"solace" translation into Finnish

EN

"solace" in Finnish

EN solace
volume_up
{noun}

solace (also: comfort, consolation, anodyne)
volume_up
lohtu {noun}
solace (also: comfort, consolation)

Synonyms (English) for "solace":

solace

Context sentences for "solace" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor example, it could be examined whether a greater surplus capacity in the refineries could offer solace.
Niinpä voidaan tutkia, tarjoaako jalostuskapasiteetin suurempi ylijäämä etua.
EnglishI wonder if the solution proposed by the rapporteur in his amendment to Article 6 will offer adequate solace?
Mahtaako esittelijän 6 artiklaa koskevassa tarkistuksessa tarjoama ratkaisu olla riittävä?
EnglishThere is another source of solace and comfort for all this.
Tähän kaikkeen on toinenkin lohdun ja rauhoittumisen lähde.
EnglishA unilateral military approach will not offer any solace as long as the deeper causes are not addressed.
Yksipuolinen sotilaallinen väliintulo ei tarjoa mitään ratkaisua, niin kauan kuin syvemmällä oleviin syihin ei puututa.
EnglishWe need to give them solace. .
EnglishTherefore, ladies and gentlemen, we can take solace in the satisfaction of knowing that we will be well represented in the future.
Näin ollen, hyvät parlamentin jäsenet, myös iloinen tietoisuus siitä, että meitä edustetaan hyvin jatkossakin, keventää tunnelmaa.
EnglishI realise that the fourth framework directive cannot offer any direct solace, but some voluntarism on the part of the Council would be in order.
Tiedän, että neljännestä kehysdirektiivistä ei ole suoranaista apua, mutta tietty määrä vapaaehtoisuutta neuvoston taholta olisi kyllä paikallaan.
EnglishThe problem is that Article 43 is not subject to a codecision procedure, and sadly enough, the Treaty of Amsterdam has brought no solace.
Ongelma on siinä, että 43 artikla ei kuulu yhteispäätösmenettelyn piiriin ja harmi kyllä, Amsterdamin sopimus ei ole saanut aikaan parannusta tässä asiassa.
EnglishMadam President, the tragedy of the Cermis cableway has firstly affected the families of the victims and their grief will certainly not find solace in our words.
Arvoisa rouva puhemies, Cermisin köysirataonnettomuus koski ensi sijassa uhrien perheitä, eivätkä meidän sanamme varmaankaan kevennä heidän suruaan.
EnglishCertainly, the situation is complex, and talking about this issue in black and white terms will indeed not bring any solace but, despite this, I have to make a few observations.
Tilanne on ilman muuta monimutkainen, eikä ratkaisuun päästä esittämällä tästä kysymyksestä mustavalkoisia näkemyksiä, mutta siitä huolimatta minun on esitettävä joitakin toteamuksia.