EN skin
volume_up
{noun}

1. general

skin (also: derma)
volume_up
iho {noun}
In certain cases it is quite simply necessary to carry out tests on animals, in particular where acute skin and eye intolerances are concerned.
Tietyissä tapauksissa, ennen kaikkea akuuteissa iho- ja silmäallergioissa, eläinkokeet ovat aivan välttämättömiä.
Tanzania has 150 000 inhabitants who, due to a shortage of the colour pigment melanin, have red eyes, pale skin and fair hair.
Tansaniassa on 150 000 asukasta, joilla väripigmentti melaniinin puutteen takia on punaiset silmät, kalpea iho ja vaaleat hiukset.
I realized that people like me, girls with skin the color of chocolate, whose kinky hair could not form ponytails, could also exist in literature.
Tajusin, että kaltaiseni ihmiset -- tytöt, joiden iho on suklaan värinen, ja joiden käkkärä tukka ei mennyt poninhännille -- voivat myös elää kirjallisuudessa.
skin (also: casing, hull, peel, rind)
volume_up
kuori {noun}
skin (also: surface)
volume_up
pinta {noun}
skin (also: diaphragm, film, foil, slide)
volume_up
kalvo {noun}
skin (also: pelt, velvet, fell)
volume_up
nahka {noun}
As a last resort it is trying to save its own skin by announcing an uprising now in the event of an American military intervention.
Se yrittää viimeisenä keinonaan pelastaa oman nahkansa ilmoittamalla kansannoususta juuri ennen Yhdysvaltain sotatoimia.
skin (also: rolling paper)
skin
volume_up
skini {noun}

2. IT

skin

Context sentences for "skin" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt gets into the organism by inhalation through undamaged skin or after use.
Se pääsee elimistöön hengityksen, vaurioituneen ihon kautta tai käytön jälkeen.
EnglishHe dreamt of a society where the colour of your skin did not lead to discrimination.
Hän unelmoi yhteiskunnasta, jossa ketään ei syrjittäisi ihonvärin perusteella.
EnglishWe all know what these substances cause, for example skin cancer and eye damage.
Me kaikki tiedämme, mitä ne aiheuttavat, esimerkiksi ihosyöpää tai ongelmia näkökykyyn.
EnglishFor more information about skin mode, see Change how the Player looks using skins.
Lisätietoja olemustilasta on ohjeaiheessa Playerin ulkoasun muuttaminen olemusten avulla.
EnglishNickel can cause allergic reactions when it comes into contact with human skin.
Nikkeli voi, jos se joutuu kosketuksiin ihmisihon kanssa, aiheuttaa allergisia reaktioita.
EnglishWe also hope that the number of cases of skin cancer will have dropped.
Toivomme samalla, että ihosyöpätapausten määrä on siihen mennessä laskenut.
EnglishSkin mode allows you to use a customized, alternative view of the Player.
Ulkoasutilassa voit käyttää Playerin mukautettua, vaihtoehtoista näkymää.
EnglishSkin mode allows you to use a customized, alternative view of the Player.
Olemustilassa voit käyttää Playerin mukautettua, vaihtoehtoista näkymää.
EnglishBut we escaped a black day for democracy by the skin of our teeth.
Oli hiuskarvan varassa, ettei tästä päivästä tullut demokratian synkkää päivää.
EnglishIt concerns equal treatment irrespective of the colour of people' s skin or their ethnic origin.
Se koskee yhdenvertaista kohtelua ihonväriin tai etniseen alkuperään katsomatta.
EnglishPress Ctrl+2 to change the Player to display the most recently selected skin.
Vaihda Playeriin viimeksi valittu ulkoasutila painamalla Ctrl + 2.
EnglishMost people with albinism die of skin cancer before they reach age 30.
Useimmat albinismista kärsivät kuolevat ihosyöpään ennen 30 vuoden ikää.
EnglishIt is easy to give Windows Media Player a new look by applying a skin.
Windows Media Playerin ulkoasu on helppo uudistaa käyttämällä olemusta.
EnglishThis displays the Player in skin mode using the skin that you chose.
Player tulee nyt näkyviin valitsemasi olemuksen mukaisessa olemustilassa.
EnglishThe substance called DEGME damages health when absorbed through the skin.
DEGME on aine, joka vahingoittaa terveyttä ihon läpi imeydyttyään.
EnglishCases of skin cancer there have more than doubled since the 1980s.
Siellä ihosyöpätapaukset ovat yli kaksinkertaistuneet 1980-luvun jälkeen.
EnglishWhat you're drawn to are her eyes and the skin you love to touch.
Huomionne kiinnittyy hänen silmiinsä ja ihoon, jota haluaisitte koskettaa.
EnglishYou have to say, well, blackness of skin, you couldn't suffer just for that.
On myönnettävä, että ihon mustuus ei ole syy joutua kärsimään.
EnglishWhat colleagues have said about skin cancer is absolutely true.
Kollegojen ihosyövästä esittämät toteamukset ovat täysin paikkansapitäviä.
EnglishWe should teach tolerance of other skin colours, customs and religions.
On opetettava hyväksymään erilaiset ihonvärit, tavat ja uskonnot.