"shift" translation into Finnish

EN

"shift" in Finnish

FI

"shift" in English

EN

EN shift
volume_up
{noun}

shift (also: exchange, interchange)
volume_up
vaihto {noun}
To scroll to the previous visualization, press SHIFT and click the window.
Voit siirtyä edelliseen visualisointiin painamalla VAIHTO-näppäintä ja napsauttamalla ikkunaa.
Functions the same as pressing SHIFT on the keyboard.
Toimii samoin kuin näppäimistön VAIHTO-näppäimen painaminen.
102 keys displays an extra backslash () next to the SHIFT key in the lower left.
Jos näppäimistössä on 102 näppäintä, alhaalla vasemmalla VAIHTO-näppäimen vieressä on () ylimääräinen kenoviiva.
This is a fundamental shift in the direction of environmental policy in the EU.
Tämä on keskeinen muutos kohti EU:n ympäristöpolitiikkaa.
It is important for us to be aware that the hygiene regulations have undergone a paradigm shift.
Meidän on tiedostettava, että hygienia-asetuksissa on tapahtunut ajattelutavan muutos.
However, we must make this shift carefully and think of all the ramifications.
Meidän on kuitenkin toteutettava tämä muutos varovasti ja ajateltava sen kaikkia seurauksia.
This shift is, to a considerable extent, related to infrastructure.
Tämä siirtyminen johtuu pitkälti infrastruktuurista.
However, the shift to the new regime will not be an easy task.
Uuteen menetelmään siirtyminen ei ole kuitenkaan helppoa.
The desired modal shift will come under review again then.
Tavoitteeksi asetettu toisiin liikennemuotoihin siirtyminen ei silloin pääse toteutumaan.
shift
volume_up
shift {noun}
(To select multiple adjacent items, press and hold the SHIFT key while selecting.
To select multiple adjacent items, press and hold the SHIFT key while selecting.
näppäinyhdistelmää Ctrl + Shift samalla, kun napsautat linkkiä
To select multiple adjacent items, click the first item, hold down the SHIFT key, and then click the last item.
To select multiple adjacent items, click the first item, hold down the SHIFT key, and then click the last item.
shift (also: duty)
Production cannot therefore be increased overnight, for instance by introducing a second shift.
Tuotantoa ei siis voida lisätä yhtäkkiä ottamalla esimerkiksi käyttöön toinen työvuoro.
In Finland we have carried out very interesting experiments and had interesting results from the 6+6 scheme, where the previous eight-hour shift has been replaced by two six-hour slots.
Suomessa meillä on erittäin mielenkiintoisia kokeiluja tuloksia 6 + 6 -järjestelmästä, jossa aiempi kahdeksan tunnin työvuoro on korvattu kahdella kuuden tunnin työvuorolla.
shift (also: go, turn, a turn)
volume_up
vuoro {noun}
I was handing out my election leaflets to the hundreds of workers who were changing shifts.
Jaoin vaalimainoksiani sadoille työläisille, joiden vuoro vaihtui.
shift (also: displacement, go, move, play)
volume_up
siirto {noun}
A pollution shift is not a pollution cut.
Saastuttamisen siirto ei ole saastuttamisen leikkaamista.

Context sentences for "shift" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey can be a way for Europe to achieve the modal shift that we would like to see.
Ne voivat olla EU:lle keino saada aikaan se liikennemuotosiirtymä, jota toivotaan.
EnglishHistory has shown that every financial crisis is followed by a technological shift.
Historia on osoittanut, että jokaista talouskriisiä seuraa teknologinen siirtymä.
EnglishOccasionally the color shift will remain after you remove the source of magnetism.
Toisinaan värisiirtymä jää jäljelle, vaikka magneettisuuden lähde poistetaan.
EnglishThe more available free cells there are, the easier it is to shift cards around.
Mitä enemmän vapaita vapaakenttiä on, sitä helpompaa korttien siirtely on.
EnglishThe monitoring procedure regarding implementation must shift from ex ante to ex post.
Täytäntöönpanon valvonnassa on siirryttävä ennakkovalvonnasta jälkivalvontaan.
EnglishThe second point concerns the shift in the sector towards greater market orientation.
Toinen huomautus koskee markkinasuuntautuneisuuden tehostamista kyseisellä alalla.
EnglishYou can also hold down SHIFT while inserting a disc to see the list of options.
Näet vaihtoehtoluettelon, jos pidät vaihtonäppäintä alhaalla kun asetat levyn asemaan.
EnglishThe shift is away from the medical model that focuses only on the individual.
Siirrytään lääketieteellisestä mallista sellaiseen, joka keskittyy yksilöön.
EnglishIt marks the beginning of a major shift in waste management practice in Europe.
Se on merkki jätteiden käsittelykäytännön suuresta muutoksesta Euroopassa.
EnglishThis development should not involve a kind of 'shift' of our territories.
Tämä kehitys ei saisi johtaa eräänlaiseen kalastajien siirtymiseen alueiltamme.
EnglishIn any case, the G20 summit marked a shift of strategic positions in the global economy.
G20-huippukokous joka tapauksessa muutti strategisia asemia maailmantaloudessa.
EnglishNeither is it a question, as it says in paragraph 10, of forcing modal shift.
Kyse ei ole myöskään, kuten kohdassa 10 todetaan, kuljetusmuodon muuttamisesta väkisin.
EnglishThis dangerous imperial shift, however, is a completely different matter.
Tämä vaarallinen hairahdus suurvaltapolitiikassa on kuitenkin aivan eri asia.
EnglishThis kind of unilateral declaration might lead to a significant shift in trade traffic.
Yksipuolinen ilmoitus saattaa johtaa merkittäviin muutoksiin kaupankäynnissä.
EnglishThey receive EUR 2 per hour for night shift work, which is truly shameful.
Heille maksetaan yövuorotyöstä 2 euroa tunnilta, mikä on todella hävytöntä.
EnglishIn order to reduce emissions we need a strong shift to public transport.
Päästöjen vähentämiseksi tarvitaan merkittävää siirtymistä julkiseen liikenteeseen.
EnglishMrs Crawley summarized it very well when she said that we need a culture shift here.
Crawley esitti asian hyvin ytimekkäästi sanoessaan, että tarvitsemme kulttuurimuutosta.
EnglishI do not, therefore, understand that shift in emphasis that some people seem to find normal.
En sen vuoksi ymmärrä tätä poikkeamaa, jota jotkut näyttävät pitävän normaalina.
EnglishTo draw a square with rounded edges, hold down SHIFT while dragging.
Jos haluat piirtää pyöristetyn neliön, pidä vaihtonäppäintä alhaalla vetäessäsi.
EnglishIt will allow us to shift to a higher gear in cooperation with Ukraine.
Naapuruuspolitiikan avulla voimme vauhdittaa yhteistyötämme Ukrainan kanssa.