"sorry" translation into Finnish

EN

"sorry" in Finnish

volume_up
sorry {interj.}
EN

sorry {adjective}

volume_up
It is a sorry tale of Commission misdemeanour.
Tämä surullinen tarina kertoo komission väärinkäytöksistä.
I am sorry to say this; I say it in sadness.
Valitettavasti joudun sanomaan tämän, ja olen siitä surullinen.
Mr President, very briefly, this is a very sorry story.
Arvoisa puhemies, tämä on lyhyesti sanottuna hyvin surullinen tarina.
Naturally, we are all sorry that Mr Moratinos was present when these events took place.
Kaikki ovat luonnollisesti pahoillaan, että jäsen Moratinos oli tapahtumahetkellä läsnä.
We should not feel sorry for them, but the system is quite simply unsustainable.
Meidän ei pitäisi olla pahoillaan heidän puolestaan, mutta järjestelmä on yksinkertaisesti kestämätön.
I think this gentleman is sorry he was born so late, in the wrong historical epoch.
Luulen, että tämä herra on pahoillaan, että hän syntyi niin myöhään, väärään historialliseen ajanjaksoon.
As with sows, their sorry state means that their flesh cannot be sold, even in pieces.
Kuten emakkojenkin kohdalla, kanojen surkea kunto ei salli niiden lihan myymistä edes paloina.
The sorry country bringing up the rear in this case, I might add, is Germany with only around 2%.
Voin lisätä, että tässä asiassa perää pitävä surkea valtio on Saksa, jossa prosenttiosuus on vain noin kaksi prosenttia.
There is absolutely no doubt that the American economy is in good health and we look a rather sorry sight next to it.
Yhdysvaltain talous näyttää täysin kiistatta terveeltä, ja meidän olemuksemme on kaikkeen tähän nähden kovin surkea.

Context sentences for "sorry" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI am sorry to see the quite unnecessary mention of nuclear power in paragraph 16.
Löysin valitettavasti 16 kohdasta täysin tarpeettoman maininnan ydinenergiasta.
EnglishWhat better rebuke to the defenders of protectionism than this sorry affair?
Eikös tämä säälittävä asia ole omiaan muistuttamaan protektionismin puolustajia?
EnglishI am sorry in some sense that it is Commissioner Liikanen who is here this morning.
On tietyllä tapaa ikävää, että juuri komission jäsen Liikanen on täällä tänään.
EnglishI am very sorry, but we had no interpretation for the last part of your speech.
(EN) Olen todella pahoillani, mutta meillä ei ollut tulkkausta puheenne loppuosalle.
EnglishI am sorry that my fellow countryman, Mr Farage, has not remained in the Chamber.
Ikäväkseni huomaan, ettei maanmieheni jäsen Farage ole enää istuntosalissa.
EnglishI am sorry to say that we have made very little progress along these lines.
Ikäväkseni minun on todettava, että olemme edistyneet tässä asiassa varsin vähän.
English   I am sorry that I cannot give everybody the floor. Please accept my apologies.
   Olen hyvin pahoillani siitä, etteivät kaikki jäsenet ehdi käyttämään puheenvuoroa.
EnglishI am very sorry, but that is not my problem. It is someone else's problem.
Olen hyvin pahoillani, mutta se ei ole minun ongelmani, vaan jonkun muun ongelma.
EnglishSome of them, I am sorry to say, discharge polluting materials into air and water.
On ikävää sanoa, mutta jotkin niistä päästävät saastuttavia aineita ilmaan ja veteen.
EnglishI am sorry, I would like to go some way towards it, but in this case I cannot.
Haluaisin mielelläni tulla asiassa vastaan mutta valitettavasti en tässä tapauksessa.
EnglishAs I said, I am as sorry as you are that this girl has been handled as she has.
Kuten sanoin, olen yhtä pahoillani kuin tekin siitä, että tätä tyttöä kohdeltiin näin.
EnglishNo matter where we went, we were told 'we are sorry, everybody is on holiday'.
Meille sanottiin joka paikassa " olemme pahoillamme, kaikki ovat lomalla" .
EnglishI am very sorry about that: we would have preferred to have had a lot of you here.
Mielestäni se on ikävää, olisimme mielellämme nähneet teitä täällä enemmän.
EnglishThat might not suit Mr Helmer, but I am sorry to say that is the way it goes.
Se ei välttämättä miellytä jäsen Helmeriä, mutta niin se valitettavasti on.
EnglishThe Commission is sorry that the Albanian Government has rejected its proposal.
Komissio pahoittelee sitä, että Albanian hallitus hylkäsi komission tekemän ehdotuksen.
EnglishBut I am sorry that the net-contributor issue is not being resolved at all.
Olen kuitenkin pahoillani siitä, että nettomaksajakysymystä ei selvitetä ollenkaan.
EnglishIf it had been a flesh and blood one, you would have been sorry to see it disappear.
Jos se olisi ollut lihaa ja verta, olisitte ollut pahoillanne sen kadottua.
EnglishI am sure that if this statistic were available it would tell a sorry tale.
Olen varma, että jos tämä tilasto laadittaisiin, se näyttäisi nyt erittäin huonolta.
EnglishNothing to be sorry for after twenty years in the service of a dictatorship.
Ei mitään pahoiteltavaa sen jälkeen kun on palvellut kaksikymmentä vuotta diktatuuria.
EnglishMadam President, I am sorry but I am not in a position to give any specific answers.
Arvoisa puhemies, en valitettavasti pysty antamaan täsmällisiä vastauksia.
Other dictionary words