them better.
Joten he antoivat rahansa ja projektinsa toisille, jotka palvelisivat paremmin.
EnglishHowever, we do not believe that what we are seeing is going to serve this purpose.
Se, minkä nyt näemme tapahtuvan, ei kuitenkaan mielestämme johda tähän päämäärään.
EnglishOther information channels should only serve to supplement that information.
Muita tiedotuskanavia olisi käytettävä ainoastaan näiden tietojen täydentämiseen.
EnglishEnshrining civil rights may also serve as a model in the enlargement of the Union.
Kansalaisoikeuksien kirjaaminen voi olla esikuvana myös unionin laajentuessa.
EnglishIn Tehran, ultimatums and threats only serve to speed up the nuclear arms race.
Teheranissa uhkavaatimukset ja uhkailut vain kiihdyttävät ydinasevarustelua.
EnglishThe regional governments just wanted to serve as models here on wage dumping matters.
Aluehallitukset halusivat vain mallin palkkojen polkemista koskevista asioista.
EnglishIt did not, however, serve as a pretext for hasty decision-making - far from it!
Se ei kuitenkaan sovellu tekosyyksi harkitsemattomaan päätöksentekoon, ei todellakaan!
EnglishThe promotion of equality between men and women could serve as an example of this.
Esimerkkinä tästä voidaan mainita miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistäminen.
EnglishWe hope that this brief visit to the European Parliament can serve a purpose.
Toivomme, että tästä lyhyestä vierailustani Euroopan parlamentissa on hyötyä.
EnglishWhile this explains many a delay, it cannot serve as an excuse for everything.
Se kyllä selittää muutamat viivytykset, mutta ei voi selittää niitä kaikkia.
EnglishThese are elements of production and commerce which serve to meet fundamental needs.
Nämä ovat tuotannon ja kaupankäynnin perusteita, joilla vastataan perustarpeisiin.
EnglishThe precedent of taxation on savings should, however, serve as a warning to you.
Säästökorkojen verotuksen ennakkopäätöksen pitäisi kuitenkin olla teille varoituksena.
EnglishThis will serve to strengthen the presence of European economic actors in China.
Näin vahvistetaan eurooppalaisten talouden toimijoiden läsnäoloa Kiinassa.
EnglishWe believe that this is the best way to serve the interests of the consumer.
Arvoisa puhemies, uskomme, että tällä tavalla palvelemme parhaiten kuluttajaa.
EnglishBut what is the use of splendid ideas if they do not serve the general good?
Mutta mitä hyödyttävät parhaimmatkaan ideat, jos ne eivät koidu kaikkien hyödyksi?