"sort of" translation into Finnish

EN

"sort of" in Finnish

EN

sort of {adverb}

volume_up
They find themselves sort of sandwiched between the urban areas and the rural areas.
He päätyvät tavallaan loukkuun kaupunkien ja maaseudun välille.
You have sort of just answered that, but is there a real will to have an FTA with the EU?
Vastasitte tähän tavallaan äsken, mutta halutaanko vapaakauppasopimusta EU:n kanssa?
This is sort of a technology but I can call it a 16th-century technology.
Tämä on tavallaan teknologiaa, mutta voisin kutsua sitä 1500-luvun teknologiaksi.
The negotiations on the EU budget may well pose the threat of some sort of linkage between the constitution and the financial framework.
Unionin talousarviosta käytävät keskustelut voivat aiheuttaa vaaran, että perustuslaki kytketään jollain tapaa rahoituskehykseen.
sort of (also: somehow)

Synonyms (English) for "sort of":

sort of

Similar translations for "sort of" in Finnish

sort noun
to sort verb
of preposition
Finnish

Context sentences for "sort of" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishPerhaps you can sort this matter out later in a discussion with the Commissioner.
Voitte kenties käsitellä asiaa myöhemmin keskustelussa komission jäsenen kanssa.
EnglishThis is not the sort of attitude that will help us strengthen the common market.
Tämä ei ole sellainen asenne, joka auttaa meitä vahvistamaan yhteismarkkinoita.
EnglishThese corporations would thus come to enjoy a sort of 'monopoly on intelligence'.
Tällä tavalla nämä yhtiöt pääsisivät nauttimaan eräänlaisesta "älymonopolista".
EnglishI really hope that, between now and Thursday, we will be able to sort things out.
Toivon kaikesta sydämestäni, että saamme asian selvitettyä torstaihin mennessä.
EnglishUnfortunately, for feminist women, the family has become sort of battleground.
Perheestä on valitettavasti tullut eräänlainen taistelutanner feministinaisille.
EnglishI do not think that there is any place for that sort of over dramatisation here.
Mielestäni tällaiset dramaattiset lausunnot eivät sovellu tänne parlamenttiin.
EnglishI plan to organise some sort of follow-up meeting in Brussels, perhaps next year.
Aion järjestää jonkinlaisen seurantakokouksen Brysselissä, ehkäpä ensi vuonna.
EnglishIt feels exactly the same to be tortured, whatever sort of country you are in.
Kiduttaminen tuntuu aivan samalta riippumatta siitä, minkälaisessa maassa olet.
EnglishWe did, after all, also sort out the BSE problem here in the European Parliament!
Me haluamme valvoa sitä, me korjasimme BSE-ongelmankin Euroopan parlamentissa!
EnglishIt remains that a sort of rationing for access of candidates must be avoided.
Joka tapauksessa on vältettävä millään tavalla rajoittamasta ehdokkaaksi pääsyä.
English   Is this key issue not a sort of litmus test for the adaptability of the Union?
   Eikö tämä avainkysymys ole eräänlainen koetinkivi unionin mukautuvuudelle?
EnglishMost of the issues, however, are the sort where cooperation is vitally important.
Suuri osa asioista on kuitenkin sellaisia, joissa yhteistyö on välttämätöntä.
EnglishI have the feeling that they hope and believe that we can sort things out together.
Minusta tuntuu, että he toivovat ja uskovat, että voimme ratkaista asiat yhdessä.
EnglishOnly that sort of Commission will be a worthy and fitting partner for Parliament.
Vain sellainen komissio on tasavertaisempi ja sopivampi parlamentin kumppani.
EnglishI think this sort of thing costs a lot of money in tourism and in other areas.
Uskon, että tämä maksaa paljon matkailussa ja monella muullakin alalla Euroopassa.
EnglishThe report before us does nothing of the sort, and so the PPE-DE Group rejects it.
Käsiteltävänämme olevassa mietinnössä ei näin tehdä, joten PPE-DE-ryhmä hylkää sen.
EnglishI think that a strategic decision of this sort can be taken at European level.
Olen sitä mieltä, että tällainen strateginen päätös voidaan tehdä Euroopan tasolla.
EnglishThis new sort of literacy has to be taught to many adults starting at the beginning.
Tämä uuslukutaito on opetettava monille aikuisille ihmisille aakkosista alkaen.
EnglishThis is in fact the best and most effective sort of development aid we can give.
Sehän on itse asiassa parasta ja tehokkainta kehitysapua mitä voimme antaa.
EnglishThis is part of labelling; let us sort it out and see where we are going on that.
Tämä liittyy merkintöihin; tutkitaan asiaa ja katsotaan, mitä voidaan tehdä.