"shortcut" translation into Finnish

EN

"shortcut" in Finnish

EN shortcut
volume_up
{noun}

shortcut
If the icon is a shortcut, only the shortcut is removed; the original item is not deleted.
Jos kuvake on pikakuvake, vain pikakuvake poistetaan, ei varsinaista kohdetta.
In the Shortcut Properties dialog box, click the Shortcut tab.
Valitse Ominaisuudet: Pikakuvake -valintaikkunasta Pikakuvake-välilehti.
If you delete a shortcut, only the shortcut is removed, not the original item.
Jos poistat pikakuvakkeen, vain pikakuvake poistetaan, ei varsinaista kohdetta.
shortcut (also: byroad, short cut)
It is also too easy to take a shortcut by cancelling all these countries' debts.
Liian helppo oikotie on myös kaikkien näiden maiden velkojen mitätöiminen.
Don't you love it when you find a new shortcut to get across town or uncover a cool feature on your latest gadget?
Eikö olekin hienoa löytää uusi oikotie kaupungin halki tai huomata jokin hieno ominaisuus uusimmassa pienoisohjelmassa?
This is one case illustrating the sad fact that oil is not a shortcut to decency or progress for the majority of any country.
Tämä tapaus osoittaa valitettavasti, ettei öljy ole oikotie enemmistön säädylliseen elämään ja edistykseen yhdessäkään maassa.
shortcut (also: rectification, remediation)
shortcut
(Naurua) Nyt oikopolku.
shortcut

Synonyms (English) for "shortcut":

shortcut

Context sentences for "shortcut" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIf a keyboard shortcut is available for a command, it is shown next to the command.
Jos komento voidaan suorittaa pikanäppäimen avulla, se näkyy komennon vieressä.
EnglishShortcut icons have an arrow in the lower-left corner, as in this example:
Pikakuvakkeiden vasemmassa alakulmassa on nuoli, kuten seuraavassa esimerkissä:
EnglishYou can also move the new shortcut to the desired location by cutting and pasting.
Voit siirtää uuden pikakuvakkeen haluttuun sijaintiin myös leikkaamalla ja liittämällä.
EnglishIf a keyboard shortcut is available for a command, it is shown next to the command.
Jos komennon voi suorittaa pikanäppäimellä, se näkyy komennon vieressä.
EnglishTo access files from your desktop, create a desktop shortcut instead.
Jos haluat avata tiedostoja työpöydältä, luo niille pikakuvakkeita työpöydälle.
EnglishIn a separate window, navigate to the shortcut or file whose path you want to copy.
Siirry erillisessä ikkunassa pikakuvakkeeseen tai tiedostoon, jonka polun haluat kopioida.
EnglishOpen the location containing the item that you want to create a shortcut to.
Avaa sijainti, jossa olevalle kohteelle haluat luoda pikakuvakkeen.
EnglishWe must not delay the arrival of a new Commission, but we cannot short-cut the hearings.
Emme saa viivästyttää uuden komission muodostamista, mutta emme voi oikaista kuulemisissa.
EnglishThere is no shortcut to democracy, not even when it comes to establishing European parties.
Demokratiaan ei ole oikotietä, ei edes silloin, kun perustetaan Euroopan tason puolueita.
EnglishThe easiest way to move a shortcut is to drag it to the new location.
Helpoin tapa pikakuvakkeen siirtämiseen on vetää se uuteen sijaintiin.
English(Press this keyboard shortcut again to switch to a numbered list.)
(Voit vaihtaa numeroituun luetteloon painamalla tätä pikanäppäinyhdistelmää uudelleen.)
EnglishAnd when addressing these difficult issues no short-cut is possible.
Emme myöskään saa oikoa mutkia käsitellessämme näitä vaikeita asioita.
EnglishThis simple shortcut whisks you straight to Task Manager—without any intermediary steps.
Tämä yksinkertainen pikanäppäin siirtää sinut suoraan Tehtävienhallintaan – ilman välivaiheita.
EnglishRight-click the shortcut that you want to delete, click Delete, and then click Yes.
Napsauta poistettavaa pikakuvaketta hiiren kakkospainikkeella, valitse Poista ja valitse sitten Kyllä.
EnglishSo it turns out there's a keyboard shortcut that lets you jump directly to the beep like this.
Onkin olemassa pikavalinta, jonka avulla pääset suoraan piippaukseen.
EnglishTo end a slide show, press Esc, or click Exit on the slide show shortcut menu.
Voit lopettaa diaesityksen painamalla Esc-näppäintä tai valitsemalla diaesityksen pikavalikosta Lopeta.
EnglishYou can rename a shortcut in the same way that you rename any other kind of file.
Voit nimetä pikakuvakkeen uudelleen samalla tavoin kuin nimeäisit uudelleen minkä tahansa muun tiedoston.
EnglishTo change the icon, right-click the shortcut, and then click Properties.
Voit muuttaa kuvakkeen napsauttamalla sitä hiiren kakkospainikkeella ja valitsemalla Ominaisuudet.
EnglishDouble-click the shortcut, and the website will open in your browser.
Kaksoisnapsauta pikakuvaketta, niin sivusto avautuu selaimessa.
EnglishThis shortcut locks your PC and instantly displays the login screen.
Tämä pikanäppäin lukitsee PC:n ja avaa sisäänkirjautumisnäytön.