"sorting" translation into Finnish

EN

"sorting" in Finnish

EN

sorting {noun}

volume_up

Context sentences for "sorting" in Finnish

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUntil then, we shall be sorting out all the things that are still in a bit of a mess.
Sitä ennen selvitämme kaikki asiat, jotka ovat edelleen melkoisessa sotkussa.
EnglishNote that doing this will make searching, sorting and filtering in the whole library slow.
Huomaa, että tämä hidastaa koko kansion hakuja, järjestämistä ja suodattamista.
EnglishKeep your inbox neat and organized by sorting email into different folders.
Voit pitää Saapuneet-kansion siistinä järjestämällä viestit kansioihin.
EnglishUnder Customizing Outlook, click Rules for sorting new messages.
Valitse Tuotteen Outlook mukauttaminen -kohdasta Uusien viestien lajittelusääntöjä.
EnglishMany of you also mentioned better reporting and better sorting.
Useat teistä mainitsivat myös raportoinnin ja lajittelun tehostamisen.
EnglishWe should start by sorting out our own environment, and do it at once.
Meidän olisi aivan ensimmäiseksi selvitettävä oman ympäristömme tilanne, ja se olisi tehtävä heti.
EnglishCommissioner Liikanen's services need to make sure that they are sorting out the fine detail.
Komission jäsen Liikasen yksiköiden on varmistettava, että he poistavat pienimmät yksityiskohdat.
EnglishUnder Customizing Outlook, click Rules for sorting new messages, and then click New.
Valitse Tuotteen Outlook mukauttaminen -kohdasta Uusien viestien lajittelusääntöjä ja valitse sitten Uusi.
EnglishWe also want to see the Commission focused on sorting out the market, which is clearly failing.
Haluamme myös komission keskittyvän markkinoiden kuntoonpanoon, mikä on selvästi epäonnistumassa.
EnglishSearching, sorting and filtering in the library will all be slow.
Tämä hidastaa kansion hakuja, järjestämistä ja suodattamista.
EnglishClick Rules for sorting new messages, and then click New.
Valitse Uusien viestien lajittelusääntöjä ja valitse sitten Uusi.
EnglishWe are waiting for the Russian Government to ask Interpol for help in sorting out accounts and finance.
Odotammekin Venäjän hallituksen pyytävän Interpolin apua näiden tilien ja rahojen selvittämisessä.
EnglishWe do not know how it came in, but the Commission’s staff was very good at sorting it out.
Emme tiedä, kuinka tauti pääsi leviämään EU:n alueelle, mutta komission henkilöstö onnistui hyvin nujertamaan sen.
EnglishThis should help them in individual sorting.
Merkintöjen on määrä helpottaa kuluttajien omien jätteiden lajittelua.
EnglishWe are sorting and collecting our packaging waste, and we make sure our appliances are disposed of effectively.
Pakkausjätettä lajitellaan ja kerätään, erilaisten laitteiden tehokas hävittäminen varmistetaan.
EnglishIt may be argued that enlargement will provide special opportunities for sorting out a number of problems.
Voidaan sanoa, että laajentumisen yhteydessä on ainutlaatuinen mahdollisuus selvittää monia ongelmia.
English'I have been sorting waste for reuse for three days and three nights now,' he said in my dream.
"Olen eritellyt jätteitä jo kolme vuorokautta, jotta niitä voitaisiin käyttää uudelleen", hän sanoi minulle unessa.
EnglishIt has provided occupation for people with learning difficulties, in sorting cans and bottles for recycling.
Se on työllistänyt oppimisvaikeuksista kärsiviä ihmisiä kierrätystölkkien ja -pullojen lajittelijoina.
EnglishThe agreement states that Europe will develop its own system for the collection and sorting of bank details.
Sopimuksen mukaan Eurooppa kehittää oman järjestelmänsä pankkitietojen keräämistä ja lajittelua varten.
EnglishI am in a situation where I feel totally schizophrenic and, although I am a doctor, I am having trouble sorting myself out.
Olen täysin jakomielisessä tilanteessa, ja vaikka olenkin lääkäri, minun on vaikea selvitä siitä.
Other dictionary words